OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

TAJNÁ NÁUKA: Komentáre k siedmim strofám a ich termínom v súlade s ich číslovaním, v strofách a veršoch - STROFA VII.


Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Izis“

 

 

 

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“


Pozn. red. Dielo Madam Blavatskej je výnimočné i tým, že sú v ňom pojmy a vysvetlenia, ktoré inde len tak ľahko nenájdete. A už vôbec nie v tak mohutne ucelenej kompozícii. V tomto pojednaní nájdete i mimoriadne zaujímavé zmienky o náuke starovekého Egypta...

 

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

KOMENTÁRE

K SIEDMIM STROFÁM A ICH TERMÍNOM, V SÚLADE S ICH ČÍSLOVANÍM, V STROFÁCH A VERŠOCH

 

[[Predchádzajúca časť]]

 

Tajná náuka od H. P. Blavatsky — Zväz. 1
Online vydanie tlače Teozofickej univerzity


Zväz. 1, Strana  213   TVORIVÉ SILY

 

 

STROFA VII.

 

1. HĽA, ZAČIATOK VNÍMAJÚCEHO ŽIVOTA BEZ FORMY (a).

NAJPRV, BOŽSKÉ (vozidlo) (b), JEDNO OD MATKY-DUCHA (Átman); POTOM DUCHOVNÉ — (Átma-Buddhi, Duch-duša)* (c); (opäť) TRI Z JEDNÉHO (d), ŠTVRTÉ Z JEDNÉHO (e), A PÄŤ (f), Z KTOREJ TRI, PÄŤ A SEDEM (g) — TÍTO SÚ TROJITÍ A ŠTVORITÍ SMEROM NADOL; „MYSĽOU-ZRODENÍ SYNOVIA PRVÉHO PÁNA (Avalókitéšvara) SVIETIACI SIEDMI (“Stavitelia”).** SÚ TO ONI, KTO SÚ TEBOU, MNOU, NÍM, Ó UČEŇ; ONI, KTORÍ DOZERAJÚ NA TEBA A TVOJU MATKU, BHUMI (Zem).

(a) Hierarchia Tvorivých Síl je rozdelená na sedem (alebo 4 a 3) ezoterických, v rámci dvanástich veľkých Poriadkov, zaznamenaných v dvanástich znameniach Zverokruhu; sedem z manifestujúcej sa stupnice súc spojených, okrem toho, so Siedmimi Planétami. Všetko toto je ďalej rozdelené do nespočetných skupín božských Duchovných, polo-Duchovných a éterických Bytostí.

Na hlavné Hierarchie medzi týmito sa naznačuje vo veľkom Štvrťovom, alebo v „štyroch telách a troch schopnostiach” Brahmu exotericky, a Pančasjam, päť Brahmov, aleb päť Dhjáni-Buddhov v Buddhistickom systéme.

Najvyššia skupina je zložená z božských Plameňov, takzvaných, o ktorých sa tiež hovorí ako o „Ohnivých Levoch” a „Levoch Života,” ktorých ezoterizmus je bezpečne ukrytý v znamení Leva v Zverokruhu. Je to jadierko nadradeného božského Sveta (pozrite si Komentár na prvých stranách Dodatku). Sú to beztvaré Ohnivé Dychy, identické v jednom aspekte s vyššou Sefirotickou TRIÁDOU, ktorú Kabalisti umiestňujú do „Archetypálneho Sveta.”

Tá istá hierarchia, s tými istými číslami, sa nachádza v Japonskom systéme, v „Začiatkoch“, ako to učia sekty Šintó a Buddhistické sekty. V tomto systéme Antropogenéza predchádza Kozmogenézu, ako Božské prechádza do ľudského, a vytvára —

Poznámka(y) ———————————————

* Toto sa týka Kozmických princípov.

** Sedem tvorivých Rišiov je teraz spojených s konšteláciou Veľkej Medvedice.


Zväz. 1, Strana  214   TAJNÁ NÁUKA

 

uprostred svojho poklesu do hmoty — viditeľný Vesmír. Legendárne osobnosti — poznamenáva úctivo Omoie — „ktoré sa majú chápať ako stereotypizované stelesnenie vyššej (tajnej) náuky, a jej vznešených právd.” Uviesť to v celej dĺžke by zabralo príliš z nášho priestoru, ale niekoľko slov ohľadom tohto starého systému nemôže byť nevhodných. Nasledujúce je krátkym prehľadom tejto Antropo-Kozmogenézy, a ukazuje, ako blízko tie najoddelenejšie predstavy odrážali jedno a to isté Archaické učenie.

Keď všetko, čo bolo až doteraz Chaosom (Kon-ton), tri duchovné Bytosti sa objavili na stupni budúcej tvorby: (1) Ame no ani naka nuši no Kami, „Božský Vládca Centrálneho Neba”; (2) Taka mi onosubi no Kami, „Vznešený, majestátny Božský potomok Neba a Zeme”; a (3) Kamu mi musubi no Kami, jednoducho „Potomok Bohov”.

Títo boli bez formy alebo substancie (naša triáda arupa), keďže ani nebeská, ani pozemská látka sa ešte nediferencovala, „ani nebola sformovaná podstata vecí.”

V Zohar — ktorá, ako ju teraz usporiadal a znovu vydal Moses de Leon, s pomocou sýrskych a chaldejských kresťanských gnostikov v XII. storočí, neskôr opravená a revidovaná kresťanmi, je len o niečo menej exoterická ako samotná Biblia — toto božské „Vozidlo” sa už viac neobjavuje tak ako v „Chaldejskej Knihe Čísel.” Dosť pravdivé, Ain-Soph, ABSOLÚTNE NEKONEČNÉ NIČ, používa tiež formu JEDNÉHO, manifestovaného „Nebeského človeka” (PRVOTNÁ PRÍČINA) ako svoj voz (Merkaba v Hebrejčine; Vahan v Sanskrite) alebo vozidlo, do ktorého má klesnúť, a prostredníctvom ktorého sa manifestuje vo svete javov. Ale Kabalisti vôbec neobjasnili, ako Absolútno dokáže čokoľvek použiť, alebo uplatniť akýkoľvek atribút pre čokoľvek, keďže, ako ABSOLÚTNO, je zbavené atribútov; ani nevysvetľujú, že v skutočnosti je to Prvotná Príčina (Platónov Logos), pôvodná a večná MYŠLIENKA, ktorá sa, takpovediac, manifestuje prostredníctvom Adama Kadmona, Druhého Loga. V „Knihe Čísel” je vysvetlené, že EN (alebo Ain, Aior) je jediným seba-existentným, zatiaľ čo jeho „Hĺbka” (Bythos alebo Buthon Gnostikov, nazývaný Propator) je len periodická. Ten posledne menovaný je Brahma ako diferencovaný z Brahmu alebo Parabrahm. Je to Hĺbka, Zdroj Svetla, alebo Propator, ktorý je nemanifestovaným Logosom alebo abstraktnou Ideou, a nie Ain-Soph, ktorého lúč používa Adam-Kadmon alebo manifestovaný Logos (objektívny Vesmír) „mužský a ženský” — ako voz, prostredníctvom ktorého sa manifestuje. Ale v Zohar čítame nasledovnú nezrovnalosť: „Senior


Zväz. 1, Strana  215   JEDEN RODIČOVSKÝ PLAMEŇ, NESPOČETNÉ PLAMENE

 

occultatus est et absconditus; Microprosopus manifestus est, et non manifestus.” (Rosenroth; Liber Mysterii, IV., 1.) Toto je omyl, keďže Microprosopus alebo mikrokozmos, môže existovať len počas svojich manifestácií, a zaniká počas Maha-Pralají. Rosenrothova Kabala nie je žiadnym sprievodcom, ale veľmi často hádankou.

(b) Ako v japonskom systéme, v egyptskom a každej starej kozmogónii — v tomto božskom PLAMENI, Ten „Jeden,” sú osvetlené tri klesajúce skupiny. Majúc svoj potenciál súc vo vyššej skupine, teraz sa stávajú zreteľnými a oddelenými Entitami. Tieto sa nazývajú „Pannami Života,” „Veľkou Ilúziou,” atď., atď., a súhrnne „Šesťcípou Hviezdou.” Tá posledne menovaná je symbolom Logosu takmer v každom náboženstve ako prvej emanácie. Je symbolom Višnu v Indii (Čakra, alebo koleso), a glyfom Tetragrammatonu, „Toho, ktorý je zo štyroch písmen” alebo — metaforicky — „údov Mikroprosoposu” v Kabale, ktorých je desať a šesť v tomto poradí. Neskorší Kabalisti, avšak obzvlášť Kresťanskí mystici, nenechali na tomto vznešenom symbole kameň na kameni.* Pretože tých „desať údov” Nebeského Človeka je desať Sefirotov; ale prvý Nebeský Človek je nemanifestovaný Duch Vesmíru, a nikdy by nemal byť degradovaný na Mikroprosopusa — menšiu Tvár alebo Tvar, prototyp človeka na pozemskej úrovni.** No o tom neskôr. Šesťcípa Hviezda odkazuje na šesť Síl alebo Mocností Prírody, šesť úrovní, princípov atď., atď., všetky syntetizované prostredníctvom siedmeho, alebo stredového bodu v Hviezde. Všetky tieto, zahŕňajúc horné a dolné hierarchie, emanujú z „Nebeskej alebo Nadpozemskej Panny,”*** veľkej matky vo všetkých náboženstvách, Androgýna,

Poznámka(y) ———————————————

* Naozaj, Mikroprosopus — ktorý je, filozoficky povedané, dosť odlišný od nemanifestovaného večného Logosu, „jedného s Otcom,” — bol nakoniec, stáročiami neustáleho úsilia, mudrlantstva a paradoxov, považovaný za jedno s Jehovahom, alebo s JEDINÝM žijúcim Bohom (!), zatiaľ čo Jehovah nie je lepší ako Binah, ženský Sefirot. To našim čitateľom neprestaneme nikdy zdôrazňovať.

** Mikroprosopus je, ako bolo práve povedané, manifestovaným Logosom, a takých je mnoho.

*** Sefira je Korunou, KETHER, len v abstraktnom princípe, ako matematické x (neznáme množstvo). Na úrovni diferencovanej prírody je ona ženským náprotivkom Adama Kadmona — prvého Androgýna. Kabala učí, že slovo „Fiat Lux” (Genezis k. i.) odkazovalo na formáciu a evolúciu Sefirotu, a nie svetla ako náprotivku temnoty. Rabbi Simeon hovorí: “Ó druhovia [[Poznámka pokračuje na ďalšej strane]]


Zväz. 1, Strana  216   TAJNÁ NÁUKA

 

Sefira-Adam-Kadmon. V tejto Jednote, prvotné svetlo je siedmym, alebo najvyšším princípom, Daivi-prakriti, svetlom nemanifestovaného Logosu. Ale vo svojej diferenciácii sa stáva Fohat, alebo „Siedmimi Synmi.” Ten predchádzajúci je symbolizovaný prostredníctvom Centrálneho bodu v dvojitom Trojuholníku; ten posledne menovaný prostredníctvom samotného šesťuholníka, alebo „šiestich údov“ Mikroprosopusu, ten Siedmy súc Malkuth, „Nevesta” Kresťanských Kabalistov, alebo naša Zem. Z toho dôvodu vyjadrenia:

„Prvý po 'Jednom' je božský Oheň; druhý, Oheň a AÉter; tretí je zložený z Ohňa, AÉteru a Vody; štvrtý z Ohňa, AÉteru, Vody a Vzduchu.”* Ten Jeden nesúvisí so zemeguľami nesúcimi Človeka, ale s vnútornými neviditeľnými Sférami. „Tí ‘Prvo-Narodení’ sú ŽIVOTOM, srdcom a pulzom Vesmíru; tí Druhí sú jeho MYSĽOU alebo Vedomím,”**

ako bolo povedané v Komentári.

(c) Druhý Rád Nebeských Bytostí, tých z Ohňa a AÉteru (súvisiacich s Duchom a Dušou, alebo Átma-Buddhi), ktorých mená sú légia, sú ešte bez formy, ale rozhodne „hmotné.” Sú prvou diferenciáciou v Sekundárnej Evolúcii alebo „Stvorení” — ako ich mätúco nazývajú. Ako ukazuje meno, sú prototypmi inkarnujúcich sa Džívov alebo Monád, a sú zložené z Ohnivého Ducha Života. Prostredníctvom týchto prechádza, ako čistý slnečný papršlek, lúč, ktorý je nimi vybavený svojím budúcim vozidlom, Božskou Dušou, Buddhi. Tieto priamo súvisia s Hostiteľmi vyššieho sveta nášho systému. Z týchto dvojnásobných Jednotiek vyžarujú trojnásobné.

V kozmogónii Japonska, keď, von z chaotickej hmoty, objavuje sa vajcu podobné jadro, majúce vnútri seba zárodok a mohutnosť všetkého vesmírneho, ako aj všetkého pozemského života, je to „trojnásobný“ práve menovaný, ktorý sa diferencuje. „Mužský aéterický“ (Yo) princíp

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] spoločníci, človek ako emanácia bol mužom aj ženou, Adamom Kadmonom, naozaj, a toto je zmyslom slov „Buď Svetlo, a bolo Svetlo.“ A toto je dvojnásobný človek.” (Výťahy zo Zohar, s. 13-15.)

* Pozrite nasledujúcu poznámku. Tieto prvky Ohňa, Vzduchu atď., nie sú nám známymi zloženými elementmi.

** Toto „Vedomie” nemá žiadny vzťah k nášmu vedomiu. Vedomie „Jedného manifestovaného,” ak nie absolútneho, je stále nepodmienené. Mahat (Vesmírna Myseľ) je prvou tvorbou Brahmu-Stvoriteľa, ale tiež Pradhana (nediferencovanej hmoty).


Zväz. 1, Strana  217   POROVNANÉ UČENIA

 

stúpa a ženský celok, alebo viac materiálny princíp (In), je uvrhnutý do Vesmíru hmoty, kedy medzi nebeským a pozemským nastane oddelenie. Z tohto ženského, z matky, sa narodí úplne nevyvinutá objektívna bytosť. Je éterická, bez tvaru alebo pohlavia, a predsa je z tohto a matky, z ktorej sa narodí Sedem Božských Duchov, z ktorých bude žiariť sedem stvorení, práve ako v Codex Nazaraeus z Karabtanosa a jeho Matky Spiritus sa zrodí sedem zlom disponovaných (materiálnych) duchov. Bolo by príliš dlhé, uviesť tu japonské mená, ale po preklade, sú v tomto poradí: —

(1.) „Neviditeľný Slobodný,” ktorý je tvorivým logom netvoriaceho „otca,” alebo tvorivým potenciálom neskoršieho prejavu.

(2.) „Duch (alebo Boh) tmavých hlbín“ (Chaosu); ktorý sa stáva diferencovanou hmotou, alebo látkou sveta; tiež ríšou minerálov.

(3.) „Duch Kráľovstva Rastlín,” z „Hojnej Vegetácie.”

(4.) Tento je duálnej povahy, súc zároveň „Duchom Zeme” a „Duchom Pieskov”, ten predchádzajúci obsahujúc potencialitu mužského elementu, ten posledne menovaný potencialitu ženského elementu, obidva tvoriace kombinovanú povahu.

Tieto dva boli JEDNÝM; predsa nevedomí, že sú dvomi.

V tejto dualite boli obsiahnuté (a) mužská, tmavá a muskulárna Bytosť, Isu no gai no Kami; a (b) Eku gai no Kami, ženská, jasná a slabšia alebo jemnejšia Bytosť. Potom, tí: —

(5. a 6.) Duchovia, ktorí boli hermafroditickí alebo obojpohlavní, a nakoniec: —

(7.) Siedmy Duch, posledný emanovaný z „matky,” objaví sa ako prvá božská ľudská forma zreteľne mužská a ženská. Bolo to siedme stvorenie, ako v Puránach, v ktorých je človek siedmym stvorením Brahmu.
Títo, Tsanagi-Tsanami, zostúpili do Vesmíru prostredníctvom nebeského Mostu (mliečna dráha), a „Tsanagi, vnímajúc ďaleko dolu chaotickú hmotu oblaku a vody, vrazil svoju ozdobenú kopiju do hlbín, a objavila sa suchá zem.” Potom sa tí dvaja oddelili, aby preskúmali Onokoro, novovytvorený ostrovný svet; atď., atď. (Omoie).


Zväz. 1, Strana  218   TAJNÁ NÁUKA

 

Také sú japonské exoterické bájky, šupka, ktorá ukrýva jadro tej istej pravdy Tajnej Náuky. Vrátiac sa späť k ezoterickým vysvetleniam v každej kozmogónii: —

(d) Tretí rád sa týka Átma-Buddhi-Manas: Duch, Duša a Intelekt, a nazýva sa „Triády.”

(e) Štvrtým sú podstatné Entity. Toto je najvyššia skupina medzi Rupami (Atómové Formy*). Sú to jasle ľudských, vedomých, duchovných Duší. Nazývajú sa „Nezničiteľní Džívovia,” a vytvárajú prostredníctvom rádu pod ich vlastným prvú skupinu prvého sedmičkového** hostiteľa — veľká záhada ľudskej vedomej a

Poznámka(y) ———————————————

* Stojí za to poznamenať, že zatiaľ čo odmietajúc ako poverčivosť Okultizmu, a tiež náboženstva, teóriu podstatných a neviditeľných Bytostí nazývaných Anjeli, Elementáli atď. — samozrejme, bez toho, aby sa kedy pozreli do filozofie týchto nehmotných Entít, alebo o nich premýšľali — moderná chémia, následkom pozorovania a objavu, by mala byť nevedome nútená prijať a uznať ten istý pomer pokroku a poriadku v evolúcii chemických atómov, ako to robí Okultizmus, pre oboje, Dhjániov i Atómy — analógia súc ich prvým zákonom. Ako je vidieť vyššie, úplne prvá skupina Rupa Anjelov je štvorková, element, ktorý je pridaný ku každému v klesajúcom poradí. Tak sú atómy, prijímajúc slovník chémie, jednoatómové, dvojatómové a štvoratómové, smerom nadol. Je potrebné mať na pamäti, že Oheň, Voda a Vzduch, alebo takzvané „Elementy prvotného Stvorenia“, nie sú zloženými Elementmi, ktoré sú na Zemi, ale noumenálnymi rovnorodými Elementmi — Duchmi toho. Potom nasledujú sedmičkové skupiny alebo hostitelia. Umiestnené na paralelných líniách v diagrame s Atómami, zdalo by sa, že Povahy tých Bytostí súhlasia na ich zostupnej stupnici postupu so zloženými elementmi, čo sa týka analógie, matematicky identickým spôsobom. Toto odkazuje, samozrejme, len na diagramy vytvorené Okultistami; pretože ak by stupnica Anjelských Bytostí bola umiestnená na paralelnú líniu so stupnicou chemických atómov Vedy — od hypotetického Hélia nadol k Uránu — samozrejme by sa zistilo, že sa odlišujú. Pretože tieto majú príslušné na Astrálnej úrovni len štyri najnižšie rády — tri vyššie princípy v atóme, alebo skôr molekule alebo chemickom prvku, súc postrehnuteľné len okom zasväteného Dangmu. Ale potom, ak si Chémia želala dostať sa na správnu cestu, musela by opraviť svoje tabuľkové usporiadanie podľa usporiadania Okultistov — čo by možno odmietla vykonať. V Ezoterickej Filozofii, každá fyzická častica súvisí a závisí od svojho vyššieho noumenonu — Bytosti, ku ktorej podstate patrí; a hore ako dole, Duchovné sa vyvíja z Božského, psycho-mentálne z Duchovného — poškvrnené zo svojej nižšej úrovne prostredníctvom astrálnej — celá oživená a (zdanlivo) bezduchá Príroda vyvíjajúca sa na paralelných líniách, a priťahujúca svoje atribúty zhora ako aj zdola.

** Číslo sedem nezahŕňa len sedem Entít, ale sedem skupín alebo Hostiteľov, ako to bolo predtým vysvetlené. Najväčšia skupina, Asurovia zrodení v prvom tele Brahmu — [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana  219   HIERARCHIE DUCHOV

 

Intelektuálnej Bytosti. Pretože tí posledne menovaní sú poľom, v ktorom leží skrytý vo svojom odňatí zárodok, ktorý sa rozpadne do pokolenia. Ten zárodok sa stane duchovnou mohutnosťou vo fyzickej bunke, ktorá vedie vývoj embrya, a ktorá je príčinou dedičného prenosu schopností a všetkých vrodených kvalít v človeku. Avšak Darwinova teória, o prenose získaných schopností, sa ani neučí ani nie je v Okultizme akceptovaná. Evolúcia, v ňom, pokračuje na celkom iných líniách; fyzickej, podľa ezoterického učenia, vyvíjajúcej sa postupne z duchovnej, mentálnej a psychickej. Táto vnútorná duša fyzickej bunky — táto „duchovná plazma“, ktorá ovláda zárodočnú plazmu — je kľúčom, ktorý jedného dňa musí otvoriť brány terra incognita Biológa, teraz nazývané temnou záhadou embryológie. (Pozri text a poznámku nižšie.)

(f) Piata skupina je veľmi mysterióznou, keďže sa spája s Mikrokozmickým Päťuholníkom, päťcípou hviezdou reprezentujúcou človeka. V Indii a Egypte boli títo Dhjániovia spájaní s Krokodílom, a ich príbytok je v Kozorožcovi. Toto sú v indickej astrológii synonymné termíny, keďže toto (desiate) znamenie Zodiaku sa nazýva Makara, voľne preložené ako „krokodíl.” Samotné slovo je okultne interpretované rôznymi spôsobmi, ako to bude ďalej ukázané. V Egypte zosnulý človek — ktorého symbolom je pentagram alebo päťcípa hviezda, ktorej body predstavujú končatiny človeka — bola ukázaná symbolicky transformovaná na krokodíla: Sebakh alebo Sevekh „alebo siedmy,” ako hovorí pán Gerald Massey, ukazujúc to ako druh inteligencie, je v skutočnosti drak, nie krokodíl. On je „Drakom Múdrosti” alebo Manas, „Ľudská Duša,” Myseľ, Inteligentný princíp, nazývaný v našej ezoterickej filozofii „Piaty“ princíp.

Hovorí zosnulý „Osirizovaný” v kap. lxxxviii., „Kniha mŕtvych,” alebo Rituál, pod glyfom boha vo forme múmie s krokodíľou hlavou: —

(1) „Ja som boh (krokodíl) vládnúci strachu . . . pri príchode jeho Duše medzi ľudí. Ja som boh-krokodíl prinesený kvôli ničeniu” (narážka na deštrukciu božskej duchovnej čistoty

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]], ktorí sa zmenili na „Noc” — sú sedmičkoví, t.j., rozdelení ako Pitriovia do siedmich tried, z ktorých tri sú arupa (bez tela) a štyri s telami. (Viď Višnu Purána, Kniha I.) V skutočnosti sú pravdivejšie našimi Pitriami (predkami) než Pitriami, ktorí projektovali prvých fyzických ľudí. (Viď Kniha II.)


Zväz. 1, Strana  220   TAJNÁ NÁUKA

 

keď človek získa vedomosti o dobre a zle; tiež na „padlých“ bohov alebo anjelov každej teogónie).

(2) „Ja som rybou veľkého Hóra (ako je Makara „krokodíl,” vozidlom Varuny). Ja som ponorený v Sekten.”

Táto posledná veta poskytuje potvrdenie toho, a opakuje náuku o ezoterickom budhizme, pretože sa zmieňuje priamo o piatom princípe (Manas), alebo skôr najduchovnejšej časti jeho podstaty, ktorá postupne prechádza, je ním absorbovaná, a učinená jedným s Átma-Buddhi po smrti človeka. Pretože Se-khen je obydlím alebo lóka boha Khem (Hóra-Osirisa, alebo Otca a Syna), preto „Dévačan” Átma-Buddhi. V Rituáli Mŕtvych je ukázaný zosnulý vstupujúci do Sekhem s Hórom-Thothom a „vynárajúci sa z neho ako čistý duch” (lxiv., 29). Takže zosnulý hovorí (v. 130): „Vidím formy (seba samého, ako rôznych) ľudí večne sa transformujúcich . . . Viem to (kapitola). On, ktorý to vie . . . preberá všetky druhy živých foriem.” . . .

A vo verši 35, oslovujúcom v zaklínadle to, čo je nazývané v egyptskom ezoterizme „zdedené srdce,” alebo reinkarnujúci sa princíp, trvalé EGO, zosnulý hovorí: —

„Och, moje srdce, moje zdedené srdce potrebné pre moje transformácie, . . . . . . neoddeľuj sa odo mňa pred strážcom Váh. Ty si mojou osobnosťou v mojej hrudi, božským spoločníkom strážiacim moje telá (orgány). . . . . . .”

Je to v Sekhem, v ktorom leží ukrytá „Tajomná Tvár,” alebo skutočný človek ukrytý pod falošnou osobnosťou, trojnásobný-krokodíl Egypta, symbol vyššej Trojice alebo ľudskej Triády, Átma, Buddhi a Manas.* Vo všetkých starovekých papyrusoch sa krokodíl nazýva Sebek (Siedmy), zatiaľ čo voda je piatym princípom ezotericky; a, ako už bolo uvedené, pán Gerald Massey ukazuje, že krokodíl bol „Siedmou Dušou, nadradenou jednou zo siedmich — Jasnovidec nevidený.” Dokonca exotericky je Sekhem sídlom boha Khema, a Khem je Horus mstiaci smrť svojho otca Osirisa, z toho dôvodu trestajúci Hriechy človeka, keď sa stáva odtelenou Dušou. Takže zosnulý

Poznámka(y) ———————————————

* Jedno z vysvetlení reálneho, hoci skrytého významu tohto egyptského glyfu je ľahké. Krokodíl je prvý, kto očakáva a stretne sa s hltajúcimi ohňami ranného slnka, a veľmi skoro zosobnil slnečnú žiaru. Keď slnko vstalo, bolo to ako príchod na zem medzi ľudí „z božskej duše, ktorá informuje Bohov.” Z toho dôvodu ten zvláštny symbolizmus. Múmia si obliekla hlavu krokodíla, aby ukázala, že to bola duša prichádzajúca zo zeme.


Zväz. 1, Strana  221  KORELÁCIA BYTOSTÍ

 

„Osirifikovaný” sa stal bohom Khemom, ktorý „zberá pole Aanroo,” t.j., zbiera buď svoju odmenu alebo trest, keďže to pole je nebeská lokalita (Dévačan), kde zosnulý je danou pšenicou, potravou božskej spravodlivosti. Predpokladá sa, že piata skupina nebeských Bytostí obsahuje v sebe duálne atribúty tak duchovných, ako aj fyzických aspektov Vesmíru; dva póly, takpovediac, z Mahat, Vesmírnej Inteligencie, a duálnej povahy človeka, duchovnej a fyzickej. Z toho dôvodu číslo Päť, znásobené a učinené na desať, spájajúce ho s Makara, 10-tym znamením Zverokruhu.

(g) Šiesta a siedma skupina sa podieľajú na nižších vlastnostiach Štvorkovej. Sú to vedomé, éterické Entity, také neviditeľné ako Éter, ktoré sú vystrelené ako vetvy stromu z prvej centrálnej skupiny štyroch, a vystreľujú vo svojom obrate nespočetné bočné skupiny, z ktorých nižšie sú Prírodní Duchovia, alebo Elementáli nespočetných druhov a rozmanitosti; od beztvarých a nehmotných — ideálne MYŠLIENKY ich stvoriteľov — dolu k Atómovým, hoci pre ľudské vnímanie neviditeľným organizmom. Tie posledne menované sa považujú za „Duchov Atómov”, pretože sú prvými presunutými (dozadu) z fyzického Atómu — cítiace, ak nie inteligentné stvorenia. Všetky podliehajú Karme, a musia to vyriešiť prechodom každého cyklu. Pretože, ako učí náuka, vo vesmíre neexistujú žiadne také privilegované bytosti, či v našom alebo v iných systémoch, vo vonkajších alebo vnútorných svetoch,* ako anjeli západného a júdejského náboženstva. Dhjan Čohan sa musí stať jedným; nemôže sa zrodiť alebo objaviť náhle na úrovni života ako úplne rozkvitnutý anjel. Nebeská Hierarchia súčasnej Manvantara** bude prenesená do nasledujúceho cyklu života do vyšších, nadradených svetov, a urobí miesto pre novú hierarchiu, zloženú z vyvolených nášho ľudstva. Bytosť je nekonečný cyklus v rámci jednej absolútnej večnosti, v ktorej sa pohybujú nespočetné konečné a podmienené vnútorné cykly. Bohovia, stvorení ako takí, by nejavili žiadnu osobnú zásluhu v tom, že sú bohmi. Taká trieda bytostí, perfektných len na základe špeciálnej nepoškvrnenej povahy v nich prítomnej, v tvári trpiacej a bojujúcej ľudskosti, a dokonca nižšieho stvorenia, by bola

Poznámka(y) ———————————————

* Svet, ktorý keď sa nazýva „vyšší svet”, nie je vyšší z dôvodu svojho umiestnenia, ale pretože je nadradený vlastnosťou alebo podstatou. Predsa je taký svet všeobecne pohanom chápaný ako „Nebo,” a umiestnený nad našimi hlavami.

** Manvantara je jednou zo štrnástich etáp Kalpy, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana  222   TAJNÁ NÁUKA

 

symbolom večnej nespravodlivosti svojím charakterom plne Satanskej, vždy prítomným zločinom. Je to anomália a nemožnosť v Prírode. Preto „Štvorka“ a „Trojka“ sa musia inkarnovať tak ako všetky ďalšie bytosti. Táto šiesta skupina ďalej zostáva takmer neoddeliteľnou od človeka, ktorý z nej čerpá všetko, ale jeho najvyššie a najnižšie princípy, alebo jeho duch a telo, päť stredných ľudských princípov súc pravou podstatou tých Dhjániov.* Samotný Božský Lúč (Átman) pokračuje priamo z Jedného. Keď sa opýtate, ako je to možné? Ako je možné pochopiť, že tí „bohovia,” alebo anjeli, môžu byť v rovnakom čase svojimi vlastnými vyžarovaniami a svojimi osobnými ja? Je to v rovnakom zmysle v materiálnom svete, kde je syn (akosi) svojim otcom, súc jeho krvou, kosťami jeho kostí a telom jeho tela? Na toto učitelia odpovedajú „Skutočne je to tak.” Ale človek musí ísť hlboko do mystéria BYTIA, predtým ako dokáže úplne pochopiť túto pravdu.

———————

 

STROFA VII.Pokračovanie.

2. TEN JEDEN LÚČ ZNÁSOBÍ MENŠIE LÚČE. ŽIVOT PREDCHÁDZA FORMU, A ŽIVOT PREŽIJE POSLEDNÝ ATÓM (Formy, Sthula-sarira, externé telo). CEZ NESPOČETNÉ LÚČE LÚČ ŽIVOTA, TEN JEDEN, AKO NIŤ CEZ MNOHÉ KORÁLKY (perly) (a).

(a) Táto sloha vyjadruje koncepciu — čisto Védantickú, ako už bolo vysvetlené inde — vlákna života, Sutratma, bežiace cez následné generácie. Ako potom môže byť toto vysvetlené? Uchýlením sa k podobenstvu, k obvyklej ilustrácii, hoci nevyhnutne nedokonalej, ako musia byť všetky naše dostupné analógie. Avšak, pred uchýlením sa k tomu by som sa opýtala, či sa zdá neprirodzeným, zo všetkých „nadprirodzených,” procesov komukoľvek z nás, keď zvážime, že proces známy ako rast a vývoj plodu na zdravé dieťa vážiace niekoľko funtov** — sa vyvíja z čoho? Zo segmentácie infinitezimálne*** malého vajíčka a spermie; potom vidíme, že dieťa sa vyvinie na šesť stôp vysokého človeka! Toto odkazuje na atómovú a fyzickú

Poznámka(y) ———————————————

* Paracelsus ich nazýva Flagae; Kresťania „Strážnymi Anjelmi;” Okultista ich nazýva „Predkovia, Pitriovia;” sú šesťnásobní Dhjan Čohan, majúc šesť duchovných Prvkov v kompozícii svojich tiel — v skutočnosti mínus fyzické telo.

** 1 funt = 0,45 kg, pozn. prekl.

*** infinitezimálne, nekonečne, neobmedzene, súvisiace s nekonečne malými veličinami, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana  223   MYSTÉRIUM BYTIA

 

expanziu z mikroskopicky malého na niečo veľmi veľké, z — pre púhe oko — neviditeľného, na viditeľné a objektívne. Veda poskytla pre toto všetko; a, odvážim sa povedať, jej teórie, embryologické, biologické a fyziologické, sú dostatočne správne, pokiaľ ide o presné pozorovanie hmotného. Napriek tomu, dve hlavné ťažkosti vedy o embryológii — najmä aké sú sily vo fungovaní vytvorenia plodu, a príčina „dedičného prenosu” podobnosti, fyzickej, morálnej alebo mentálnej — nikdy neboli riadne zodpovedané; ani sa nikdy nevyriešia až do dňa, kedy sa vedcom uráči prijať Okultné teórie.* Ale tento fyzikálny jav

Poznámka(y) ———————————————

* Materialistom a evolucionistom Darwinovskej školy by bolo zle poradené, aby prijali nedávno vypracované teórie profesora Weissmanna, autora Beitrage zur Descendenzlehre, s ohľadom na jednu z dvoch záhad Embryológie, ako je to špecifikované vyššie, ktorú zdá sa, vyriešil, — ako si on myslí. Pretože, keď je to vyriešené, Veda vkročí do domény pravdivo okultného, a navždy vykročí z ríše transformácie, ako to učil Darwin. Tie dve sú z hľadiska materializmu nezmieriteľné. Z hľadiska Okultistu rieši všetky tieto záhady. Tí, ktorí nie sú oboznámení s novým objavom profesora Weissmana — kedysi horlivého Darwinistu — by sa mali ponáhľať napraviť ten nedostatok. Nemecký embryológ-filozof ukazuje — takto prekračujúc hlavy Grékov Hippokrata a Aristotela, presne naspäť do učení starých Árijcov — jedna infinitezimálna bunka, z miliónov iných pri práci vytvárania organizmu, určujúca sama a bez pomoci, prostredníctvom neustálej segmentácie a množenia, správny obraz budúceho človeka (alebo zvieraťa) v jeho fyzickej, mentálnej a psychickej charakteristike. Je to tá bunka, ktorá vtláča na tvár a formu nového jednotlivca znaky rodičov alebo nejakého vzdialeného predka; je to znovu tá bunka, ktorá na neho prenáša intelektuálne a mentálne idiosynkrazie* jeho predkov, a tak ďalej. Táto Plazma je nesmrteľnou časťou našich tiel — jednoducho prostredníctvom procesu postupných asimilácií. Darwinova teória, pozerajúca sa na embryologickú bunku ako na podstatu alebo extrakt všetkých ďalších buniek, sa ruší; nie je schopná vysvetliť dedičný prenos. Avšak existujú dva spôsoby vysvetlenia záhady dedičnosti; buď je podstata zárodočnej bunky obdarená schopnosťou prekročenia celého cyklu transformácií, ktoré vedú k vybudovaniu oddeleného organizmu a potom k reprodukcii identických zárodočných buniek; alebo, tie zárodočné bunky vôbec nemajú svoju genézu v tele jednotlivca, ale pokračujú priamo zo zdedenej zárodočnej bunky prechádzajúcej z otca na syna prostredníctvom dlhých generácií. Je to tá posledne menovaná hypotéza, ktorú Weissmann prijal a na ktorej pracoval; a je to k tejto bunke, ktorou sleduje nesmrteľnú časť človeka. Zatiaľ je všetko v poriadku; a keď sa táto takmer správna teória prijme, ako vysvetlia biológovia prvé objavenie sa tejto večnej bunky? Iba ak človek „rástol” ako „nesmrteľný Zmätok,” a vôbec by sa nenarodil, ale by spadol z oblakov, ako sa v ňom zrodila tá embryologická bunka?


Zväz. 1, Strana  224   TAJNÁ NÁUKA

 

neudivuje nikoho, okrem embryológov, prečo by sa náš intelektuálny a vnútorný rast, evolúcia ľudského-duchovného k Božskému-Duchovnému, súc považovaná, alebo zdajúca sa, nemožnejšou než ostatné? Teraz k prirovnaniu.

Kompletná fyzická plazma, o ktorej sme sa zmienili v poslednej poznámke, „Zárodočná Bunka” človeka so všetkými jej materiálnymi možnosťami, s takpovediac „duchovnou plazmou,” alebo tekutinou, ktorá obsahuje päť nižších princípov šesť-princípových Dhjan — a máte tajomstvo, ak ste dostatočne duchovní, aby ste ho chápali.

„Keď semeno zvieracieho človeka je vrhnuté do pôdy zvieracej ženy, to semeno nemôže vyklíčiť, pokiaľ nebolo oplodnené piatimi silami (tekutinou alebo vyžarovaním princípov) šesťnásobného Nebeského človeka. Preto Mikrokozmos je zastúpený ako Päťuholník, v Šesťuholníkovej Hviezde, „Makrokozmos.” („[[Antropos]],”) dielo o Okultnej Embryológii, Kniha I.). Potom: „Funkcie Džívu na tejto Zemi majú päťnásobný charakter. V minerálnom atóme je spojený s najnižšími princípmi Duchov Zeme (šesťnásobní Dhjániovia); v rastlinnej častici, s ich druhou — Pránou (životom); v zvierati, so všetkými týmito plus treťou a štvrtou; v človeku musí zárodok dostať oplodnenie všetkých piatich. Inak sa nenarodí vyššie ako zviera”; teda, vrodený idiot. Takže v samotnom človeku je Džíva kompletný. Čo sa týka jeho siedmeho princípu, je to jeden z Lúčov Vesmírneho Slnka. Každé rozumné stvorenie prijíma len dočasnú pôžičku toho, čo sa musí vrátiť k svojmu zdroju; zatiaľ čo jeho fyzické telo je tvarované prostredníctvom najnižších pozemských životov, prostredníctvom fyzickej, chemickej a fyziologickej evolúcie. „Požehnaní nemajú nič do činenia s očistou hmoty.” (Kabala, Chaldejská Kniha čísel).

Dochádza k tomuto: Ľudstvo vo svojej prvej prototypovej, tienistej forme, je potomkom Elohimov Života (alebo Pitriov); vo svojom kvalitatívnom a fyzickom aspekte je priamym potomstvom „Predkov,” najnižších Dhjániov, alebo Duchov Zeme; pre svoju morálnu, psychickú a duchovnú povahu, je zadĺžené voči skupine božských Bytostí, meno a charakteristika ktorých bude uvedená v Knihe II. Súhrnne, ľudia sú osobným výtvorom hostiteľov rôznych duchov; oddelene, svätostánkami tých hostiteľov; a príležitostne a jednotlivo, vozidlami niektorých z nich. V našej súčasnej celkom materiálnej Piatej Rase, zemský Duch zo


Zväz. 1, Strana  225   DUCH PADAJÚCI DO HMOTY

 

Štvrtej je v nás stále silný; ale približujeme sa k času, kedy kyvadlo evolúcie bude smerovať rozhodne smerom nahor, prinesúc Ľudstvo späť na líniu Spirituality paralelnú s primitívnou treťou Koreňovou Rasou. Počas svojho detstva bolo ľudstvo úplne zložené z týchto Anjelských Hostiteľov, ktorí boli vnútornými Duchmi, ktorí oživovali obludné a gigantické svätostánky Štvrtej Rasy vybudované (ako aj teraz) a skladané nespočetnými myriadami životov.** Táto veta bude vysvetlená v prítomnom Komentári neskôr. „Svätostánky” sa zlepšili v štruktúre a symetrii formy, rastúc a vyvíjajúc sa so zemeguľou, ktorá ich zrodila; ale fyzické zlepšenie sa uskutočnilo na náklady duchovného vnútorného človeka a prírody. Tri stredné princípy v zemi a človeku sa stali s každou rasou materiálnejšími; Duša vykročila smerom dozadu, aby utvorila priestor pre fyzický intelekt; podstatu prvkov stávajúcich sa materiálnymi a kompozitnými prvkami, ktoré sú dnes známe.

Človek nie je, ani nikdy nemohol byť, kompletným produktom „Pána Boha”; ale je dieťaťom Elohim, takže sa svojvoľne zmenil na mužský rod jednotného čísla. Prví Dhjániovia, poverení, aby „vytvorili“ človeka v ich obraze, mohli len odhodiť svoje tiene, ako krehký model pre Prírodných Duchov hmoty, na ktorých mali pracovať. (Viď Kniha II.) Človek je, nad akúkoľvek pochybnosť, vyformovaný fyzicky z prachu Zeme, ale stvoritelia a tvorcovia boli mnohí. Ani sa nedá povedať, že „Pán Boh vdýchol do jeho nosných dierok dych života,” pokiaľ Boh nie je identifikovaný s „JEDNÝM ŽIVOTOM,” Všadeprítomným, hoci neviditeľným, a pokiaľ sa tá istá operácia nepripisuje „Bohu” v mene každej žijúcej Duše — alebo Nephesch, ktorý je živou Dušou, nie božským Duchom alebo Ruach, ktorý zabezpečuje samotnému človeku božský stupeň nesmrteľnosti, ktorý by žiadne zviera ako také v tomto cykle inkarnácie nikdy nemohlo dosiahnuť. Sú to neadekvátne rozlíšenia vytvorené našimi Západnými metafyzikmi, ktorí, nevediac, súc neschopní pochopiť, a z toho dôvodu prijať, viac ako trojjediného človeka — Ducha, Dušu,

Poznámka(y) ———————————————

* idiosynkrázia, neprekonateľný, chorobný odpor proti niečomu, pozn. prekl.

** Veda, matne chápajúca pravdu, môže nájsť Baktérie a iné infinitezimálne v ľudskom tele, a vidieť v nich iba príležitostných a abnormálnych návštevníkov, ktorým sa pripisujú choroby. Okultizmus — ktorý rozlišuje život v každom atóme a v každej molekule, či v tele minerálu alebo v ľudskom tele, vo vzduchu, ohni alebo vode — potvrdzuje, že naše celé telo je vybudované z takých životov, tá najmenšia baktéria pod mikroskopom súc pre nich v porovnateľnej veľkosti ako slon k tomu najdrobnejšiemu nálevníkovi.


Zväz. 1, Strana  226   TAJNÁ NÁUKA

 

Telo — takže si mýlia „dych života” s nesmrteľným Duchom.* Toto platí tiež priamo pre Protestantských teológov, ktorí, pri preklade verša 8 z kap. III. vo Štvrtom Evanjeliu, celkom prekrútili jeho význam. V skutočnosti má ten verš znieť „Vietor veje, kde má,” namiesto „Duch ide, kde chce,” ako je v origináli a tiež v preklade Gréckej Východnej Cirkvi.

Takže filozofia psychických, duchovných a mentálnych vzťahov s fyzickými funkciami človeka je takmer nerozuzliteľným zmätkom. Ani stará Árijská, ani Egyptská psychológia nie je teraz správne pochopená. Ani sa nemôžu asimilovať bez prijatia ezoterického sedmičkového, alebo, rozhodne, Védantického, z piatich častí pozostávajúceho zadelenia ľudských vnútorných princípov. Kvôli nezvládnutiu čoho bude navždy nemožné pochopiť metafyzické a čisto psychické a dokonca fyziologické vzťahy medzi Dhján-Čohanmi, alebo Anjelmi na jednej úrovni, a ľudstvom na tej druhej. Žiadne Východné (Árijské) ezoterické diela neboli doteraz publikované, ale vlastníme Egyptské papyrusy, ktoré jasne hovoria o

Poznámka(y) ———————————————

* Vzdelaný a veľmi filozofický autor diela „Nové aspekty života” by urobil dojem na svojho čitateľa tým, že Nephesh chaiah (žijúca duša), podľa Hebrejcov, „pochádzala, alebo bola produkovaná, vtokom Ducha alebo Dychu Života do prvého pohybu plodu tela človeka v matkinom lone, a mala nahradiť a zaujať miesto toho ducha v takto vytvorenom ja, takže duch prešiel do, stratil sa z očí a zmizol v žijúcej Duši.” Na ľudské telo, myslí si, by sa malo pozerať ako na matricu, v ktorej sa vyvíja Duša (ktorú, ako sa zdá, umiestňuje vyššie ako ducha) — hodnotená funkčne a z hľadiska aktivity, Duša stojí nepopierateľne vyššie v tomto konečnom a podmienenom svete Máji — Duša, ako hovorí, „je definitívne produkovaná z oživeného tela človeka.” Takže autor identifikuje „Ducha” (Átma) jednoducho s „dychom života.” Východní Okultisti budú voči tomuto vyhláseniu namietať, že sa zakladá na chybnej koncepcii, že Prána a Átma alebo Dživátma sú jedna a tá istá vec. Autor podporuje argument poukázaním, že u starovekých Hebrejcov, Grékov a dokonca Latincov, Ruach, Pneuma a Spiritus — nepopierateľne u Židov, a veľmi pravdepodobne u Grékov a Rimanov — znamenala Vietor; grécke slovo Anemos (vietor) a latinské Anima „Duša” majú podozrivý vzťah.

Toto je veľmi pritiahnuté za vlasy. Legitímne bitevné pole pre rozhodovanie o tejto otázke je ťažké nájsť, keďže sa zdá, že p. Pratt je praktickým, vecným metafyzikom, Kabalistom-Pozitivistom, a Východní metafyzici, obzvlášť Védantínci, sú všetci Idealistami. Okultisti sú tiež z extrémnej ezoterickej Védantínskej školy, a nazývajú Jeden Život (Parabrahm), Veľký Dych a Víchor; ale celkom odpojili siedmy princíp od hmoty, alebo akéhokoľvek vzťahu, či spojenia s ňou.


Zväz. 1, Strana  227   EGYPTSKÝ SYSTÉM

 

siedmich princípoch alebo „Siedmich Dušiach Človeka.”* Kniha Mŕtvych poskytuje kompletný zoznam „transformácií”, ktorými prechádza každý zosnulý, zatiaľ čo sa zbavuje, jedného za druhým, všetkých tých princípov — materializovaných kvôli priezračnosti do éterických entít, alebo tiel. Okrem toho musíme pripomenúť tým, ktorí sa pokúšajú dokázať, že starovekí Egypťania nevedeli o tom nič a neučili Reinkarnáciu, že o „Duši” (Egu alebo Ja) zosnulého sa hovorí, že žije vo Večnosti: je nesmrteľná, „súčasníčka Slnečného člnu, a stráca sa spolu s ním,” t.j., pre potreby cyklu. Táto „Duša” sa vynára z Tiaou (ríša príčiny života) a pripája sa k žitiu na Zemi cez deň, aby sa vracala do Tiaou každú noc. Toto vyjadruje periodické existencie Ega. (Kniha Mŕtvych, cvxliii.)

Tieň, astrálna forma, je zničený, „zhltnutý Ureom” (cxlix., 51), Manes budú zničení; tie dve dvojičky (4. a 5. princíp) budú roztrúsené; ale Duša-vták, „božská Lastovička — a Ureus Plameňa” (Manas a Átma-Buddhi) budú žiť vo večnosti, pretože sú manželia svojich matiek.**

Podobné rodí podobné. Zem dáva Človeku jeho telo, bohovia (Dhjániovia) jeho päť vnútorných princípov, psychický Tieň, ktorého sú tí bohovia často oživujúcim princípom. DUCH (Átman) je jeden — a nerozdelený. Nie je v Tiaou.

Čo je teda Tiaou? Častá zmienka o tom v „Knihe mŕtvych“ obsahuje mystérium. Tiaou je cestou Nočného Slnka, spodnou hemisférou, alebo pekelnou oblasťou Egypťanov, ktorú umiestnili na skrytú stranu Mesiaca. Ľudská bytosť, v ich

Poznámka(y) ———————————————

* Viď v Časti II., Kniha II., „Sedem Duší Človeka,” rozdelenia urobili jednotlivo páni Gerald Massey a Franz Lambert.

** Ďalšia sugestívna analógia medzi Árijským alebo Brahmanským a Egyptským ezoterizmom. Tých prvých menovaných nazývajú Pitriovia, „lunárni predkovia” ľudí; a Egypťania “vytvorení z Mesiaca-Boha,” Taht-Esmun, prvého predka človeka. Tento „Mesiac-Boh” „vyjadroval Sedem prírodných síl, ktoré boli pred ním samotným, a boli v ňom sčítané ako jeho sedem duší, ktorých on bol manifestátorom ako ôsmy (z toho dôvodu ôsma sféra). Sedem lúčov Chaldejských Heptakis alebo Iao na Gnostických kameňoch indikujú tie isté sedmičkové duše.” . . . „Prvá forma mystických SIEDMICH bola videná tá, ktorá sa má znázorniť v nebi, siedmimi veľkými hviezdami Veľkej Medvedice, konštelácia pridelená Egypťanmi Matke Času, a siedmim elementálnym silám.” (Viď Sedem Duší, atď.) Ako je dobre známe každému Hinduistovi, táto istá konštelácia predstavuje v Indii Sedem Rišiov, a ako taká sa nazýva Rikša, a Čitra-Sikhandinas.


Zväz. 1, Strana  228   TAJNÁ NÁUKA

 

ezoterizme, vyšla z Mesiaca (trojité mystérium — astronomické, fyziologické a psychické súčasne); prekročila celý cyklus existencie a potom sa vrátila do svojho rodiska, predtým ako z neho znovu vyšla. Takže zosnulý je ukázaný prichádzajúci na Západ, dostáva svoj rozsudok pred Osirisom, vzkriesený ako boh Horus, a krúžiaci okolo hviezdnych nebies, ktoré sú alegorickým prirovnaním k Ra, Slnku; potom prekročí Nut (nebeskú priepasť), vrátiac sa ešte raz do Tiaou: prirovnaný k Osirisovi, ktorý, ako Boh života a reprodukcie, obýva Mesiac. Plutarch (Izis a Osiris, k. xliii.) ukazuje Egypťanov oslavujúcich sviatok nazývaný „Vstup Osirisa do Mesiaca.” V kapitole xli. je prisľúbený život po smrti; a obnovenie života je umiestnené pod patronát Osirisa-Lunového, pretože Mesiac bol symbolom obnovenia života alebo reinkarnácie, kvôli jeho rastu, ubúdaniu, umieraniu a znovuobjaveniu každý mesiac. V Dankmoe, (iv. 5) sa hovorí: — „Ó, Osiris-Lunový! Ktorý si obnovuje svoje znovuzrodenie.” A Safekh hovorí Setimu I. (Marietteho „Abydos“, platňa 51), „Ty sa obnovuješ ako boh Luny, keď je dieťaťom.” Ešte lepšie je to vysvetlené v papyruse z Louvru (P. Pierret, „Etudes Egyptologiques”): „Párenia a počatia sa vyskytujú, keď on (Osiris-Lunový) je v ten deň v nebi videný.” Hovorí Osiris: „Ó, jediný žiariaci lúč Mesiaca! Vychádzam z cirkulujúcich más (hviezd) . . . . . . Otvorte mi Tiaou, pre Osirisa N. Vyjdem počas dňa, aby som učinil, čo musím robiť medzi žijúcimi” („Kniha mŕtvych,” k. ii.), — t.j., produkovať počatia.

Osiris bol „manifestáciou Boha v tvorení,” pretože pradávni poznali, oveľa lepšie ako moderní, skutočné okultné vplyvy lunárneho telesa na mystériá počatia.* Neskôr, keď sa Mesiac spájal s ženskými bohyňami** — s Dianou, Izis, Artemis,

Poznámka(y) ———————————————

* V najstarších systémoch nachádzame Mesiac vždy mužský. Takže Soma je, u Hinduistov, druhom hviezdneho Don Juana, „Kráľa,” a otcom, albeit illegitimate (hoci nelegitímnym, pozn. prekl.), Buddhu — Múdrosti, ktorý sa týka Okultnej Znalosti, múdrosti nazhromaždenej prostredníctvom dôkladného oboznámenia sa s lunárnymi mystériami vrátane mystérií sexuálneho tvorenia. (Viď „Veľsvätyňa”) (Veľsvätyňa, svätostánok, kde prebýva Boh, pozn. prekl.)

** Ak by namiesto vyučovania zbytočných lekcií z Biblie v nedeľných školách armády otrhaných a chudobných učili Astrológiu — čo sa týka okultných vlastností Mesiaca a jeho skrytých vplyvov na tvorenie, potom by bola malá potreba zväčšovania strachu populácie, ani uchyľovanie sa k spornej literatúre Maltuziáncov na jeho zastavenie. Pretože je to Mesiac a jeho [[Poznámka pokračuje na ďalšej strane]]


Zväz. 1, Strana  229   MNOHÉ PRÚDY, ALE JEDEN ZDROJ

 

Juno atď., to spojenie bolo kvôli dôkladným znalostiam fyziológie a ženskej povahy, fyzickej a takisto psychickej. Ale, primárne, Slnko a Mesiac boli jediné viditeľné, a takpovediac, hmatateľné [svojimi účinkami] psychické a fyziologické božstvá — Otec a Syn, zatiaľ čo Priestor a vzduch vo všeobecnosti, alebo tá rozloha Neba Egypťanmi nazývaná Nut, bola skrytým Duchom alebo Dychom tých dvoch. Títo „Otec a Syn” boli zameniteľní vo svojich funkciách a pracovali harmonicky spolu vo svojich účinkoch na pozemskú prírodu a ľudstvo; z toho dôvodu boli považovaní za JEDNO, hoc DVAJA v zosobnených Entitách. Obidvaja boli muži, a obidvaja mali svoju špecifickú a tiež spolupracujúcu úlohu v príčinnom vytváraní Ľudstva. Tak veľa z astronomických a kozmických hľadísk bolo videných a vyjadrených v symbolickom jazyku — ktoré sa stali v našich posledných rasách teologickými a dogmatickými. Ale za týmto závojom Kozmických a Astrologických symbolov boli Okultné mystériá Antropografie a prvotnej genézy človeka. A v tomto žiadna znalosť symbolov — alebo dokonca kľúč k post-diluvianskému*** symbolickému jazyku Židov — nepomôže, zachrániť len s odkazom na to, čo bolo stanovené v národných Svätých písmach pre exoterické použitie; súhrn ktorých, hoci múdro zahalených, bol len najmenšom časťou skutočne primitívnej histórie každého ľudu, často sa týkajúceho, ba čo viac, — ako v Hebrejských Svätých písmach — len pozemského človeka, nie božského života tých národov. Ten psychický a duchovný prvok patril MYSTÉRIU a INICIÁCII. Existovali veci, ktoré neboli v zvitkoch nikdy zaznamenané, ale, ako v Strednej Ázii, na skalách a v podzemných kryptách.

Napriek tomu boli časy, kedy bol celý svet „jednými perami a jedným poznaním,” a Človek vedel o svojom pôvode viac, než vie teraz, a tak vedel, že Slnko a Mesiac, akúkoľvek veľkú časť zohrávajú v konštitúcii, raste a vývoji ľudského tela, neboli priamymi pôvodcami jeho objavenia sa na Zemi;

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] konjunkcie, ktoré riadia počatia, a každý astrológ v Indii to vie. Počas predchádzajúcich a súčasných rás, prinajmenšom na začiatku tejto rasy, tí, ktorí sa oddávali manželským vzťahom počas určitých lunárnych fáz, ktoré robili tie vzťahy sterilnými, sa považovali za čarodejníkov a hriešnikov. Ale dokonca teraz by sa tie hriechy starých, založené na Okultných znalostiach a ich zneužívaní, javili vhodnejšími než zločiny dnešnej doby, ktoré sa páchajú kvôli úplnej neznalosti, a neviere v takéto okultné vplyvy.

*** po potope, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana  230   TAJNÁ NÁUKA

 

tieto činitele súc, po pravde, žijúce a inteligentné Sily, ktoré Okultisti nazývajú Dhjan Čohanovia.

Čo sa týka tohoto, veľmi vzdelaný obdivovateľ židovského ezoterizmu nám hovorí, že „Kabala dôrazne hovorí, že Elohim je ´všeobecnou abstrakciou´; čo nazývame v matematike ´konštantným koeficientom´ alebo ´všeobecnou funkciou´ vstupujúcou do všetkých konštrukcií, nie osobitne; to je, podľa všeobecného pomeru 1 ku 31415, (astro-Dhjánické a) Elohistické číslice.” Na toto východný Okultista odpovedá: presne tak, je to pre naše fyzické zmysly abstrakciou. Pre naše duchovné vnímania však, a pre naše vnútorné duchovné oko, Elohim alebo Dhjániovia nie sú viac abstrakciou než akými sú pre nás naša duša a duch. Odmietnite jedného a odmietnete ďalšieho — keďže ten, ktorý je preživšou Entitou v nás, je čiastočne priamym vyžarovaním z, a čiastočne tými samotnými nebeskými Entitami. Ale dokonca Kabala bez obalu ukazuje priamy vzťah medzi Sefirotom, alebo Elohim a ľuďmi.

Preto, keď je nám ukázané, že kabalistická identifikácia Jahveho s Binah, ženský Sefirot, má v tom stále iný, sub-okultný význam, potom a len potom bude Okultista pripravený uznať pravdu Kabalistovi. Dovtedy sa tvrdí, že keďže Jahve je v abstraktnom zmysle „jeden žijúci Boh,” jednotné číslo, metafyzická fikcia, a realita len keď je položený na svoje správne miesto ako vyžarovanie a Sefirot* — máme právo tvrdiť, že Zohar (ako dosvedčuje KNIHA ČÍSEL, rozhodne), oznamuje pôvodne, predtým, ako to kresťanskí kabalisti znetvorili, a stále oznamuje tú istú náuku ako my; t.j., núti Človeka vyžarovať, nie z jedného Nebeského ČLOVEKA, ale zo Sedmičkovej skupiny Nebeských ľudí alebo Anjelov, práve tak ako v „Poimander, Božskej Myšlienke.”


Zväz. 1, Strana  231  DIFERENCIÁCIA „JEDNÉHO”

 

 

STROFA VII.Pokračovanie.

(3) KEĎ SA JEDEN STANE DVOMI — OBJAVÍ SA „TROJNÁSOBNÝ” (a). TÍ TRAJA SÚ spojení do) JEDNÉHO; A JE TO NAŠE VLÁKNO, Ó UČEŇ, SRDCE ČLOVEKA-RASTLINY, NAZÝVANÉ SAPTAPARNA (b).

(a) „Keď sa JEDEN stane dvomi, objaví sa trojnásobný”: totiž, keď Jeden Večný kvapne svoj odraz do oblasti Manifestácie, ten odraz, „Lúč,” diferencuje „Vodu Priestoru”; alebo, slovami „Knihy Mŕtvych”; „Chaos ustane, prostredníctvom žiary Lúča Prvotného svetla zaháňajúceho úplnú temnotu pomocou ohromnej magickej sily SLOVA (Centrálneho) Slnka.” Chaos sa stáva mužským-ženským, a Voda, liahnuca sa prostredníctvom Svetla, a „trojnásobná bytosť vychádza ako Prvo-rodená.” „Osiris-Ptah (alebo RA) vytvorí svoje vlastné údy (ako Brahma) stvorením bohov smerujúcich k zosobneniu jeho fáz” počas Cyklu (xvii., 4). Egyptský Ra, vychádzajúci z HLBINY, je Božskou Univerzálnou Dušou vo svojom prejavenom aspekte, a tak je Narajana, Puruša, “ukrytá v Akáši a prítomná v Éteri.

Toto je metafyzické vysvetlenie, a odkazuje na úplný začiatok Evolúcie, alebo, ako by sme skôr mali povedať, na Teogóniu. Význam Strofy, keď je vysvetlená z iného hľadiska vo svojom odkaze na mystérium človeka a jeho pôvod, je stále ťažšie pochopiť. Aby sa vytvorila jasná predstava toho, čo je mienené, keď Jeden sa stane dvomi, a potom sa transformujúc do „trojnásobného,” študent sa musí dôkladne oboznámiť s tým, čo nazývame „Kruhmi.” Ak sa obráti na „Ezoterický Buddhizmus” — prvý pokus o načrtnutie približného obrysu archaickej Kozmogónie — zistí, že „Kruhom“ je myslená radová evolúcia rodiacej sa materiálnej prírody, siedmich glóbov nášho reťazca** s ich minerálnym,

Poznámka(y) ———————————————

* Sefirot, Sfira, (dosl.: počítanie, sféra; pl. sfirot) je podľa kabaly emanácia Boha, atribút Boha, božská tvorivá sila, jedna z desiatich sfér, ktoré podmieňujú jestvovanie všetkého súcna a prostredníctvom ktorých sa odhaľuje a poznáva božstvo. Desať (respektíve jedenásť) sefír je usporiadaných do Stromu života (Wikipédia), pozn. prekl.

** Niekoľko nepriateľských kritikov sa snaží dychtivo dokázať, že v našom skoršom zväzku, „Odhalená Izis“, sa neučilo o žiadnych siedmich princípoch človeka ani o sedmičkovej konštitúcii nášho reťazca. Hoci v tom diele náuka mohla byť len naznačená, existuje napriek tomu mnoho pasáží, v ktorých je sedmičková konštitúcia človeka a tiež reťazca otvorene zmienená. Hovoriac o Elohim v Zväzku II., strana 420, sa hovorí: „Zostávajú nad siedmym nebom (alebo duchovným svetom), pretože sú to oni, kto, podľa Kabalistov, formovali šesť materiálnych svetov, alebo skôr, pokusy na svetoch, ktoré predchádzali náš vlastný, ktorý, ako hovoria, je siedmy.” Naša zemeguľa je, samozrejme, na základe diagramu predstavujúceho „reťazec,” siedmou a tou najnižšou; hoci, [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana  232   TAJNÁ NÁUKA

 

rastlinným a zvieracím kráľovstvom (človek je tam zahrnutý v posledne menovanom a stojac na jeho čele) počas celého obdobia životného cyklu. Ten posledne menovaný by Brahmíni nazvali „Deň Brahmu.” Stručne povedané, je to jedno otočenie „Kolesa“ (nášho planetárneho reťazca), ktorý sa skladá zo siedmich glóbusov (alebo siedmich oddelených „Kolies,” v tomto čase ponímaných v inom zmysle). Keď evolúcia klesla dolu do hmoty, z planéty A do planéty G, alebo Z, ako ju nazývajú západní študenti, je to jedno Kolo. V strede Štvrtého otočenia, ktoré je naším prítomným „Kolom”: „Evolúcia dosiahla svoj vrchol fyzického vývoja, korunovala svoje dielo dokonalým fyzickým človekom, a od tohto bodu začína svoju prácu smerom k duchu.” Všetko toto vyžaduje malé zopakovanie, ako je to dobre vysvetlené v „Ezoterickom Budhizme.” To, čo bolo sotva nadhodené, a z čoho to málo, čo bolo povedané, pomýlilo mnohých, je pôvod človeka, a práve na toto sa môže vrhnúť o trochu viac svetla, práve dosť na to, aby bola Strofa pochopiteľnejšia, pretože ten proces bude úplne vysvetlený len na jeho legitímnom mieste, v Knihe II.

Každý „Kruh“ (na zostupnej škále) je opakovaním v konkrétnejšej forme Kruhu, ktorý ho predchádzal, ako každá zemeguľa — dolu k našej štvrtej zemeguli (aktuálna zem) — je hrubšou a materiálnejšou kópiou neurčitejšej gule, ktorá ju predchádza v ich postupnom poradí, na troch vyšších úrovniach. (Viď ›› graf v Strofe VI. Komentár 6). Na tejto ceste nahor na vzostupnom oblúku, Evolúcia zduchovňuje a éterizuje, takpovediac, celkovú povahu všetkého, prinášajúc ho na roveň s úrovňou, na ktorej je umiestnená dvojička gule na protiľahlej strane; výsledok súc to, keď je dosiahnutá siedma guľa (v ktoromkoľvek Kruhu) povaha všetkého, čo sa vyvíja, sa vráti k stavu, v ktorom to bolo vo svojom počiatočnom bode — plus, zakaždým, do nového a vyššieho stupňa v stave vedomia. Takže sa stane jasným, že „pôvod človeka,” takzvaný, na tomto našom súčasnom

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] keďže evolúcia na týchto guliach je cyklická, je štvrtou v zostupnom oblúku hmoty. A znovu, na strane 367, Zväz. II., je napísané: „V egyptských predstavách, ako v predstavách všetkých ostatných vier založených na filozofii, človek nebol len . . . zjednotením duše a tela; bol trojicou, keď sa k tomu pridal duch; a okrem toho, vďaka náuke, pozostával z tela, astrálnej formy, alebo tieňa, zvieracej duše, vyššej duše, a pozemskej inteligencie a šiesteho princípu, atď., atď. — siedmeho — DUCHA.” Tak jasne sa zmieňuje o týchto princípoch, že dokonca v Indexe, sa dá na strane 683 nájsť: — „Šesť princípov človeka” — siedmy súc syntézou šiestich, a nie princípom, ale lúčom Absolútneho VŠETKÉHO — v striktnej pravde.


Zväz. 1, Strana  233   ČO SA INKARNUJE V ZVIERACOM ČLOVEKU

 

Kruhu, alebo životnom cykle na tejto planéte, musí zastávať to isté miesto v tom istom poradí — ukladať detaily založené na miestnych podmienkach a čase — ako v predchádzajúcom Kruhu. Znovu sa musí vysvetliť a pamätať na to, že ako sa o práci každého Kruhu hovorí ako o práci pridelenej inej skupine takzvaných „Stvoriteľov“ alebo „Architektov,” tak je to pri každej guli; t.j., je pod dohľadom a poradenstvom špeciálnych „Staviteľov” a „Strážcov” — rozličných Dhjan-Čohanov.

Skupina hierarchie, ktorá je poverená „stvoriť“* ľudí, je špeciálna skupina, potom; predsa vyvinula tienistého človeka v tomto cykle, práve tak ako vyššia a stále duchovnejšia skupina ho vyvinula v Treťom Kruhu. Ale ako je to v Šiestom — na zostupnej stupnici Duchovnosti — poslední a siedmi súc pozemskí Duchovia (elementáli), ktorí postupne formujú, budujú a kondenzujú svoje fyzické telo — táto Šiesta skupina sa nevyvíja viac než tienistá forma budúceho človeka, zahmlená, sotva viditeľná priehľadná kópia nich samotných. Stáva sa úlohou piatej Hierarchie — mysteriózne bytosti, ktoré vládnu konštelácii Kozorožca, Makara alebo „Krokodíla” v Indii a tiež v Egypte — aby informovali prázdnu a éterickú zvieraciu formu a urobili z nej Rozumného Človeka. Toto je jeden z tých predmetov, o ktorých sa dá povedať širokej verejnosti veľmi málo. Je to MYSTÉRIUM, skutočne, ale len pre toho, kto je pripravený odmietnuť existenciu intelektuálnych a vedomých duchovných Bytostí vo Vesmíre, obmedzujúc úplné Vedomie na človeka samotného, a to len ako „funkciu Mozgu.” Mnohí medzi Duchovnými Entitami sú tí, ktorí sa telesne inkarnovali do človeka, od začiatku jeho objavenia sa, a ktorí, pre to všetko, stále existujú tak nezávisle ako existovali predtým, v nekonečnostiach Priestoru. . . .

Aby sme to vyložili jasnejšie: neviditeľná Entita môže byť telesne prítomná na zemi, avšak bez opustenia svojho stavu a funkcií v super-zmyslových oblastiach. Ak toto potrebuje vysvetlenie, nemôžeme urobiť nič lepšie, ako pripomenúť čitateľovi podobné prípady v Spiritualizme, hoci také prípady sú veľmi zriedkavé, aspoň čo sa týka povahy inkarnujúcej sa Entity,**

Poznámka(y) ———————————————

* Stvorenie je nesprávne použité slovo, pretože žiadne náboženstvo, dokonca ani sekta Visišta Advaitov v Indii — tá, ktorá antropomorfuje dokonca Parabrahmam — verí v stvorenie z ničoho tak ako veria Kresťania a Židia, ale v evolúcii z pre-existujúcich materiálov.

** Takzvaní „Duchovia”, ktorí môžu príležitostne vlastniť sami telá médií, nie sú Monádami alebo Vyššími Princípmi odtelesnených osobností. Taký „Duch” môže byť len buď Elementárnym, alebo — Nirmanakaja.


Zväz. 1, Strana  234   TAJNÁ NÁUKA

 

alebo prevezmúc dočasné vlastníctvo média. Práve ako určité osoby — muži a ženy, vracajúc sa k paralelným prípadom medzi žijúcimi osobami — či z poverenia špecifickej organizácie, alebo prostredníctvom sily získaných mystických vedomostí, môžu byť videní v ich „dvojníkovi” na jednom mieste, zatiaľ čo telo je mnoho míľ vzdialené; takže tá istá vec sa môže stať v prípade vyšších Bytostí.

Človek, z filozofického hľadiska, je v jeho vonkajšej forme jednoducho zvieraťom, sotva dokonalejším ako jeho opiciam podobný predok z tretieho kruhu. Je žijúcim telom, nie žijúcou bytosťou, keďže uvedomenie existencie, „Ego-Sum,”* si vyžaduje seba-vedomie, a zviera môže mať len priame uvedomenie, alebo inštinkt. Toto tak dobre chápali Pradávni, že Kabalista dokonca urobil z duše a tela dva životy, navzájom nezávislé.** Duša, ktorej telesné vozidlo je Astrálnym, étericko-hmotným obalom, by mohla umrieť a človek by stále žil na zemi — t.j., duša by sa mohla oslobodiť a ukončiť prebývanie z rôznych dôvodov — ako je šialenstvo, duchovná a fyzická skazenosť atď.*** Preto to, čo žijúci ľudia (Zasvätenci)

Poznámka(y) ———————————————

* Ja som, pozn. prekl.

** Na str. 340-351 (Genezis Duše) v „Nových aspektoch života,” Autor uvádza toto kabalistické učenie: „Oni trvali na tom, že funkčne, Duch a Hmota príslušnej nepriehľadnosti a hustoty mali tendenciu sa zlučovať; a že následne vytvorení Duchovia, v odtelenom stave, boli ustanovení na stupnici, na ktorej boli množené líšiace sa nepriehľadnosti a priehľadnosti Elementálu alebo nestvoreného Ducha. A že títo Duchovia v odtelenom stave priťahovali, privlastnili si, vybrali si a asimilovali Elementálneho Ducha a Elementálnu Hmotu, ktorých stav sa prispôsobil ich vlastnému.” „Preto učili, že v stave stvorených Duchov bol značný rozdiel; a že v dôvernom zväzku medzi Duchovným svetom a svetom Hmoty, čím viac boli Duchovia, nepriehľadnejší v odtelenom stave, priťahovaní smerom k hustejším častiam materiálneho sveta, a preto inklinovali k centru Zeme, kde našli najvhodnejšie podmienky pre svoj stav; zatiaľ čo priehľadnejší Duchovia prešli do aury obklopujúcej planétu, nachádzajúc svoj najredší domov na jej satelite.”

Toto sa týka výhradne našich Elementárnych Duchov, a nemá nič do činenia buď s Planetárnymi, Hviezdnymi, Kozmickými alebo Inter-Éterickými Inteligentnými Silami alebo „Anjelmi”, ako ich nazýva Rímska Cirkev. Židovskí Kabalisti, obzvlášť praktickí Okultisti, ktorí sa zaoberali ceremoniálnou mágiou, sa zamestnávali formálne duchmi Planét a takzvanými „Elementálmi“. Preto toto pokrýva len časť Ezoterického učenia.

*** Možnosť „Duše” (t.j., večného Duchovného Ega) prebývajúcej v neviditeľných svetoch, zatiaľ čo telo pokračuje v žití na Zemi, patrí k okultnej náuke, obzvlášť v Čínskej a Budhistickej filozofii. Viď „Odhalená Izis,” zväz. i., [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana  235   DII SUNT DEMONES INVERSI

 

môžu robiť, Dhjániovia, ktorí nemajú žiadne fyzické telo, ktoré by im prekážalo, môžu robiť ešte lepšie. Toto bola viera Predpotopných, a rýchlo sa to stáva vierou modernej intelektuálnej spoločnosti, v Spiritualizme, popri Gréckej a Rímskej Cirkvi, ktoré učia všadeprítomnosť svojich anjelov. Zoroastriáni považovali svojich Amšaspendov za duálne entity (Feruerov), aplikujúc túto dualitu — v ezoterickej filozofii, za každú cenu — na všetkých duchovných a neviditeľných obyvateľov nespočetných svetov v priestore, ktoré sú nášmu oku viditeľné. V poznámke Damaskia (šieste storočie) ohľadom Chaldejských zjavení, máme trojitý dôkaz univerzálnosti tejto náuky, pretože hovorí: „V týchto zjaveniach sedem Kozmokratorov sveta, (´Pilierov Sveta,’) ktoré spomína takisto Sv. Pavol, sú dvojité — jedna séria poverená vládnutím nad vyššími svetmi, duchovnými a hviezdnymi, a druhá vedením a dozeraním nad svetmi hmoty.” Taký je tiež názor Jamblicha, ktorý robí evidentný rozdiel medzi archanjelmi a „Archontmi.” (Viď „De Mysteriis,” časť ii., k. 3.) Hore uvedené sa môže aplikovať, samozrejme, na rozlíšenie medzi stupňami alebo rádmi duchovných bytostí, a to v tom zmysle, že Rímsko-Katolícka Cirkev sa pokúša interpretovať a učiť ten rozdiel; pretože zatiaľ čo sú archanjeli v jej učení božskí a svätí, ich dvojníkov odsudzuje ako diablov.* Ale slovo „feruer” nemá byť chápané v tomto zmysle, pretože znamená jednoducho opačnú alebo protiľahlú stranu niektorej vlastnosti alebo kvality. Takže keď Okultista hovorí, že „Démon je zlou stranou Boha“ (zlo, druhá strana mince), nemyslí dve oddelené

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] s. 602, pre ilustráciu. Mnohí medzi nami sú ľuďmi bez duše, pretože ten jav sa vyskytuje u skazených materialistov, ako aj u osôb “, ktorí pokročia v svätosti a nikdy sa nevrátia.” (Viď na rovnakom mieste a tiež „Izis,” zväz. ii., s. 369.)

* Táto identita medzi Duchom a jeho materiálnym „dvojníkom” (v človeku je to opačne) vysvetľuje stále lepšie ten zmätok, ktorý už v tomto diele bol spomenutý, učinený v menách a individualitách, ako tiež v číslach, Rišiov a Pradžapatiov; obzvlášť medzi tými z obdobia Satjajugy a Mahabharatanu. Tiež to vrhá dodatočné svetlo na to, čo učí Tajná Náuka s ohľadom na Koreň a Semeno Manuov (viď Knihu ii. „O prvotných Manuoch ľudstva”). Nielen tí predchodcovia nášho ľudstva, ale každá ľudská bytosť, ako nás učia, má svoj pravzor v Duchovných Sférach; pravzor, ktorý je najvyššou esenciou jeho siedmeho princípu. Takto sa zo siedmich Manuov stane 14, Koreňový Manu súc Prvotnou Príčinou, a „Semeno-Manu” jej účinkom; a keď ten posledne menovaný dosiahne od Satjajuga (prvý stupeň) k heroickému obdobiu, títo Manuovia alebo Rišiovia sa stanú počtom 21.


Zväz. 1, Strana  236   TAJNÁ NÁUKA

 

skutočnosti, ale dva aspekty alebo strany tej istej Jednoty. Teraz ten najlepší žijúci človek by sa javil, bok po boku s Archanjelom — ako je to opísané v Teológii — ako diabol. Z toho dôvodu určitá príčina pre podceňovanie nižšieho „dvojníka,” ponoreného oveľa hlbšie v hmote, než jeho originál. Ale stále je tam malý dôvod považovať ich za diablov, a toto je presne to, čo Rímsko-Katolíci tvrdia proti všetkému rozumu a logike.

(b) Záverečná veta tejto slohy ukazuje, ako archaická je viera a náuka, že človek je vo svojej konštitúcii sedemnásobný. Vlákno bytosti, ktoré oživuje človeka a prechádza všetkými jeho osobnosťami, alebo znovuzrodeniami na tejto Zemi (narážka na Sutratma), vlákno, na ktorom sú okrem toho napnutí všetci jeho „Duchovia” — sa vinie z esencie „trojnásobného,” „štvornásobného” a „päťnásobného”; ktorí obsahujú všetko predchádzajúce. Pančasikha, súhlasne s Bhagavata Purána (V. XX. 25-28), je jedným zo siedmich Kumarov, ktorí idú do Sveta-Dvipa, aby velebili Višnu. Ďalej budeme vidieť, aké je spojenie medzi „slobodnými” a cudnými synmi Brahmu, ktorí sa odmietajú „množiť,” a pozemskými smrteľníkmi. Zatiaľ je zrejmé, že „Človek-Rastlina,” Saptaparna, takto odkazuje na sedem princípov, a človek sa porovnáva so sedem-listou rastlinou tohto názvu*, ktorá je medzi Budhistami tak posvätná.

Ohľadom ďalších detailov týkajúcich sa Saptaparny a dôležitosti čísla sedem v okultizme, ako tiež v symbolike, je čitateľ odkázaný na Časť II., Kniha II., o Symbolizme: Časti o „Saptaparna,” „Sedmičkové číslo vo Védach,” atď. atď.

Poznámka(y) ———————————————

* Egyptská alegória v „Knihe mŕtvych”, ktorá už bola spomenutá, hymnus, ktorý sa týka odmeny „Duše,” tak pripomína našu Sedmičkovú Náuku, ako je poetický. Zosnulému je pridelení kus zeme na poli Aanroo, na ktorom Maneovia, zbožnené tiene mŕtvych, zbierajú, ako žatvu, ktorú zasiali svojimi činmi v živote, obilie sedem lakťov vysoké, ktoré rastie na území rozdelenom na 14 a 7 častí. Toto obilie je potravou, z ktorej žijú a prosperujú, alebo ktoré ich zabije, v Amenti, ríši, ktorej doménou je pole Aanroo. Pretože, ako sa hovorí v hymnuse, (viď kap. xxxii. 9) zosnulý je v ňom buď zničený, alebo sa stane čistým duchom pre Večnosť, ako následok „Sedemkrát sedemdesiat sedem životov”, ktoré uplynú, alebo ktoré majú uplynúť, na Zemi. Predstava pozberaného obilia ako “plodov našich činov” je veľmi názorná.


Zväz. 1, Strana  237 NESMRTEĽNÝ KOREŇ

 

 

STROFA VII.Pokračovanie.

4. JE TO KOREŇ, KTORÝ NIKDY NEUMIERA, TROJJAZYČNÝ PLAMEŇ ŠTYROCH KNÔTOV* (a) . . . KNÔTY SÚ ISKRY, KTORÉ SA ŤAHAJÚ Z TROJJAZYČNÉHO PLAMEŇA (ich vyššej triády), KTORÝ VYSTREĽUJE SEDMIČKOU, ICH PLAMEŇOM; LÚČE A ISKRY MESIACA ODRÁŽANÉHO V BEŽIACICH VLNÁCH VŠETKÝCH RIEK ZEME („Bhúmi,“ alebo “Prithivi”)** (b).

(a) „Trojjazyčný plameň”, ktorý nikdy neumiera, je nesmrteľná duchovná triáda — Átma-Buddhi a Manas — uskutočnenie posledne menovaných asimilovaných prvými dvomi po každom pozemskom živote. Tie „štyri knôty”, ktoré vychádzajú a sú zahasené, sú štyri nižšie princípy, vrátane tela.

„Ja som troj-knôtový Plameň a moje knôty sú nesmrteľné,” hovorí zosnulý. „Vstupujem na územie Sekhema (Boh, ktorého ruka seje semeno činu produkovaného odtelenou dušou) a vstupujem do oblasti Plameňov, ktoré zničili svojich protivníkov,” t.j., zbavili sa hriech tvoriacich „štyroch knôtov.” (Viď kap. i., vii., „Kniha Mŕtvych,” a „Mystériá Ro-stan.”***)

(b) Práve tak ako miliardy jasných iskier tancujú na vodách oceánu, nad ktorým svieti jeden a ten istý Mesiac, tak naše prchavé osobnosti — zdanlivé obálky nesmrteľnej MONÁDY-EGA — mihocú sa a tancujú na vlnách Máji. Trvajú a ukazujú sa, ako tisíce iskier vyrobených mesačnými lúčmi, len tak dlho, ako Kráľovná Noci vyžaruje svoj ligot na bežiace vody života: obdobie Manvantara; a potom zmiznú, lúče — symboly našich večných Duchovných Eg — sami preživšie, znovu splývajúce, a súc, ako boli predtým, zajedno s Matkou-Zdrojom.

Poznámka(y) ———————————————

* Trojjazyčný plameň štyroch knôtov korešponduje so štyrmi jednotami a tromi pármi Sefirotálneho stromu (viď ›› Komentár k Strofe VI.).

** Je zbytočné znovu opakovať, že výrazy, ktoré sa tu uvádzajú, sú prekladmi zo Sanskritu; pretože pôvodné výrazy, v Európe neznáme a neslýchané, by čitateľa len viac zmiatli a účelu by neposlúžili.

*** tiež Re-stau, pozn. prekl.

———————

[[Nasledujúca časť]]

 

– pokračovanie –

V ďalšej časti nájdete pokračovanie komentára k STROFE VII.

PDF verziu je možné nájsť v našej sekcii Sťahujte, alebo priamo tu

Preklad: PH
Korektúry: Sokol

© 2016 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

 

Zdroj: The Secret Doctrine

 

Tajná Náuka: Komentáre k siedmim strofám a ich termínom v súlade s ich číslovaním, v strofách a veršoch - STROFA VII.

 

Exkluzívne

 

Štítky: