OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Valery Uvarov: MECHANIZMUS NÁKAZY NEGATÍVNOU VIBRÁCIOU 2


Bojisko sa posunulo z fyzickej do energetickej úrovne. Výhodou takejto vojny je, že ľudia tomu nerozumeli a ani len netušili, čo sa s nimi deje, stávajúc sa kontrolovanou súčasťou globálneho manipulačného procesu. Postupne sa im biela stala čiernou a čierna bielou. Bola tu zámena základných pojmov a hodnôt.

V Egypte bolo miesto, kde sa negatívne energie strachu aktívne používali. Abú Guráb – chrám boha slnka Ra (pozn. red. Jedná sa o vysoko úpadkové obdobie mnohotisícročných dejín starovekého Egypta, ktoré s pôvodnou duchovnou veľkosťou predynastického Egypta nemožno spájať). Rituálne obete vykonávané v chráme sú živým príkladom nahradenia konceptov, kde sa Ra zo Stvoriteľa vesmíru a všetkých vecí, stal podľa vôle kňazov bohom dosiahnuteľným iba pomocou energie, ktorú človek vysielal pred a v čase sakrálnej smrti.

 


Abú Guráb, rekonštrukcia

 

Aby dosiahli maximálny účinok, v štádiu stavby chrámu bol pri výrobe oltára a obetných misiek na zber krvi použitý špecifický minerál (alabaster), ktorý je schopný akumulovať a posilňovať energetický impulz.

 
Abú Guráb, alabastrový obetný oltár a čaše na zber krvi

 

V určitej chvíli nahromadenú energiu viedli kňazi cez stélu (vertikálny vlnovod) smerom nahor, aby prenikla energetickou membránou oddeľujúcou prvý a druhý (astrálny) energetický obal Zeme.

V dôsledku toho komunikovali s kňazmi esencie astrálneho sveta (energetickej úrovne Seta), podľa textov inštrukcií, ktoré zanechali “Šemsu Hor”, stúpenci Hóra, ktorí sa venovali rastu múdrosti. Avšak kvôli túžbe po moci sa kňazi dohodli s podstatou Seta (Sat-Ana) na realizácii osobných záujmov. V tomto ohľade by malo dôjsť k dôležitému varovaniu!

Všetkým turistom, ktorí navštívia Abú Guráb, sa neodporúča pobyt v chráme dlhšie ako 10-15 minút. V žiadnom prípade tam nemeditujte. V prípade dlhodobého pobytu, či nebodaj meditácie, bude váš energetický systém nevyhnutne nakazený negatívnymi vibráciami, ktoré zostali na poli tohto miesta ako energetické odtlačky obetí.

Rovnaké nebezpečenstvo číha na turistov, ktorí navštevujú mayské a aztécke pyramídy.

 


Abú Guráb, oltár

 

V dôsledku nákazy negatívnymi energiami sa v energetickej štruktúre človeka spustí reťaz navzájom súvisiacich procesov, čo vedie k vážnym dôsledkom v duchovno-etickej sfére. Je možné opraviť proces, ktorý takto začal, ale je to veľmi zložité.

V krátkom čase od nákazy sa v závislosti od okolností vyskytnú v živote človeka negatívne udalosti. Môžu sa týkať osobného života, vzťahov, podnikania, vnímania sveta a ľudí, vlastného zdravia, ako aj zdravia a blahobytu najbližších.

Je smutné, že nákaza môže negatívne ovplyvniť nielen udalosti tohto, ale aj nasledujúceho života. Osoba sa stretne s veľkým počtom nevysvetliteľných problémov, nechápajúc príčinu toho, čo sa deje. Hoci všetko, čo sa stane, bude dôsledkom nákazy, pôsobenia mechanizmov „Zákona Karmy“, mutácií v energetickom systéme a psycho-emocionálnej sfére. Preto je dôležité včas určiť zdroj energetickej nákazy, aby nedošlo k rezonancii s jej vibráciami.

Riziku sú vystavení všetci, ktorí duchovne usilujú. Zvyčajne sú títo ľudia nadšení, hľadajú vedomosti. Podpora negatívnych energií preto prebieha v literatúre, začínajúc hororovými príbehmi pre deti a končiac veľkými literárnymi útvarmi, čítaním ktorých sa ľudia stávajú súčasťou sprisahania, naladiac sa na určitú vlnu.

V dnešnej dobe sa akty duchovnej obety presunuli do mediálneho priestoru. Ak chcú prilákať širšie publikum, používajú na to televíziu a internet, pretože každý človek má televíznu obrazovku v tej alebo inej podobe.

Ľudí sa ani nepýtajú, či sa chcú zúčastniť na týchto „útokoch“, alebo nie. Publikum sa snažia zapojiť akýmkoľvek dostupným spôsobom pomocou akýchkoľvek formátov a špeciálnych projektov, ktorých sprisahanie je založené na priamom podvode, klamstvách a provokáciách.

U hociktorého človeka má všetko zobrazené na obrazovke spôsobiť nával rozhorčenia. Diváka musia „spláchnuť“ vlny negatívnych vibrácií.

Ľudia, ktorí si pozreli program nevedeli a dokonca ani nepociťovali, že ich emócie budú použité v akte priameho podvodu! Takáto provokácia nie je len pokusom zhanobiť človeka, všetko je oveľa vážnejšie...

Mechanizmus energetických procesov v človeku funguje nasledovne: akonáhle človek zažije silné negatívne emócie, jeho vnútorný zdroj energie začne vyžarovať energiu v rozsahu negatívnych vibrácií. Negatívna energia má špecifickú kvalitu, podľa ktorej všetko vo vnútri začne vibrovať negatívne.

Výskyt negatívnych vibrácií a vnútorného vzrušenia naznačuje, že osoba, ktorá zažila synchronizáciu s vibráciami, sa stala nositeľom tejto energie, inak by sa jej vnútorný svet nepohol. Ak sa pohol, tak podľahol podvodu, nervový systém začal vibrovať, vyžarujúc negatívne do okolitého priestoru, ovplyvňujúc ľudí vôkol a to všetko bude fungovať po určitý čas. Čím dlhšie je človek v tomto stave, tým viac bude táto energia zachytávať jeho podstatu, meniť vnímanie a vnútorný svet. Teraz je táto osoba ľahko ovládnuteľná. Takto fungujú negatívne energie...

Tak vo svojej dobe pracoval Lucifer (Sat-An), postupne prebudovával vedomie a vnímanie ľudí, nahradiac bielu čiernou, pravdu krivdou... Slogan „Účel svätí prostriedky“ – nevymysleli komunisti, toto bol princíp Lucifera.

Skúsme zhrnúť fakty, vyvodiť závery a pokúsiť sa zmeniť aspoň náš osobný život k lepšiemu, snažiť sa vedome vyhnúť chybám. Nezabudnite, že:

– počas turistických výletov by ste nemali navštevovať a už vôbec nie meditovať tam, kde boli vykonávané masové obety alebo popravy. Môže Vám to spôsobiť nenapraviteľné škody.

– po sledovaní filmu, v ktorom je veľa vrážd a krv tečie potokmi, zostáva ťažká negatívna pachuť. Takže človek sa stáva nositeľom negatívnych vibrácií...

– po komunikácii so zápornou osobou zostáva pocit vyčerpania energie...

– po tom, ako vás oklamali, mizne viera v ľudí a v dobro...

– všetko, čoho sa dotkne zlo, nesie energiu zla...

– všetko, čoho sa dotkol Lucifer (Sat-An), nieslo jeho stopu, jeho energiu a vibrácie.

Z vyššie uvedeného vyplýva logický záver, takmer s matematickou presnosťou – všetko, čoho sa dotkli ľudia, ktorí nemajú čisté ruky, bude prenášať ich negatívnu energiu. Všetko, čo robia, bude niesť ich stopu, ich vibrácie, ktoré Vás a ľudí okolo nakazia negatívnou energiou. Sú to jednoduché a zjavné pravdy.

-koniec-


Valery Uvarov

https://wandsofhorus.ru/

Preklad: Miroslava

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Abú Guráb
http://www.kemet.sk/nalezisko-lokalita/abu-gurab

Čierna mágia
http://www.kemet.sk/rubrika/cierna-magia

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/valerij-uvarov-vyber

 


Náleziská: