OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Valerij Uvarov: O pyramídach a labyrinte v Bosne 3


Okrem toho boli pyramídy stavané na zlepšenie energetického prostredia ľudí, evolúcie ich vedomia a ako prevencia proti výskytu rakoviny. Podrobnosti sa dočítate v knihe Valerija Uvarova ›› „Pyramídy“ z roku 2007.


Energetický lúč, objavený v roku 2012 nad pyramídou Slnka fyzikom Slobodanom Mizdrakom poukazuje a hlavne potvrdzuje to, že pyramída Slnka je aj GPS markerom aj prvkom medziplanetárneho a medzidimenzionálneho spojenia. Charakteristika zachyteného lúča bola nečakaná.

Čím vyššie dvíhali detektor nad pyramídou, tým silnejšie žiarenie prístroje namerali, i keď od vzdialenosti zdroja (pyramídy) by mala intenzita žiarenia klesať. Tento fakt zmiatol aj Slobodana Mizdraka, ale má na to zodpovedajúce vysvetlenie.

Zdroj žiarenia sa nachádza priamo nad pyramídou. Energetický lúč ide zvrchu nadol, rozptyľuje sa podľa toho, ako sa blíži k Zemi, takže čím vyššia je oblasť merania, tým silnejší je detekovaný signál.

Keď som v apríli 2014 prvý krát vyliezol na pyramídu Slnka, sám som si všimol energetický tok idúci zhora nadol. Bol taký zreteľný, priam až fyzický. To isté som pozoroval aj vnútri tunelov Ravne. Z toho všetkého si môžeme spraviť záver, že pyramída Slnka pracuje celý deň. Energetický tok vstupuje do pyramídy. Tá ho mení, transformuje a vyžaruje ďalej do priestoru: do údolia, na okolité budovy, na ľudí, i na vzdialenejšie objekty. Niet pochýb o tom, že pyramída Slnka v Bosne bola a zostáva súčasťou globálnej energetickej informačnej siete, ktorá hrá vo vývoji Zeme a civilizácie osobitnú úlohu.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://vip-stelki.ru/

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Čo je za aktivizáciou pyramíd?
http://www.cez-okno.net/clanok/co-je-za-aktivizaciou-pyramid

Seriál: Bosnianske údolie pyramíd
http://www.cez-okno.net/serial-bosnianske-udolie-pyramid

Editoriál: JE ALEBO NIE JE TO PYRAMÍDA?
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-je-alebo-nie-je-to-pyramida