OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 7


Minule jsme navštívili na Sahaře lokalitu Nabta Playa s vyspělou kulturou, odkud do nilského údolí přišla nová kultura s vědomostmi umožňujícími rozvoj společnosti, ke kterému v následujících letech došlo. Dnes navštívíme záhadnou civilizaci již na egyptském území, která dodnes byla tabu, jako by se vynořila ze země - Sakkara Gisr el-Mudir. Jak se tam dostala? Vznikla vývojem kultury ze Sahary, nebo přišla odjinud? Budeme pátrat.


Jsme v Sakkáře, do Gízy jsme se zatím nedostali, takže nevíme, jestli tam již pyramidy ve zkoumané době stály nebo nikoliv, ale i po tom budeme pátrat.

 

Sakkára Gisr el-Mudir


Satelitní snímek
(Google)


Popis sakkarského pohřebiště

V pravé části je lokalita hrobů panovníků pohřbených v Sakkáře a jejich payramidy, které tam v době, kterou zkoumáme nebyly. Hroby z archaické doby, pyramida Teti, areál Džoserovy pyramidy, Veserkapf, Venís, Sekhemkhet, Pepi I, Merenre I, Djedkare, Pepi II, Šepseskapf. Vidíme, že jde o rozsáhlé pohřebiště, které je dlouhodobě předmětem výzkumu. První pyramida Džoserova byla postavena až 2700 let př.n.l. Jestli v té době již byly pyramidy v Gíze, zatím ještě nevíme.

Pro porovnání velikosti je na satelitním snímku vlevo objekt Gisr el-Mudir, jeho průzkum započal až v 90. letech 20. století.

Západně od Džoserovy pyramidy vidíme skaliska a písek, na první pohled nic zajímavého, ale při bližším zkoumání zjistíme, že se život v minulosti odehrával z velké části pod zemí. Pohled ze satelitu (Google) ukazuje obrysy objektů. Na následující mapce je jejich popis. V pozadí je Džoserova pyramida.

 

Nás bude zajímat oblast, která byla doposud tabu

Nejnovější výzkum pod vedením Zahi Hawasse byl proveden v r. 2010 a novinářům prezentován v květnu 2011. Od té doby je objekt pro veřejnost uzavřen.

Předpokádá se, že je to nejstarší kamenná stavba v Egyptě, starší než Džoserova pyramida. V roce 1990 dostali egyptologové z Národního muzea Skotska licenci záhadnou stavbu prozkoumat s využitím nové technologie a získat alespoň základní poznatky o stavbě. Je to ohrada „Great Enclosure“ z masivních kamenných kvádrů o rozměru 650×350 m se základy širokými 15 m s rozsáhlými podzemními prostory se sloupořadím. Byly vykopány stěny do výšky 15 m, ale jejich šířka předpokládá, že byly mnohem vyšší. Objevená keramika v suti naznačuje, že stavba pochází z 2. dynastie za krále Chasechemueje, ale je nejisté, kdy tam keramika byla vložena, protože objekt sloužil jako náboženské centrum a byl využíván po celou dobu egyptské historie. Pro určení stáří stavby tato keramika nemá vypovídací hodnotu. Stavby mohly být mnohem starší. Vápencové bloky mohly sloužit pro výstavbu Džoserovy pyramidy. V roce 2009 oznámil ministr kultury Egypta Farouk, že v Gisr el-Mudir byly nalezeny 2 hroby.

 

Nyní se podíváme dovnitř areálu Gisr el-Mudir

V podzemním areálu se nacházejí hroby. Zahi Hawass je odkryl a zjistil, že jde o hrob královského dohližitele majetku a ženy jménem Thinh. Hroby pocházejí z doby krále 5. dynastie Venise. Tým zde nedávno objevil hrobku-mastabu ze sušených cihel muže ze 6. dynastie, za kterou byla objevena hluboká šachta vytesaná ve skále z 26. dynastie (Sajská, 600 př.n.l.), která obsahovala 30 hrobů. Byly nalezeny 4 vápencové sarkofágy a 4 antropoidní rakve, jedna byla označena Padi-Heri. V přítomnosti světového tisku Hawass otevřel první sarkofág v únoru 2009, ve kterém byla uložena neporušená mumie. Podle dosavadních vykopávek byly do hrobů v Gisr el-Mudir ukládány osoby během celé existence starověkého Egypta.

Vypadá to, že Gisr el-Mudir bylo kultovní středisko, ke kterému se uchylovala předdynastická a dynastická egyptská společnost po celou dobu své existence. Tomu nasvědčují i nálezy.

V roce 2011 byl zlikvidován "Egyptian Scientific Institute" a s tím zatím padá i další průzkum Gisr el-Mudir.

Zahi Hawass, než byl sesazen z funkce, uspořádal tiskovou konferenci v květnu 2011, na kterou pozval novináře s prohlídkou zatím odkrytých vnitřních prostor. Uvolnil z konference a prohlídky fotografie, které nás budou provázet při prohlídce objektu.

Zahi Hawass odkryl záhadný objekt Gisr el-Mudir, který se nachází v podzemí. Komplex je budován v podzemí s využitím kamenných kvádrů jako první stavba tohoto druhu ještě před stavbou Džoserovy pyramidy. Podle prvních nálezů byly použity kamenné bloky pro stavbu Džoserovy pyramidy. Předpokládá se, že výstavba byla provedena v době 2. dynastie, ve které panovala představa, že stavby byly prováděny ze sušených cihel, rákosu a dřeva, takže objev kamenných staveb koriguje současné představy o stáří objektu a technologii.

Z obrázku je patrné vnitřní uspořádání v porovnání s výškou postav. Zahi Hawass pozval novináře do vstupní haly, kde je patrný stavební materiál, rozměry místností.

Vstup do objektu je lemován hieroglyfickými nápisy, které však doposud nebyly rozluštěny. Velmi dobře je zachovaná barevnost.

Vstup do pohřební komory je možný šachtou do hloubky 11 m.

Zahi Hawass hroby odkryl a zjistil, že jde o hrob královského dohližitele majetku a ženy jménem Thinh. Hroby pocházejí z doby krále 5. dynastie Venise.

To byla zatím první prohlídka podzemniho areálu Gisr el-Mudir. Můžeme doufat, že výzkum bude pokračovat a dovíme se další informace o vývoji egyptské společnosti.

 

Závěr

Tímto jsme provedli další krůček v ohalování egyptské minulosti. Doposud naše egyptologie žila v představě, že v období předdynastickém a v 1. a 2. dynastii byla kultura sušených cihel a hliněných nádob a náhle se ze země vynořila kultura kamenných kvádrů a mohutných podzemních staveb. Kde se vzala, budeme pátrat dále...

Mojmír Štěrba

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Egypt - pýtame sa
http://www.kemet.sk/rubrika/egypt-pytame-sa

O mýtoch v egyptológii
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-v-egyptologii


Sekcie: 
Náleziská: