OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

VEĽKÁ PYRAMÍDA V GÍZE SÚČASŤOU KVANTOVÉHO EXPERIMENTU (+VIDEO)Veľká pyramída v Gíze je bezpochyby najslávnejšou stavbou starovekého sveta. Táto tajomná historická pamätihodnosť bola dokončená okolo roku 2560 p.n.l., keď vládol faraón Chufu, a spolu s dvoma menšími pyramídami a mnohými ďalšími obrovskými chrámami a hrobkami je ústrednou črtou širšieho pyramídového komplexu Gíza.

 

Už viac než 50 rokov sa alternatívni historici domnievajú, že táto veľkolepá stavba bola špeciálne navrhnutá na využívanie a výrobu istého druhu energie, o čom však, samozrejme, vedci a archeológovia nenašli žiadne dôkazy. Stúpencov Nového veku musí dvíhať zo stoličiek, keď čítajú najnovšie novinové články, v ktorých istý tím fyzikov vyhlasuje, že za správnych okolností je Veľká pyramída schopná vo svojich vnútorných komorách a pod základmi zhromažďovať elektromagnetickú energiu. Takýto článok sa objavil v ›› Journal of Applied Physics.

 


Šírenie elektromagnetických vĺn v Chufuovej pyramíde s rozličnými dĺžkami rádiových vĺn (200-400 m). Čierny obdĺžnik v trojuholníku znázorňuje umiestnenie takzvanej Kráľovej komory. (Zdroj: ›› ITMO University, Laser Zentrum Hannover)

 

Portál ›› Newsweek oznámil, že výsledky tejto štúdie by mohli pomôcť vedcom vytvoriť nové nanočastice – častice s veľkosťou od jedného do sto nanometrov – ktoré by sa mohli použiť na vývoj vysoko výkonných solárnych článkov či drobných snímačov. Aj keď si túto správu mnohí vyložia ako dôkaz o pravekých stratených vedách a mimozemskom zásahu, nič v tejto vedeckej štúdii nenaznačuje niečo podobné.

Tím teoretických fyzikov pôsobiacich na Univerzite ITMO v ruskom Petrohrade a v Laser Zentrum v nemeckom Hannoveri skúmali reakciu Veľkej pyramídy na elektromagnetické žiarenie zahŕňajúce mikrovlny, rádiové vlny, infračervené a viditeľné svetlo, ultrafialové svetlo, röntgenové lúče a gama lúče. „Chceli sme zistiť, na aké zvláštnosti šírenia elektromagnetickej energie možno v pyramíde a jej okolí naraziť, ak sa táto dostane do stavu silnej interakcie s elektromagnetickými vlnami,“ povedal Andrej Jevľuchin, autor štúdie z Univerzity ITMO, portálu Newsweek.

Laicky povedané, vedci uplatnili teoretické postupy, ktoré sa bežne využívajú pri skúmaní optiky, kde je svetlo rozptyľované nanočasticami a kde sa merajú elektromagnetické vlastnosti. Jevľuchin reportérom povedal, že je nadšený, že sa mohol zúčastniť výskumu na Veľkej pyramíde v Gíze, ktorá je podľa jeho slov jednou z najfascinujúcejších stavieb v dejinách.

 


Vnútorná štruktúra Chufuovej Veľkej pyramídy. (Zdroj: ›› Verejná doména)

 

Vedci dokázali vypočítať, že pri vystavení vlnovým dĺžkam v rozmedzí 656 až 1968 stôp (200-600 m) sa pyramída „rozozvučala“. To podľa Jevľuchina znamená, že štruktúra pyramídy rozptýlila a pohltila oveľa viac energie z elektromagnetických vĺn než z ostatných šírok vlnového pásma. Reportérom povedal, že jeho výsledky nám môžu poskytnúť nové, dôležité informácie, ktoré sa zužitkujú v nanooptike pri koncipovaní nanočastíc s požadovanými optickými vlastnosťami.

Projekt odštartovali vytvorením počítačovej simulácie, ktorá im ukázala, ako sa energia rádiových vĺn v stave „rozozvučania sa“ rozptýli či pohltí, a odhalili pri tom fakt, že štruktúra pyramídy sústredila elektromagnetickú energiu do svojich vnútorných komôr a pod základy. Nech to začína znieť akokoľvek ohromujúco, majte sa na pozore, pretože v tomto prípade nejde o exaktnú vedu a vychádza sa z mnohých domnienok, a všetci vieme, k čomu to môže viesť.

Keďže viac než 95 percent pyramídy sa pozorovať nedá, vedci museli urobiť sériu odborných dohadov týkajúcich sa fyzických vlastností pyramídy, čo výsledky značne ovplyvňuje. Ako príklad možno uviesť dohad, že na prúdenie magnetických vĺn nevplýva iba druh kameňa, ale aj priestor, a predpokladalo sa, že v štruktúre pyramídy sa nenachádzajú žiadne ďalšie dutiny. Pokiaľ ide o odhad použitého stavebného materiálu, vedci predpokladajú, že po celej stavbe je rovnomerne rozložený obyčajný vápenec.

 


Šírenie magnitúd elektrického (a) – (d) a magnetického (e) – (h) poľa v rovine x – z v Pyramíde umiestnenej do voľného priestoru. (Zdroj: ›› ITMO University, Laser Zentrum Hannover)

 

Táto štúdia odhaľuje nezvyčajné elektromagnetické vlastnosti Veľkej pyramídy v Gíze a s tvrdením reportérov, že tieto poznatky sú iba náhodné, nesúhlasím. Tieto poznatky sú axiomatické (bez dôkazov považované za pravdivé, pozn. prekl.), zjavné a vyplývajú z veľkosti, rozsahu a stavebného materiálu stavby. Ak by stavba bola menšia alebo väčšia, výsledky by boli odlišné, no aj tak si istá skupina ľudí bude stáť za tým, že pyramída bola zámerne postavená tak, ako bola, teda na výrobu a využitie vlnového pásma, ktoré privádza pyramídu do stavu „rozozvučania sa“.

 

 

Načo si teda robiť starosti? Čo toto všetko znamená?

Dosiahnuté výsledky pomôžu vedcom v oblasti optiky. Otestovanie šírenia vĺn a magnetických energií v takom veľkom rozsahu nám uľahčí pochopenie toho, ako na nanoúrovni na seba vzájomne pôsobia častice s vlnami. „Výsledky sa môžu využiť na navrhnutie nanočastíc schopných napodobniť efekty zaostrovania v optickom rozsahu,“ uviedol Jevľuchin vo svojej štúdii. „Takéto nanočastice sa môžu použiť ako stavebné bloky na zhotovenie rôznych optických zariadení slúžiacich na riadenie svetelnej energie v nanorozmeroch.“ Na tomto všetkom je geniálne to, že práve najslávnejšia staroveká stavba na planéte Zem zohrala úlohu v našom neustále rastúcom chápaní počiatkov a obvodov nášho kvantového vesmíru.

 

Úvodný obrázok: Pyramídy v Gíze v noci. (Zdroje: ›› Verejná doména)

Ashley Cowie

Zdroj: https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/great-pyramid-g...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Kathlyn

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Fyzici prozkoumali Cheopsovu pyramidu a přišli na nečekaný výsledek (+VIDEO)
http://www.kemet.sk/clanok/fyzici-prozkoumali-cheopsovu-pyramidu-a-prisl...

 


Sekcie: