OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SMARAGDOVÁ DOSKA VI.: Kľúč Mágie


Načúvaj, ó človeče, múdrosti mágie. Načúvaj znalostiam síl zabudnutých. Dávno, v dobe prvého človeka, začala vojna medzi temnotou a svetlom. Ľudia, vtedy ako teraz, boli naplnení obomi, temnotou a svetlom; a kým v niektorých mala prevahu temnota, iným svetlo zapĺňalo dušu.

Áno, veky trvá táto vojna, večný boj medzi tmou a svetlom. Neľútostne sa bojuje po všetky tie veky, s použitím zvláštnych síl pred človekom ukrytých.

 

Boli adepti naplnení čiernotou, bojujúci vždy proti svetlu; ale iní tam sú, ktorí, naplnení jasom, vždy premohli temnotu noci. Kdekoľvek môžete byť po všetky veky a plány, isto máte vedieť o boji s nocou. Zostupujúce Slnká Rána, našli svet naplnený nocou. Tam, v tej dobe minulej, začal sa veky starý boj temnoty a Svetla.

Mnohí v tom čase boli tak naplnení temnotou, že len slabo plápolalo svetlo z tmy.

Boli niektorí, majstri temnoty, čo sa usilovali naplniť všetko svojou temnotou: usilovali sa zavliecť iných do svojej tmy. Neľútostne odolávali oni, majstri jasu; neľútostne bojovali oni s temnotou tmy. Stále sa usilovali upínať okovy, ktoré pútajú človeka k temnote tmy. Použijúc vždy čiernu mágiu, prinesenú do ľudí silou temnoty; mágiu, ktorá zahaľuje ľudskú dušu temnotou.

Spolčení v ráde, Bratia Temnoty, po celé veky, protivníci detí ľudí. Kráčali oni vždy v tajnosti a skryte. Nachádzaní, predsa nenájdení deťmi človeka. Vždy kráčali a pracovali v temnote, skrývajúc sa pred svetlom v temnote tmy. Mlčky, ticho používajúc svoju silu. Ticho, tajne používajú svoju moc, zotročujúc a pútajúc duše ľudí.

Nevidení oni prichádzajú a nevidení odchádzajú. Človek, vo svojej neznalosti, volá Ich zdola.

Temno je spôsob cestovania Temných Bratov, temno temnoty, nie noci, cestujúc nad Zemou, prechádzajú snami človeka. Silu získali z temnoty vôkol nich, aby volali iných obyvateľov mimo ich úrovne cestami, ktoré sú temné a človekom nevidené. Do priestoru mysle človeka siahajú Temní Bratia. Vôkol nej uzavrú závoj svojej tmy. Tam počas života tá duša žije v otroctve, zviazaná okovami Závoja tmy. Mocní sú oni v zakázanom poznaní, zakázanom, pretože je v jednote s tmou.

Načúvaj ty, ó človeče, a čuj moje varovanie: buď slobodný od otroctva tmy. Nevzdaj sa svojej duše Bratom Temnoty. Drž svoju tvár vždy obrátenú k Svetlu. Nevieš, ó človeče, že tvoj smútok prišiel len skrze Závoj tmy? Áno, človeče, dbaj mojich varovaní: snaž sa vždy stúpať, obracaj svoju dušu k Svetlu. Pretože dobre oni vedia, že tí, ktorí cestujú Vysoko k Slnku na svojej ceste Svetla, majú ohromnú, ba ešte väčšiu silu spútať temnotou deti Svetla.

Načúvaj, ó človeče, tomu, kto k tebe prichádza. Ale zváž, či budú jeho slová zo Svetla. Pretože sú mnohí, ktorí kráčajú v Temnom Jase, a predsa nie sú deťmi Svetla. Jednoduché je nasledovať ich cestu, jednoduché nasledovať cestu, ktorou vedú. Ale i tak, ó človeče, dbaj mojich varovaní: Svetlo príde len k tomu, kto usiluje. Ťažká je cesta, ktorá vedie k Múdrosti, ťažká je cesta, ktorá vedie ku Svetlu. Mnoho vy nájdete skál na vašej ceste; mnoho vrchov, na ktoré sa treba vyšplhať smerom k Svetlu. Ale predsa vedz, ó človeče o tom, ten ktorý zvíťazil, slobodný bude na ceste Svetla. Nikdy nenasleduj Temných Bratov. Vždy buď dieťaťom Svetla. Lebo vedz, ó človeče, nakoniec Svetlo musí zvíťaziť a temnota a noc budú zo Svetla vyhostené.

Počúvaj, ó človeče, a dbaj tejto múdrosti; tak ako temnota, takisto je Svetlo.

Keď temnota bude vyhostená a všetky Závoje roztrhnuté, von z temnoty bude prebleskovať Svetlo.

Tak ako jestvujú medzi ľuďmi Temní Bratia, takisto sú tam Bratia Svetla. Protivníci Bratov Temnoty, usilujúci sa oslobodiť ľudí z tmy. Sily majú mohutné a mocné. Poznajúc Zákon, aký planéty poslúchajú. Pracujú vždy v súlade a poriadku, oslobodzujúc ľudské duše od otroctva tmy. Tajní a skrytí, takisto kráčajú. Nepoznaní deťmi ľudí. Predsa vedz, že vždy kráčajú s tebou, ukazujúc Cestu deťom človeka. Vždy Oni bojovali proti Temným Bratom, zdolávali a zdolávajú čas bez konca. Predsa vždy Svetlo bude nakoniec pánom, odoženúc preč temnotu tmy.

Vždy, človeče, buď tohto znalý: stále vedľa teba kráčajú Deti Svetla.

Majstri sily Slnka, nikdy nevidení, predsa však ochrancovia ľudí. Otvorená pre všetkých je ich cesta, otvorená pre toho, kto bude kráčať vo Svetle. Oslobodení sú Oni od Temných Amenti, oslobodení sú od Siení, kde Život vládne zvrchovane. Slncami sú oni a Pánmi rána, Deťmi Svetla, aby žiarili medzi ľuďmi. Sú ako človek a predsa sa líšia. Nikdy v minulosti neboli oddelení. Jedným boli vo večnej Jednote, cez celý priestor od začiatku času. Prišli v Jednote s Celkom, z prvopriestoru, formovaní a neformovaní.

Dali človeku tajomstvá, ktoré ho budú strážiť a chrániť od všetkého ublíženia. Ten, kto by cestoval cestou majstra, slobodný musí byť od otroctva tmy. Premôcť on musí beztvaré a beztvárne; premôcť on musí fantóma strachu. Poznanie musí získať všetkých tajomstiev, cestovať cestou, ktorá vedie temnotou, ale predsa stále pred sebou udržiavať svetlo svojho cieľa. Prekážky ohromné stretnú ho na ceste, predsa má pokračovať k Svetlu Slnka.

Počuj, ó človeče, Slnko je symbol Svetla, ktoré žiari na konci tvojej cesty. Teraz ti odovzdávam tajomstvá: ako sa stretnúť s temnou silou, stretnúť a poraziť strach z tmy. Len znalosťou môžeš zvíťaziť, len znalosťou môžeš mať Svetlo.

Teraz dávam ti znalosti, známe Majstrom; znalosti, ktoré porazia všetky temné strachy. Použi ich, múdrosť, ktorú ti dávam. Pánom budeš nad Bratmi Tmy.

Keď k tebe príde pocit, priťahujúci ťa bližšie k temnej bráne, prever svoje srdce a zisti, či pocit, ktorý máš, pochádza zvnútra. Ak nájdeš temnotu svojich vlastných myšlienok, odstráň ich preč z miesta vo svojej mysli. Pošli cez svoje telo vlnu vibrácie, nepravidelnú prvú a pravidelnú druhú, opakovane znovu a znovu až do oslobodenia. Naštartuj Vlnovú Silu v Mozgovom Centre. Smeruj ju vo vlnách od hlavy po chodidlá.

Ale ak ty zistíš, že tvoje srdce nie je temné, buď si istý, že je k tebe nasmerovaná sila. Len ak budeš znalý, môžeš to premôcť. Len s múdrosťou môžeš dúfať, že budeš slobodný. Znalosť prináša múdrosť a múdrosť je sila. Dosiahni to a budeš mať moc nad všetkým.

Hľadaj najprv miesto spojené s temnotou. Umiestni kruh okolo seba. Stoj vzpriamene uprostred kruhu. Použi túto formuláciu, a budeš slobodný. Zdvihni svoje ruky k temnému miestu nad sebou. Zatvor oči a načerpaj Svetlo. Volaj k Duchu Svetla cez Časopriestor, použi tieto slová a budeš slobodný: „Naplň moje telo Duchom Svetla. Príď z Kvetu, ktorý žiari skrze temnotu. Príď zo Siení, kde Sedem Pánov vládne. Volám ich menami, Ja, tých Siedmich: Trojka, Štvorka, Päťka, a Šestka, Sedmička, Osmička-Deviatka. Menami ja volám ich, aby mi pomohli, oslobodili ma a chránili pred temnotou tmy: Untanas, Quertas, Čietal, a Gojana, Huertal, Semveta-Ardal. Ich menami ťa prosím, osloboď ma od temnoty a naplň ma Svetlom.

Vedz, ó človeče, že keď toto urobíš, oslobodíš sa z okov, ktoré ťa pútajú, zvrhneš otroctvo Bratov Tmy. Nevidíš, že tie mená majú silu oslobodiť vibráciou z okov, ktoré ťa pútajú? Použi ich podľa potreby na oslobodenie svojho brata, aby on, takisto, mohol vyjsť von z tmy.

Ty, ó človeče, si pomocníkom svojho brata. Nenechaj ho ležať v otroctve tmy.

Teraz tebe dávam svoju mágiu. Vezmi ju a zotrvaj na ceste Svetla.

Svetlo na teba, Život tebe, Slnkom smieš ty byť na cykle hore.

 

 

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

 

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet6.html

© 2012 www.kemet.sk

Preklad: Sokol

Korektúry: PH

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok

 


PDF nájdete na tejto adrese

 

 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/egypt-odhalenie