OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Všechno se objevilo najednou...


“Později začali přesídlenci nazývat svou novou zemi Antlan, tj. zemí Antů. Tento název se díky starým Řekům přejmenovává na Atlantidu a pod tímto jménem se historicky zachovala. Ve svých dílech se Platon zmiňuje o Atlantidě a podává názor na to, že se zánikem Atlantidy zanikla i stará vědění. Atlantida se potopila na dno oceánu v důsledku přírodních kataklyzmat. Atlantida se rozkládala na západ od severu Afriky.”

Civilizace mytické Atlantidy, jak ji nazývají staří Řekové, podle legendy, vznikla v důsledku přesídlení rasy Antů z Bělovodí na velký ostrov v Západním oceánu - Atlantickém oceánu - a vytvořili tam ještě jedno ohnisko civilizace.

Později začali přesídlenci nazývat svou novou zemi Antlan, tj. zemí Antů. Tento název se díky starým Řekům přejmenovává na Atlantidu a pod tímto jménem se historicky zachovala. Ve svých dílech se Platon zmiňuje o Atlantidě a podává názor na to, že se zánikem Atlantidy zanikla i stará vědění. Atlantida se potopila na dno oceánu v důsledku přírodních kataklyzmat. Atlantida se rozkládala na západ od severu Afriky.

Potvrzením pravdivosti toho je tajemství a skutečnost existence tajemného národa Guančové nalezeného Portugalci, opět objevili Kanárské ostrovy, na kterých ke svému údivu našli bílé domorodce, kteří ve srovnání s malými Portugalci vypadali obrovsky svým dvoumetrovým vzrůstem.

Tito modroocí a světlovlasí giganti přebývali na Kanárských ostrovech, ale nikdy nedospěli na africký kontinent, lišící se od ostrovů dobrým počasím. Zajímavá je ta skutečnost, že Portugalci na těchto ostrovech nalezli zdivočelá domácí zvířata. Zdá se, jako kdyby Guančové byli potomky lidí vyplavených společně se svým domácím skotem na neobydlený ostrov kde během času zdivočeli, nebo přinejmenším ztratili mnoho znalostí, které ovládali. Jejich jazyk byl Portugalcům naprosto neznámý.

Bohužel agresivní politika Portugalců způsobila, že svobodomilovní Guančové byli vyhlazeni vojáky, nebo zemřeli na nemoci, které neznali, zavlečené na ostrov. Zajímavé je i to, že současně s muži bojovaly i ženy, které daly přednost smrti před otroctvím. V důsledku toho všeho, svobodně žijící potomci Atlaňťanů úplně zmizeli a vzali sebou ještě další tajemství historie.

Všichni ti, kteří dospěli na africký kontinent, dorazili na dolní tok Nilu, založili novou civilizaci – civilizaci starého Egypta. Ze staroegyptských legend je známo, že tato země byla založena devíti bílými bohy, kteří přišli ze severu. Pro negroidní obyvatelstvo starého Egypta bílí příchozí, zasvěcení do starobylých poznání, samozřejmě byli jako Bohové.

Přistěhovalci si nejen podrobili negroidní rasy Starého Egypta, ale je i mnohému naučili: umění stavět obydlí a chrámy, ovládat techniku zemědělství, chovu zvířat, zavlažování, řemeslům, plavbě na loďkách, vojenskému umění, hudbě, astronomii, poezii, medicíně, přípravkům pro balzamování, využití nerostných surovin, tajným naukám. Vytvořili kastovní systém, institut kněžství a institut faraona.

Zajímavé je to, že všechno, výše uvedené, se objevilo najednou, současně nebylo rozvíjeno postupně, jak to má být v případě postupného rozvoje civilizace. Ale to jen potvrzuje, že tato poznání byla přinesena. Kromě toho, v budoucnu bylo dokázáno, že první čtyři dynastie faraonů Starého Egypta byli bílí lidé. Studium nalezených mumií z prvních dynastií to nepochybně dokazuje.

To znamená, že starověké mýty jsou vědeckým důkazem své reálnosti, což dává důvod se domnívat, že i ostatní mýty mohou být zcela reálná fakta.

Zajímavá je druhá skutečnost, že staroegyptské civilizace - za mnoho tisíc let existence nevytvořila nic nového. Starověká vědění bílých Bohů se přeměnilo pro jejich potomky ve svatyni, chráněnou kastou kněží – vědění se změnilo v dogmata. Kněží novým pokolením jen předávali vědění, které v podstatě dostali od svých učitelů.

Jakýkoliv pokus něco změnit, byla přijímána jako znesvěcení: evoluční rozvoj staroegyptské civilizace byl «zmražen» kněžími na mnoha tisíciletí. I tato smutná skutečnost se stala základní příčinou zničení egyptské civilizace. Ale před tím, než zahynula, rozsela semeno svého poznání na úrodnou půdu svých sousedů.

Tajné znalosti se z Egypta dostaly do starého Řecka, vědecké práce filosofů a učenců, které historie uchovala. Bohužel, ohromné množství staroegyptských manuskriptů a pergamenů, které začal shromažďovat Alexandr Makedonský a jeho pomocníci po dobytí Egypta, byly zničeny při požáru Alexandrijské knihovny, kterou založili fanatičtí křesťané.

Jediné, co se zachránilo do naší doby, tak to je pohřebiště faraonů a aristokracie Egypta a to jen proto, že byly pečlivě ukryty a pak zasypány písky, Právě proto, že historie Egypta se učila z fresek, nápisů v pyramidách a pohřebištích. Právě proto, je málo co známo o životě živých Starého Egypta, o jejich filosofii a vědeckých představách.

Docela zajímavá je skutečnost, že Slovansko-Árijské runy a egyptské hieroglyfy mají mnoho společného a některé z nich jsou – jednoduše totožné… Tak prakticky nezůstalo svědectví o filosofii a vědeckém myšlení Starého Egypta, jen tajné skrýše manuskriptů, vytvořené strážci tajemství, unikly osudu být páleny, ale ani dosud nejsou široké veřejnosti známy.

Nikolaj Levašov

Z knihy “NEHOMOGENNÍ VESMÍR”, preložila Marie

Zdroj: http://files.leva-net.webnode.cz/200000892-6cc306dbcf/Nehomogenn%C3%AD%2...


 

Súvisiace:

ATLANTÍDA
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/atlantida

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia