OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Stratený labyrint Starovekého Egypta – tretia časť


Pred viac ako 2000 rokmi Hérodotos a Strabón, starovekí grécki historici, zdokumentovali svoje návštevy legendárneho egyptského labyrintu, skôr než sa stratil v prúde dejín. Mnohí verili, že zmizol naveky, no v poslednom storočí došlo k veľkým pokrokom v odhalení jeho polohy, kulminujúcim v nedávnej expedícii Mataha, ktorá použila najmodernejšiu technológiu aby boli tajomstvá, ktoré labyrint skrýva konečne odhalené.


1. časť nájdete na tejto adrese.

2. časť nájdete na tejto adrese.

V 5. storočí pred Kristom Hérodotos napísal o labyrinte: „Bol situovaný kúsok nad jazerom Moeris a takmer oproti miestu, ktoré nazývajú Mestom krokodílov. (Dejiny, Kniha II, 148)

Mesto krokodílov (Krokodilopolis) bolo staroveké mesto v Heptanomis, ležiace na západnom brehu Nílu, medzi riekou a jazerom Moeris, juhozápadne od Memphisu. Na juh od náleziska Krokodilopolisu, pri vstupe do Fajjúmskej oázy stojí Hawara, archeologické nálezisko, ktoré je domovom pyramídy Amenemheta III., posledného kráľa 12. dynastie (cca 1855-1808 pred Kr.).

 


Obr. 1: Pyramída Amenemheta III. v Haware. Zdroj

 

Práve tu William Flinders Petrie učinil v roku 1889 významný objav. Petrie objavil obrovskú umelú kamennú plošinu s rozmermi 304m x 244m, ktorú pokladal za základy labyrintu. Dospel k záveru, že samotný labyrint musel byť zničený v Staroveku a všetko, čo ostalo je tento kamenný základ.

 


Obr. 2: Mapa archeologických nálezísk vo Fajjúme, znázorňujúca polohu Hawary a Krokodilopolisu ako 'Medinet el Fajjúm’. Zdroj: Wikipedia

 

Avšak Louis de Cordier, výskumník a koordinátor expedície Mataha spochybňoval Petrieho záver, že kamenný plát musel byť základom labyrintu. Odvolával sa na mnoho klasických historikov, ktorí opisovali nadrozmernú strechu vyrobenú z kameňa:

 

• Hérodotos (Dejiny, Kniha II, 148, 5 st. pred Kr.): „... strecha je z kameňa, tak isto ako steny“

• Diodorus Sicílsky (História, Kniha I, 61 a 66, 1. st pre Kr.): „... táto stavba mala strechu z jediného kamenného bloku“

• Strabón (Geografia, Kniha 17, I, 3 a 37): „... je udivujúce, že strechy všetkých komnát sú vyrobené zo samostatných kameňov“

 

Je možné, že obrovské kamenné základy rozpoznané Petriem boli v skutočnosti strechou labyrintu a celý komplex ostal ukrytý pod nimi? Očividne snažiť sa preraziť cez kamenný plát by mohlo v nálezisku spôsobiť obrovské škody a preto sa expedícia Mataha rozhodla preskúmať oblasť pod kamenným plátom pomocou podzemného radaru.

 

Odkrývanie strateného labyrintu

Vo februári až v marci 2008, po získaní povolenia od Najvyššej rady pre pamiatky Egypta, vedenej v tej dobe Dr. Zahi Hawassom, tím špecialistov na georadary z Národného výskumného inštitútu astronómie a geofyziky podrobili oblasť rozsiahlym testom – oblasť, ktorú identifikoval Petrie pred viac ako storočím. To, čo prieskumy odhalili mohlo vydláždiť cestu jednému z najväčších objavov starovekého Egypta – skenovaná oblasť vykazovala silné náznaky nesmierneho množstva komnát a stien hrubých niekoľko metrov. Pod kamenným plátom v hĺbke 8 až 12 metrov našli štruktúru obrovskej veľkosti v tvare mreže, vyrobenú z materiálu s vysokou odolnosťou, ako je napríklad žula. Geofyzikálny výskum potvrdil prítomnosť archeologických čŕt zhodujúcich sa s opisom strateného egyptského labyrintu.

 


Obr. 3: Výsledok skenovania – Labyrint, Hawara, Egypt. Kredit: Národný výskumný inštitút pre astronómiu a geofyziku

 

Utajenie objavov

Veľmi významné poznatky, ktoré priniesla výprava Mataha boli publikované na jeseň 2008 vo vedeckom časopise NRIAG a výsledky boli zverejnené na prednáške Gentskej univerzity v októbri 2008 za prítomnosti belgických novinárov. Avšak zakrátko na to, generálny tajomník Najvyššej rady pre pamiatky Egypta zastavil všetku komunikáciu týkajúcu sa nálezov, údajne kvôli schváleniu od Egyptskej Národnej Bezpečnosti. Louis de Cordier, vedúci expedície, čakal dva roky na zverejnenie objavov Najvyššou radou pre pamiatky, no v júni 2010 už bolo jasné, že to nie je ich zámerom. A tak de Cordier založil svoju vlastnú webovú stránku, Labyrint Egypta, v záujme uverejniť výsledky tohto významného výskumného projektu.

Dúfa, že v budúcnosti budú zahájené vykopávky, ktoré umožnia naplno preskúmať tento skrytý klenot. Výsledky by mohli osvetliť jednu z najväčších záhad staroveku a stať sa jedným z najdôležitejších objavov starovekého Egypta.

Úvodný obrázok: Pyramída Amenemheta III. v Haware a predpokladaná poloha strateného labyrintu. Zdroj: Wikimedia


VIAC informácií nájdete na tejto adrese alebo facebookovú stránku.

VIDEO načrtávajúce expedíciu Mataha nájdete na tejto adrese.


-koniec-

 

April Holloway


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

 

Referencie

Mataha Expedition Hawara 2008 – Labyrinth of Egypt
http://www.labyrinthofegypt.com/people.html
Geophysical Studies at Hawara - Download pdf:
http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/geophysical-studies-h...
A Virtual Exploration of the Lost Labyrinth - The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis (University College London)
http://www.casa.ucl.ac.uk/digital_egypt/hawara/enco2000/enco2000_web.html
Return to the Labyrinth - Joseph Alexander MacGillivray. The British School of Archaeology at Athens
http://www.athenapub.com/11labyr.htm

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/lost-labyrinth-anci...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Labyrint Egypta
http://www.kemet.sk/clanok/obrazom/labyrint-egypta

Pod pyramidami v Gíze se skrývá rozsáhlý jeskynní komplex
http://www.kemet.sk/clanok/pod-pyramidami-v-gize-se-skryva-rozsahly-jesk...

Seriál: Pradávne mestá pod pieskami Gízy
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-pradavne-mesta-pod-pieskami-gizy

Seriál: Skúmanie tunelov pod plošinou v Gíze!
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-skumanie-tunelov-pod-plosinou-v-gize

"Siene Amenti"
http://www.kemet.sk/search/node/amenti

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Náleziská: