OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Sú na satelitných fotografiách zobrazené stratené pyramídy? (fotogaléria)

Sú tieto útvary v egyptskej púšti dlho stratenými pyramídami? Alebo sú to len prirodzene sa vyskytujúce skaly pyramidálneho tvaru s nečakaným výskytom?

Štruktúry, ktoré boli spozorované minulý rok amatérskou družicovou archeologičkou Angelou Micol. Na ich nájdenie použila program Google Earth so zobrazením 5000 míľ nad povrchom Zeme

 

 

Dva pravdepodobné pyramídové komplexy, nachádzajúce sa približne 90 míľ od seba, vyzerajú na družicových fotografiách ako skupiny vrchov v nezvyčajných pozíciách.
Jednu z lokalít, nachádzajúcu sa v blízkosti oázy Fajjúm, predstavuje štvorstranný skosený vrch široký približne 150 stôp a tri menšie vrchy v diagonálnej línii (na fotografii vľavo).
Ďalšiu lokalitu nachádzajúcu sa iba 12 míľ od mesta Abu Sidhum ležiaceho pri brehoch rieky Níl, predstavuje dvojica veľkých a dvojica menších vrchov

 

Prvé správy uverejnené v Discovery News, ktoré obsahovali jej tvrdenia, dosiahli značnú mediálnu pozornosť a množstvo kritiky. Uznávaní geológovia a geoarcheológovia boli veľmi skeptickí a odmietli to, čo Angela Micol nazvala „anomáliami Google Earth“ ako náveterné prírodné skalné útvary vrchov nachádzajúcich sa na rovine, ktoré sú v Egyptskej púšti veľmi časté

 

Angela Micol bola kontaktovaná egyptským manželským párom - zberateľmi, ktorý tvrdil, že má významné historické záznamy týkajúce sa oboch lokalít. Podľa Medhata Kamal El-Kady, bývalého veľvyslanca v Ománskom sultanáte a jeho manželky Haidy Farouk Abdel-Hamid, právničky, bývalej poradkyne egyptského prezidenta a konzultantky v oblasti problematiky hraníc a medzinárodných problémov suverenity je viac ako 34 máp a 12 starých dokumentov z ich zbierky schopných podporiť existenciu stratených pyramíd

 

Zatiaľ čo lokalita vo Fajjúme ešte nebola nikdy preskúmaná, na lokalite v blízkosti mesta Abu Sidhum sa už uskutočnili predbežné základné expedície. Podľa Angely Micol predpokladom bude porovnávanie získaných údajov s mapami a dokumentmi, ktoré im poskytli Medhat Kamal El-Kady a Haidy Farouk Abdel-Hamid

 

Pre podozrenie, že útvary sú starobylého pôvodu, sa snažili miestni ľudia kopať do jedného z dvoch menších vrchov

 

Predchádzajúce vykopávky ale zlyhali z dôvodu, že narazili na veľmi tvrdý kameň. Mohamed Aly Soliman a Angela Micol sa domnievajú, že by to mohla byť žula

 

Mohamed Aly Soliman verí, že veľké vrchy môžu byť ukrytými pyramídami potom, ako detektor kovov zistil prítomnosť kovu a zobrazil podzemný tunel smerujúci na sever

 

Bokom od dvojice veľkých a malých vrchov expedičný tím tvrdí, že identifikoval chrám alebo obydlia v blízkosti lokality a rad objektov, ktoré môžu byť mastabovými hrobkami susediacimi s vrchmi, ktoré sú vyznačené v červenom obdĺžniku vďaka nesprávnej farbe zobrazovacej techniky vynájdenej Angelou Micol

 

„Mojím cieľom je ísť do Egypta s tímom amerických vedcov a kameramanov a overiť, či sú tieto lokality stratené pyramídové komplexy,“ povedala Angela Micol

 

Rossella Lorenzi

Vydané: 16. júla 2013

Zdroj: news.discovery.com/history/ancient-egypt/satellite-images-may-uncover-pyramids-pictures-130715.htm

Foto: Rossella Lorenzi, Mohamed Aly Soliman, Angela Micol, Medhat Kamal El-Kady, Haidy Farouk Abdel-Hamid

Preklad: Pavol

exkluzívne

 


Súvisiace:

Našli sa dlhú dobu stratené pyramídy?
http://kemet.sk/clanok/nasli-sa-dlhu-dobu-stratene-pyramidy

ARCHEOkienko
http://kemet.sk/archeokienko


Štítky: