OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Thoth - Boh mesiaca, mágie a písma III.


Počas neskorého obdobia Egyptskej histórie získal kult Thotha na dôležitosti kvôli jeho hlavnému centru, Khnum (Hermopolis Magna) v Hornom Egypte, stanúc sa tiež hlavným mestom, a na jeho počesť boli mumifikované a pochované milióny ibisov. Vzostup jeho kultu tiež viedol k snahe o úpravu mytológie, aby dala Thothovi väčšiu úlohu, a to vrátane mýtu kozmogónie Ogdoad (Skupiny Ôsmich, http://www.crystalinks.com/ogdoad.html), takže je to Thoth, ktorý dáva zrod Ra/Atum/Nefertum/Khepri, ako výsledok znesenia vajca, ako ibis, ktoré ho obsahuje.


Neskôr sa hovorilo, že to bolo vykonané v podobe husi – doslovne ako husi, ktorá zniesla zlaté vajce. Myslelo sa, že zvuk jeho piesne stvoril žabích bohov a hadiu bohyňu Ogdoad, ktorá pokračovala v Thothovej piesni, pomáhajúc slnku na ceste po oblohe.

 

Thoth bol tým „Jedným, Ktorý Učinil Výpočty Týkajúce sa Nebies, Hviezd a Zeme“, „Počtár Časov a Období“, ten, ktorý „Zmeral Nebesá a Naplánoval Zem“. Bol ten, „Kto Vyrovnáva“, „Boh Rovnováhy“ a „Pán Rovnováhy“. „Pán Božského Tela“, „Pisár Spoločnosti Bohov“, „Hlas Ra“, „Autor Každého Diela na Každej Vetve Vedomostí, Ľudských aj Božských“, on, ktorý rozumel „všetkému, čo je skryté pod nebeskou klenbou“. Thoth nebol len pisárom a priateľom bohov, ale centrom poriadku - ma'at – v Egypte a v Duate. Bol „On, ktorý Vypočítava Nebesia, Počtár Hviezd a Merač Zeme“.

 

42 Kníh Thotha

 

Thoth ako Hermes v starovekom Grécku vytvoril Hermetický Text, ktorý sa týkal jeho ako „Kore Kosmu“. Čo vedel, vyryl do kameňa [matafora fyzickej úrovne], potom väčšinu informácií ukryl. Posvätné symboly kozmických prvkov ukryl s použitím tajomstiev Osirisa, zachovávajúc a udržiavajúc ticho, ktoré by mladšie doby kozmických hodín kozmického času mohli vyhľadať. O Thothovi sa hovorilo, že uspel v pochopení mystérií nebies a že ich odhalil zapíšuc ich do posvätných kníh, ktoré potom ukryl tu na Zemi, zamýšľajúc, že by mali byť hľadané budúcimi generáciami, ale nájdené tými pokrvne príbuznými.

Niektoré z týchto posvätných kníh sú označované za 42 Kníh Pokynov alebo 42 Kníh Thotha, ktoré popisujú inštrukcie na dosiahnutie nesmrteľnosti plus ešte 2 knihy držané samostatne. Datovanie kníh je niekedy medzi tretím storočím pred Kristom a prvým storočím nášho veku. Ich vplyv na vývoj Západného Okultizmu a mágie bol obrovský. Neo-pohanské čarodejníctvo obsahuje mnohé rituály a veľa ezoterického symbolizmu na základe Hermetických spisov.

Podľa jedenej legendy Hermes Trismegistus, ktorý bol vnukom Adama a staviteľom Egyptských pyramíd, pôvodca kníh. Ale, pravdepodobnejšie, knihy napísalo viac nasledujúcich osôb. Podľa legendy, knihy boli najprv napísané na papyruse.

Kronikár pagan lore (pohanskej náuky, pozn. prekl.), Klement z Alexandrie, uviedol tridsaťšesť [36] Hermetických kníh obsahujúcich celú Egyptskú filozofiu; štyri [4] knihy o astrológii; desať [10] kníh nazývaných Hieratický, desať [10] kníh o svätých rítoch a dodržiavaniach, dve [2] o hudbe, a zvyšok v spisoch, kozmografia, geografia, matematika a merania a tréning kňazov. Šesť [6] zostávajúcich kníh sa týkalo medicíny a prediskutovávaných chorôb tela, nástrojov, očí a žien. Väčšina Hermetických kníh – spolu s inými – sa stratila počas vypálenia kráľovských knižníc v Alexandrii. Zachované knihy boli tajne pochované v púšti, kde sú teraz umiestnené. Niekoľkí zasvätenci škôl mystérií, starovekých tajných kultov, vraj poznajú ich umiestnenie. Čo zostalo zo zachovanej Hermetickej náuky, odovzdáva sa z generácie na generáciu a publikuje v mnohých jazykoch.

 


Najdôležitejšie zo všetkých sú tri diela.
• Najdôležitejšou a najstaršou je Božský Pymander (The Divine Pymander). Pozostáva zo 17 fragmentov, všetky v jednom diele. V rámci týchto fragmentov sú mnohé Hermetického konceptu, zahŕňajúc božskú múdrosť a tajomstvá vesmíru boli odhalené Hermesovi a spôsob, ktorý Hermes ustanovil pre svoju vládu kvôli rozširovaniu tejto múdrosti po celom svete. Božský Pymander bol zjavne zrevidovaný počas prvých storočí AD, ale nesprávnym prekladom sa nestratilo nič z jeho významu.
• Poimander alebo Vízia je druhou knihou Božského Pymandera a možno najslávnejšou. Týka sa Hermesových mystických vízií, kozmogónie a tajných vied Egypťanov ohľadom kultúry a duchovného vývoja duše.
• Tretie dielo - Hermes Trismegistus (http://www.crystalinks.com/hermes_trismegistus.html) je múdrosťou Hermetiky – Smaragdové dosky Thotha (http://www.kemet.sk/clanok/smaragdove-dosky-thotha-atlantana, pozn. red.). Je to všetko o alchýmii, čase a vedomí.

 

http://www.crystalinks.com/thoth.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Smaragdové dosky Thotha Atlanťana
http://www.kemet.sk/clanok/smaragdove-dosky-thotha-atlantana

Egyptský pantheón
http://www.kemet.sk/egyptsky-pantheon

 


Sekcie: