OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola V – Veľký objav 7PLÁN INTERIÉRU PROJEKČNEJ MIESTNOSTI (obrázok s popiskami nám zaslal PK, ďakujeme)

 

Nikdy som o ›› monatomickom zlate nič nepočul a tak mi jeho využitie nebolo príliš jasné.

„Ale prečo ich tento prach tak zaujíma?“ spýtal som sa Cezara. „Povedal si Signore Massinimu o existencii zlatého prachu?“

„Ctihodný o ňom vedel ešte predtým, než sem vstúpil. Neviem ako a od koho mala elita také zdroje informácií, ale určite o ňom počuli ešte pred týmto objavom. Sám som sa čudoval, prečo to tak Signore Massiniho zaujímalo. Rozprával som sa s tými našimi i americkými vedcami, ktorí vyzerali, že o tom niečo vedia..“

„Povedali mi, že v čistej podobe silne stimuluje určité energetické toky a výmenu na bunkovej úrovni, obzvlášť na tej neurónovej. Inými slovami výsledkom je o dosť rýchlejší proces uzdravenia. Vraveli, že teoreticky by človek mohol žiť v tej istej fyzickej schránke tisíce rokov ak by konzumoval presne stanovené množstvo tohto prachu pravidelne. Je ťažké to pochopiť a je to skoro neuveriteľné z úrovne a mentality súčasného človeka, ale vysvetľuje to mnoho enigmatických aspektov v histórii ľudstva, neskutočnú dĺžku života určitých podstatných jedincov; a tiež objasňuje skryté úmysly elity.“

Prekvapivo, sklamal ma môj jazyk. Rýchlo som stúpal a čakal na ďalšie vysvetlenia od Cezara.

„Moderná technológia neumožňuje získať čistotu monatomického zlatého prachu, ktorá je potrebná pre štart všeobecného energetického procesu obnovy tela. Navyše laboratórne skúšky vzorky ukázali, že atómy zlata sú uložené v plochej sieti, ale sú aj skombinované s atómami iného prvku, ktorý je nám na Zemi neznámy. To situáciu komplikuje ešte viac, keďže o vlastnostiach prachu okrem toho, čo je spomenuté v starobylých textoch, a ktoré výskumníci úplne ignorujú, nevieme vôbec nič.“

Cezar mi povedal, aby som stúpil na povrch štvorca pred malou kopulou nad jeho stredom.

„Ak si myslíš, že ťa už nič nemôže prekvapiť, toto bude jedno z najväčších prekvapení, ktoré môžeš v tejto miestnosti zažiť,“ zažartoval.

Potom som uvidel veľký hologram s pohybujúcimi sa prvkami projektovanými zo slotu v kupole. Rýchlo som pochopil, že hlavným aspektom tejto projekcie bola extrémne staroveká minulosť ľudstva. Aj keď to bola krátka pripomienka našej starovekej minulosti, obsahovala informácie, týkajúce sa skrytého pôvodu ľudstva. Uvedomil som si chybu Darwinovej evolučnej teórie. Jej základnou chybou nebola presadzovaná myšlienka, ale ignorancia. Precízne základy sa na Zemi udiali už tak dávno, elementy toho som videl ako vykreslené v mimoriadne inteligentnej a hlboko intuitívnej syntéze. Nohy sa mi podlomili z emócií a doslova som kľačal pri sledovaní skutočných obrazov najpodstatnejších udalostí ľudskej histórie, vrátane skutočného pôvodu, ktorý vzbudzuje do dnešných dní toľko otázok. Nanešťastie mi do tejto knihy nebolo dovolené napísať určité podstatné aspekty minulosti našej planéty, ktoré som v kompaktnej verzii videl. Tieto udalosti boli ukázané presne tak, ako sa stali pred desiatkami a stovkami tisíc rokov. Toto bola tá podmienka, ktorú mi Cezar dal, aby som ju dodržal v rámci vzájomnej dohody Rumunska a Spojených štátov o najvyššom utajení.

Môžem úprimne povedať, že podľa môjho názoru je 90% toho, čo je oficiálne známe z histórie ľudstva, falošné a vymyslené. Je skutočne neuveriteľné, že to, čo považujeme za skutočné udalosti, sú väčšinou lžami. Na druhej strane mýty a legendy, ktoré plnia knihy príbehmi, považovanými väčšinou ľudí za výtvory predstáv, sú v mnohých ohľadoch pravdivé. Táto zvláštna „inverzia“ spôsobila medzi ľuďmi v priebehu dejín mnoho problémov a sporov. Väčšina myšlienok a predpokladov archeológov a výskumníkov bolo nepravdivých napriek mnohým dôkazom, tak očividným, že by názory zmeniť mali. Niektoré z ich „fantázií“, ako skvelá teória o vyhynutí dinosaurov pre 65 miliónmi rokmi, či považovanie Atlantídy a Lemúrie za mýtus, boli úplne mimo, pretože som veľmi jasne videl, že sa vtedy tieto veci skutočne stali! Ale pre mnohých výskumníkov je pravdepodobne pohodlnejšie „spať“ miesto prijatia výzvy neznámeho a vlastných limitov.

Z času na čas holografická projekcia podržala obrázok udalosti dôležitého okamihu určitej doby. V pozadí bolo možné vidieť mapu oblohy, polohy hlavných hviezd a konštelácií tej doby. Cezar mi vysvetlil, že hviezdy sa stali jednoduchou metódou historického vymedzenia. Všetko, čo bolo treba urobiť, bolo porovnať polohy tých hviezd s aktuálnymi a takto určiť časové obdobia, kedy k tým udalostiam reálne došlo.

Problémom bolo, že obdobie, ktoré hologramy pokrývali, bolo rozsiahle: niekoľko stoviek tisíc rokov. Cyklus Zeme 25 920 rokov vnáša konštelácie v ich relatívnej polohe voči planéte do tej istej polohy, ktorá sa objavuje každých 26 tisíc rokov. Kľúčom bolo sledovať holografickú projekciu od začiatku do konca a vypočítať koľko je to „platónskych rokov“ (každý trvá približne 26 000 rokov). Napríklad by sme mohli dospieť k záveru, že stavba v pohorí Bucegi bola postavená asi pred 50-55 000 rokmi, pretože obrazy Veľkej sály a hlavnej miestnosti boli premietané spolu so všetkými predmetmi vo vnútri ako sme ich našli, majúc na pozadí polohu konštelácie voči Zemi. Potom sa tento obraz zjavil ešte raz ako vodítko, reprezentujúc prechod dvoch periód precesie rovnodenností.

„Lekcie“ boli vcelku ľahké no kvôli ich obsahu dosť rozhorčujúce. Videl som pravdu o egyptskej civilizácii a spôsob, akým boli egyptské stavby postavené, čo sa totálne líšilo od hlúpostí, ktoré dnes tvrdia egyptológovia. Videl som, k čomu počas Veľkej potopy skutočne došlo, ako aj pôvod ľudskej civilizácie, čo ďalej pokračovalo ukazujúc ako bola osídlená Európa, Ázia a Afrika. Doteraz mi nebolo dovolené tieto aspekty sprístupniť, keďže obsahujú mnoho skutočností, ktoré sú pre psychiku, myslenie a znalosti bežného človeka priveľmi šokujúce.

Najprv som si myslel, že holografická projekcia ukazuje len minulosť ľudstva, začínajúc od jeho pôvodu až po moment postavenia štruktúry v Bucegi. Potom som videl projekcie, prezentujúce hlavné historické aspekty evolúcie rôznych rás na našej planéty po 5. storočie n. l. To znamenalo, že obri, ktorí celú štruktúru v horách postavili, boli majstrami v prístupe k časovému štočku alebo – a to vyzerá kvôli rozsiahlej časovej dobe zahrnutej do holografickej projekcie pravdepodobnejšie – zdroj holografických informácií záhadne „aktualizovali“. Evidentne sa posledná taká aktualizácia stala okolo roku 500 n. l. Avšak nik nepoznal dôvod, prečo historické informácie v tom bode prestali.

Videl som dramatický priebeh obrazov, život Ježiša a Jeho ukrižovanie, ktoré niektorí dnes popierajú. Musím povedať, že potom sa udialo mnoho zaujímavých vecí, vecí ktoré sú zaujímavejšie, než čo prezentuje evanjelium. Projekcie tiež odhalili mnoho osôb, ktoré sa zúčastnili ukrižovania Ježiša na kopci, ľudí ktorí nepochádzali z tej doby, ale prišli z iných historických epoch. Tieto ľudské bytosti, ktoré mali to isté oblečenie ako všetci prítomní, disponovali úplne odlišnými charakteristikami a to bolo dôvodom, prečo si tvár zakrývali šatami.

Hologram tiež prezentoval v sekvenciách životy a duchovné misie určitých výnimočných ľudí, ktorí dokázali, že disponujú neskutočnými božími darmi. Tieto osoby pochádzali z minulosti. Videl som veľkých duchovných reformátorov z obdobia asi pred 18-20 000 rokmi, o ktorých nič nevieme. V tej dobe boli spoločenský systém a rozloženie ľudí po celom svete úplne iné ako to dnes poznáme. Archeológovia, antropológovia a historici by mali značne zvážiť svoje zmýšľanie a koncepty o tých časoch.

Bolo tam toho toľko, čo som videl a bolo to prezentované tak kompaktne, že by som pre aspoň približný popis skutočne potreboval stovky strán. A to holografická projekcia bežala len hodinu a pol. Dvaja dôstojníci, strážiaci miestnosť, a šesť vojakov, ktorí stáli vo vstupoch do tunelov, boli očarení, hoci to nebolo prvýkrát, čo tie výjavy sledovali. Aj keď sa hologram vytratil, zostal som potichu ďalej pozerajúc.

Neskôr mi Cezar povedal, že je čas vrátiť sa na základňu, keďže môj prístup do Projekčnej miestnosti už vypršal. Hľadel som priamo pred seba. Obrovské a takmer desivé vchody troch enigmatických tunelov v horskej stene boli jedinými zónami, ktoré zostali nepreskúmané za štvorcom, na ktorom som stál. Boli asi dvadsať metrov ďalej. Pred každým z nich, asi šesť až osem metrov, bolo možné vidieť riadiace panely. Boli podobné tým, ktoré boli umiestnené uprostred sály, ale boli menšie. Spýtal som sa Cezara, čo bolo tou záhadou za týmito tromi tunelmi. Vysvetlil mi, že mi o tom nemôže priveľa odhaliť.

Povedal mi ale, že to, čo zistili o veľkých horských tuneloch, bolo na základe holografických projekcií z riadiacich panelov každého tunelu. Jediná vec, čo mi mohol odhaliť bola, že všetky tri tunely sa tiahli tisíce kilometrov na tri rôzne miesta Zeme. Ľavý bol napojený na Egypt, tajné miesto pod pieskami. Bolo v blízkosti Káhiry v Gíze a umiestnené medzi Sfingou a Veľkou pyramídou. Ešte ho neobjavili.

Pravý bol napojený na podobnú konštrukciu v horách, umiestnenú na tibetskej plošine. Tento bol menší a nebol tak komplexný. Dve rozvetvenia posledného tunelu viedli k oblasti pod Buzau, blízko zakrivenia Karpát a následne k podzemnej konštrukcii v Iraku, blízko Bagdadu. Posledný mal taktiež dve vetvy, ktoré viedli k plošine Gobi v Mongolsku.

Podľa toho, čo mi Cezar povedal, tretí tunel, umiestnený uprostred Projekčnej miestnosti, reprezentoval celosvetové tajomstvo, ktoré USA chcelo utajiť pre seba.

V tej chvíli ani Cezar, ani generál Obadea, nevedeli nič nové o rumunsko-amerických jednaniach. Avšak bolo evidentné, že „výmena“ bola výhodná pre obe strany. Poznajúc strašný politický vplyv a vzťahy Signore Massiniho s politickými štruktúrami oboch krajín môžeme usudzovať, že dôjde k postupnému pokusu „prevzatia“ kontroly nad základňou kvôli vonkajším záujmom našej vlády. Cezar mi povedal, že v našom politickom a správnom systéme existujú veľmi dôležité osoby, ktoré našťastie vedeli o zavrhnutiahodných praktikách a sú striktne proti ich vplyvu, hlavne ohľadom prevzatia veľkého objavu v pohorí Bucegi. Potom mi povedal, že centrálny tunel vedie do vnútra a dokonca za kôru Zeme, ale viac podrobností mi neposkytol.

Cezar si všimol, že holografické obrazy, zodpovedajúce obrovskému koridoru zvnútra hôr boli skoro neuveriteľné, ale zároveň poskytli odpoveď na pôvod štruktúry, v ktorej sme boli, a o jej konštruktéroch. Pred opustením miestnosti mi Cezar povedal o tajných a intenzívnych prípravách na určité expedície: najprv cez tunel do Egypta, potom do Tibetu a nakoniec veľká expedícia do vnútra Zeme cez stredný tunel.

Priamym výsledkom bilaterálnych rokovaní USA a Rumunska bolo rozhodnutie vytvorenia tímu najlepších šestnástich mužov, šiestich Američanov a desiatich Rumunov. Vedúca úloha bola pridelená Cezarovi, ktorý bol povýšený na plukovníka. Vysvetlil mi, že hodnosť bola dôležitá, obzvlášť kvôli morálke tímu. Vyrazia koncom septembra roku 2003, keďže prípravy na expedíciu boli rozsiahle. Cezar mi nepovedal nič o tom, čo bolo v tých tuneloch, ale ich štruktúra bola rozdielna od tej vo Veľkej sále. Nepovedal mi ani o spôsobe, ako sa budú pohybovať cez tunely, berúc do úvahy fakt, že musia prekonať tisícky kilometrov.

Nakoniec mi nanešťastie neposkytol žiadne detaily o holografických obrazoch, ktoré zodpovedali jednotlivým destináciám. Ale aj tak stále zvažujem, že prvky tu prezentované nás môžu viesť k hlbokému zamysleniu a príprave na časy, ktoré majú prísť.

Evidentne a zámerne som vynechal určité údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii oblasti v horách, kde došlo k významnému objavu. Rok po mojej návšteve toho miesta som stále živo spomínal na napínavé dojmy, ktoré som zažíval počas niekoľkých hodín, keď som bol v tom nadprirodzenom prostredí, vytvorenom tajnou štruktúrou v pohorí Bucegi. Pradávne staroveké mystérium a múdrosť tých, ktorí ju ovládali, je tam stále, čakajúc trpezlivo desiatky tisíc rokov na chvíľu, keď pravda vyjde na povrch...

-pokračovanie-

Ak chcete, aby Vám nič neušlo, napíšte na: redakcia@cez-okno.net, budeme Vás o nových častiach informovať mailom, pozn. red.


Všetky vydané časti seriálu nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Egypt - súvislosti
http://www.kemet.sk/rubrika/egypt-suvislosti

Ormus (monoatomické zlato)
https://www.cez-okno.net/stitok/ormus-monoatomicke-zlato

Podzemné systémy
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/podzemne-systemy