OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Veľkolepý reliéf zachránený vykrádačmi hrobiek


Tento krásny reliéf kráľovnej Teje zachránili pred istým zničením vykrádači hrobiek. Áno, čítate správne; zachránili ho vykrádači hrobiek, nie pred vykrádačmi hrobiek!
Teje bola „Veľkou kráľovskou manželkou“ mocného faraóna z 18. dynastie, Amenhotepa III., a zdá sa, že počas vlády svojho manžela mala enormný vplyv.


V roku 2010 bola jej múmia formálne identifikovaná prostredníctvom DNA ako „Staršia dáma,“ ktorú objavil v roku 1898 Victor Loret v bočnej komore hrobky Amenhotepa II. (KV35) v Údolí Kráľov. V tom čase bola jej identita neznáma, ale Loret vhodne opísal tvár záhadnej ženy ako „[majúca] vznešenú a majestátnu vážnosť.“

 

Tento fragment reliéfu pochádza z hrobky „Vedúceho kráľovského háremu,“ Userhata (TT47), jednej z hrobiek šľachticov v Luxore. Userhat bol „Vedúcim kráľovského háremu“ počas vlády Amenhotepa.

Reliéf kúpil v roku 1905 na verejnej dražbe v Paríži Jean Capart pre Bruselské kráľovské múzeum. Zdá sa, že bol vyzdvihnutý z hrobky len pred rokom alebo dvomi.

Fragment bol opísaný v dražobnom katalógu ako Ptolemajský reliéf kráľa! Vďaka Bohu, náhodou Capart nedávno videl fotografiu neporušenej steny Userhatovej hrobky v žurnále o egyptskej archeológii z roku 1903 („Annales du Service des Antiquites de l'Egypte 4“), ktorá zobrazuje Teje sediacu v stánku so svojím manželom. Capart spoznal pravú starobylosť tej veci a rýchlo ju pre múzeum kúpil. Je podozrenie, že vyhýbavý popis v katalógu bol zámerným pokusom skryť skutočný pôvod tej veci.

 


›› Väčší obrázok
Obrázok celého reliéfu z roku 1903 predstavujúci Teje v hrobke Userhata (TT47)

 

Zatiaľ čo vykrádači hrobiek, ktorí odsekli reliéf zo steny Userhatovej hrobky, neboli motivovaní ničím, len peniazmi, takto nevedomky zachránili fragment reliéfu pre budúce generácie. Dnes je väčšia časť Userhatovej hrobky v poľutovaniahodnom stave a stenu, z ktorej bol tento reliéf odseknutý, vážne zasiahlo nezmyselné ničenie vandalov.

Je ľahké vidieť, prečo tento kus pritiahol oči vykrádačov; je krásny.

Na reliéfe má Teje veľkú, luxusnú parochňu. Pretože parochne boli drahé, prestížne veci, Egypťania chceli, aby bolo celkom zrejmé, že to neboli ich skutočné vlasy. Vidíme tu kučeru z prirodzených vlasov Teje, ktorá vykúka medzi jej uchom a obočím.

Na vrchu parochne sa zachovala len dolná časť tradičnej koruny kráľovien, ozdobená radom kobier nesúcich slnečné disky, pokryté dvomi perami. Kobry, zdvihnuté v divokom, obrannom postoji, spájali kráľovnú s Hathor ako dcérou a s okom Ra. Ako je to s väčšinou egyptského umenia, tento fragment je plný symbolizmu. Vo svojej ruke drží Teje lotos, symbol stvorenia a znovuzrodenia. Jej diadém je vpredu ozdobený dvomi ochrannými kobrami nesúcimi koruny Horného a Dolného Egypta. Kobra (uraeus) bola agresívnym strážcom, ktorý chránil kráľa pred jeho nepriateľmi, stala sa primárnym emblémom, ktorý nosili králi. Jej zjav na hlave Teje tiež poskytoval ochranu, a takisto ju spájal s kráľom a jej kráľovským stavom.

Okolo parochne má Teje stuhu, podloženú stuhou so sokolom Hórom, jeho krídla sú rozprestreté na ochranu. Vták drží ›› šen, symbol večnosti. Teje tu predstavuje božskú úlohu ako Hathor, ochraňujúc svojho manžela, kráľa.

Dnes sa reliéf nachádza v Kráľovskom múzeu umenia a histórie v Bruseli, (E 2157).

 


›› Väčší obrázok

 

S láskavým dovolením NILE MAGAZINE

17. február 2016

http://www.nilemagazine.com.au/2016-february/2016/2/17/saved-by-tomb-rob...

Preklad: -PH-

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Teje: Jedna z najvplyvnejších žien starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/clanok/teje-jedna-z-najvplyvnejsich-zien-starovekeho...

NILE MAGAZINE Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/nile-magazine-vyber

 


Vládcovia: 
Sekcie: