OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

TURÍNSKY MAPOVÝ PAPYRUS: Najstaršia topografická a geologická mapa Egypta I.


Turínsky mapový papyrus je stará egyptská mapa, ktorá je všeobecne považovaná za najstaršiu topografickú a geologickú mapu starovekého sveta – existujú aj staršie mapy mimo Egypta, ale tie sú v porovnaní s Turínskym mapovým papyrusom neúplnejšie a abstraktnejšie.

 

Objav papyrusu


Turínsky mapový papyrus (alebo skôr jeho fragmenty) bol objavený medzi rokmi 1814 a 1821 agentmi Bernardina Drovettiho, francúzskeho generálneho konzula v Egypte, ktorý bol nadšeným zberateľom egyptských starožitností. Podľa záznamov bola mapa objavená v súkromnej hrobke v Deir el-Medina, pri modernom Luxore. V súčasnosti sa nachádza v Museo Egizio (Múzeum Egypta) v Turíne, v Taliansku.


Bernardino Drovetti, francúzsky diplomat a egyptológ (1776-1852). Zdroj ›› CC BY-SA 2.5

 

Deir el-Medina bola starobylá usadlosť v období Novej ríše, osídlená ľuďmi, ktorí pracovali na hrobkách v Údolí kráľov. Krátko po nájdení mapy (papyrusu) bola táto predaná sardínskemu kráľovi Karolovi Félixovi. V roku 1824 založil kráľ Museo Egizio v Turíne, hlavnom meste jeho kráľovstva a mapa tam od tej doby zostala.

 


Hlavný vstup do Museo Egizio. Zdroj ›› Verejná doména

 

Pôvod

Predpokladá sa, že Turínsky mapový papyrus bol vytvorený za panovania Ramzesa IV. Približne uprostred 12. storočia pred n.l. Prieskumy ukázali, že mapa bol vytvorená Ammenachtom, synom Ipuja, ktorý mal titul „pisár hrobiek“.

Verí sa, že mapa bola vytvorená pre jednu z ťažiarskych výprav, vyslaných faraónom Wádim Hammamatom kvôli ťažbe bekhenu, pieskovo zeleného typu kameňa, ktorý bol starobylými Egypťanmi vysoko hodnotený. Avšak účel vytvorenia už nie je taký zrejmý.

Možnosť, že sa jednalo o mapu, ukazujúcu cestu k lomu, bola odmietnutá, keďže len malá časť cesty je popísaná. Predpokladá sa, že mapa bola skôr vytvorená ako vizuálny záznam výpravy buď pre faraóna alebo Ramesenachteho, najvyššieho kňaza Amona v Tébach, ktorý pre faraóna túto výpravu organizoval.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Ľavá (horná) a pravá (dolná) (›› Verejná doména) polovica Turínskeho mapového papyrusu

 

Odkazy

Harrell, J. A., 2016. Turin Papyrus Map from Ancient Egypt:
http://www.eeescience.utoledo.edu/faculty/harrell/egypt/Turin%20Papyrus/...
Harrell, J. A. & Brown, V. M., 1992. The World's Oldest Surviving Geological Map: The 1150 B.C. Turin Papyrus from Egypt. The Journal of Geology, 100(1), pp. 3-18.
Kurt, 2012. The Turin Papyrus Map, Gold, Myrrh and Punt:
https://traveltoeat.com/the-turin-papyrus-map-gold-myrrh-and-punt/
Lister, D., 2005. An Ancient Egyptian Map: The Earliest Known Example of Folding:
http://www.britishorigami.info/academic/lister/egypt.php
Welde, C., 2015. The Esoteric Codex: Ancient Egyptian Texts I. Morrisville, NY: Lullu.com.
Wilford, J. N., 1988. Egyptian Scroll Called Oldest Geological Map:
http://www.nytimes.com/1988/11/29/science/egyptian-scroll-called-oldest-...

 

Wu Mingren

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/turin-papyrus-...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Papyrusy
http://www.kemet.sk/rubrika/papyrusy

Turínsky kráľovský papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/turinsky-kralovsky-papyrus

 


Vládcovia: 
Sekcie: 
Náleziská: 
Autori: