OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Starobylý Egypt založili Indové


Starobylí Egypťané ve svých spisech popisují, „že přišli z jihu přes velké moře“, kterou nazývali „ země člunů“. Historici se domnívají, že onou zemí bylo Somálsko. Ale to nemůže být pravda z několika důvodů. Somálsko není oddělené od Afriky velkým mořem, navíc, druh zvířat a rostlin popsaných starobylými Egypťany se přesně shoduje s florou a faunou na jihozápadním pobřeží Indie (známé jako Malabar).

 

 

Na základě mnoha archeologických a antropologických důkazů je nesporné, že původ Egyptské civilizace můžeme najít v Indii! Starověcí černí Indové, známí jako „Dravidians“ (ve starověku je znali již Řekové a Egypťané je nazývali „Etiopané“), se postupně smísili s černými bratry v Africe. Sami starobylí Egypťané ve svých spisech popisují, že přijali civilizaci a kulturu Etiopanů.

Ve starověku existovaly dva druhy Etiopanů. Západní byli černí s vlasy jako koudel a hezkými rysy. Východní Etiopané pocházeli z Indie, byli také černí, měli hezké rysy, ale vyznačovali se rovnými vlasy. Oba národy, západní a východní, pocházejí z biblické otce Cush (také známý jako Bel nebo Belus) jenž byl pravnukem Noemovým a synem boha Hama. Ham, nazývaný také Khem, znamená „spáleny“, což mohlo souviset se Sluncem. Dravidianové pravděpodobně nejdříve emigrovali z Afriky do Indie, později se mnoho z nich vrátilo zpět do Afriky, kde založili starobylou Egyptskou civilizaci. Pro zájemce doporučujeme webové stránky s rozsáhlou historickou dokumentací a důkazem, že starověká Indie byla zdrojem dávné kultury a civilizace byl Egypt. (http://www.hinduwisdom.info/India_and_Egypt.htm).

Před napadením barbarským kavkazským národem Árijců, byla Indie složena hlavně z lidí černé rasy (Dravidianové, Védové, známí jako australoidé a negroidní lidé). Tato rasa se stala jako jedna ze čtyř, zakladatelem tzv.Údolních civilizací – kolébky světové civilizace. Pozn. red.: Název: „země člunů“ pochází zřejmě z tohoto období, kdy lidé obývali údolní toky velkých řek (Indus) a hlavní dopravou zde byly čluny a pramice.

 

 

Dnes je Indie obývána směsí Indo - Árijců na severu země a Dravidiany na jihu Indie. Védové obývají kopcovité oblasti Indie, Negroidní lidé žijí na pobřeží Andamanských a Nikobarských ostrovů.

 

Matematika pochází z Indie

Indie přispěla velkou měrou k rozvoji západní civilizace. Mnozí si neuvědomují, že matematika vznikla v Indii. Takzvané „Arabské“ číslice si zapůjčili Arabové od Indů. Nazývají se tak proto, že si Evropané vypůjčili matematiku od Arabů, a přitom ve skutečnosti vznikla v Indii. Bez desetinného systému, který vytvořila Indie, by byla západní věda a technologie nemožné. Staré římské číslice nebyly k těmto účelům dostačující. Arabové okopírovali mnoho vědeckých poznatků a matematiky z Indie a rozšiřovali je dál, na západ.

 

Původní Egypťané nebyli Arabové

Dnes je považován Egypt za arabský národ. Je to tím, že si Arabové podrobili Egypt již předloha stoletími a využili (zneužili) původní vzdělané lidi a jazyk, kulturu a Muslimské náboženství. Dnešní moderní Egypťané jsou skutečně potomky Arabů, Peršanů, Řeků a jiných afrických národů, kteří vstoupili do Egypta před staletími. Původními obyvateli Egypta byli ve skutečnosti Afričané, nebo černé (Negroidní) generace. Dlouho před Araby napadl a podrobil si Egypt slavný řecký historik Herodotus (je známý jako otec historie), který zem navštívil a napsal o Egypťanech: „ Mají spálenou kůži, ploché nosy, tlusté rty a vlasy jako koudel“.

Lidé si často kladou otázku, jak mohly všechny různobarevné rasy vzniknout pouze z jediného páru, Adama a Evy, a z Noema pak jeho tři synové, Ham, Shem a Japeth. Vypadá to tak, že každý z nich nesl různé geny a nakonec z nich vznikly různé rasy. Geneticky je to možné. Například evropská rasa vznikla dědičnými přenosem vlasů různých barev apod. Princip pro vznik všech barevných ras byl stejný. Ačkoliv vy ani já dnes nemáme v sobě geny potřebné pro vznik jiné rasy, Noemovi tři synové je v sobě měli.

 

 

V rozporu s obecným názorem, není černá kůže znakem méněcenné rasy nebo „prokletí“. Ham (který znamená „černý“) dostal jméno od svého otce dříve, než takový názor vznikl. Mimochodem, Noe nikdy „neproklínal“ Hama (protože byl „černý“), ale spíše jeho syna Canaana. A „proklínání černých“ nebylo nikdy věčné, trvalo vždy jen několik generací.

Černá kůže chrání před škodlivými účinky ultrafialového záření. Ve skutečnosti má každý člověk na zemi hnědou kůži. Hnědé kožní barvivo, které dodává celému tělu barvu se nazývá melanin. Bílí lidé mají nejmenší množství melaninu v kůži. To je důvod proč vypadají „bíle“. Jedině albíni (ti žádný melanin kvůli genetické vadě nemají), jsou čistě bílí a nejvíc jim škodí sluneční záření. Černá kůže je nejvhodnějším zabarvením pro lidi žijící v horkém podnebí.

Indie - Yaksha (trpaslík) obraz objevený v jeskyni
Egypt - Bes. Zobrazený jako deformovaný trpaslík

 

Podobnost čistě náhodná?

Peter Von Bohlen, (1796–1840) německý Indolog, přirovnával Indii se starověkým Egyptem. Byl přesvědčen o vzájemném starověkém spojení těchto dvou kultur. V indickém Bengálsku našel prvky lidového umění, jazyka a venkovské kultury, která je shodná s jejich egyptskými protějšky. Tato shoda nebyla doposud fakticky vysvětlena a nikdy nepodlehla vlivům Árijců, Mongolů nebo Dravidiánů. V Bengálsku můžeme najít podobnosti mezi místními jmény jako v Egyptě. Egyptský učenec El Mansouri poukázal na to, že tak jako v Egyptě, tak i v Indii jsou uctívány krávy, slunce, hadi a řeka.

 

Zdroj: WM MAGAZIN 75

 

 

Sekcie: 

Komentáre

V Egyptě se dochovala spousta vyobrazení z faraonské doby a spousta mumií. Většina z nich černé rasy není, takže tahle teorie je ...
A černá barva védských obyvatel Indie? Nevím, možná, ale i to slyším poprvé.