OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 12 – Magnum Opus R. A. Schwallera de Lubicz


Kľúče k pochopeniu múdrosti Starovekých sa zachovali
Joseph Ray, Ph.D.

Z času na čas sa prakticky každému prihodia nevedomky významné udalosti.
Veľké objavy, impozantné vynálezy a dokonca vážne odkazy hlbokého dedičstva poskytovaného ľudstvu v relatívnej záhadnosti a niekedy proti vôli jeho kolektívneho nevedomia.
Taká udalosť sa stala koncom roku 1998 vydaním najväčšieho diela R. A. Schwallera de Lubicz: „Chrám človeka.“


„Chrám človeka“ je čin skutočne herkulovských rozmerov. Nič napísané za posledných dvesto rokov, s výnimkou jedinej knihy, sa dokonca k nemu ani len nepribližuje nesmiernosťou účelu, rozsahom, predmetom, vznešenosťou a hĺbkou. Fyzicky je tiež enormné rovnako, ako je krásne, a aby ste ho poriadne prečítali, je záväzkom na celý rok.

Ak chcete porozumieť a nakoniec pochopiť, môže to vyžadovať dodatočné roky úsilia, opätovného čítania, uvažovania, a čo je najvýznamnejšie, Odhalenia.

Treba sa naučiť túto knihu čítať a potom sa do nej ponoriť. Ak by to niekto urobil, a predpokladajúc usilovnosť, úprimnosť, rozhodnutie a trochu dômyselnosti čitateľa, výsledok, smerom ku ktorému mieri celý ľudský život, evolúcia vedomia, je zaručená.

„Vedomie sa nemôže vyvíjať nevedome,“ povedal G. I. Gurdžijev.

Jeho veľké dielo, „Belzebubove príbehy pre svojho vnuka,“ vyjadrujúce mnohé z okultných a hlbokých učení zverejnených v „Chráme človeka“, vyžaduje podobné úsilie, a môže mať na čitateľa podobný efekt.

Podstatnou v obidvoch prípadoch je otvorenosť mysle čitateľa a stav prijímania, produkovaný vedomým pozastavením mentálnych reakcií, pokým učitelia (starovekí mudrci, ktorých spôsob myslenia je prenášaný) dokončia svoje dielo a prepisovači týchto vedomostí, autori, vyčerpajú svoje pochopenie.

Každý človek, ktorý sa pokúša pochopiť hĺbku, sa o tom vyjadruje jednoznačne. Zahŕňa to obraty jeho reči, poradie myšlienok, a presne ten spôsob, akým myslí (prostredníctvom skokov, míľových krokov o jednu priečku v čase, alebo v priamej línii). Aby sa stal jeho študentom, čo obrazne povedané znamená vrátiť sa do stavu maximálnej citlivosti k myšlienkam, ktoré vyjadruje, musí sa oboznámiť s jeho obratmi reči a spôsobom vyjadrenia.

V rozsahu, v ktorom sa človek stane schopným myslieť, zdôvodňovať a uvažovať spôsobom podobným spôsobu svojho učiteľa, môže nastať psychologická fúzia. Táto fúzia, prostredníctvom druhu vnútornej „rezonancie“ v čitateľovi-študentovi, obrazne povedané, zatrasie vrodeným poznaním jeho schránky, „Inteligenciou Srdca“, a objaví sa svieže porozumenie.

Čím jemnejšie a nevýslovnejšie sú vedomosti, tým je mozgová inteligencia nevhodnejšia a tým viac bude reagovať proti nim.

„Poznanie (alebo dokonca elementy poznania) nemôžu byť sprostredkované prostredníctvom samotného písma; symbolizmus obrazu je nepostrádateľný,“ hovorí Schwaller de Lubicz.

„Symbolika,“ je potom „konkrétnym obrazom syntézy, ktorá nemôže byť vyjadrená v čase...“, a sú to práve tieto obrazy, ktoré syntézu evokujú.

Môže to znieť trápne, ale samotný proces je priamočiary. Pravdivé symboly apelujú na Inteligenciu Srdca, a tak z nej čerpajú poznatky. Bežný jazyk a myšlienka v ňom vyjadrená, devíza mozgovej inteligencie, je pre tieto vedomosti nevhodná a vždy skresľuje.

Avšak, nielen faraónsky spôsob myslenia, ale aj spôsob vnímania sa odlišoval od toho nášho. My sme, hovorí Schwaller de Lubicz, obeťami nášho vlastného „mechanistického myslenia“ a ako takí trpíme nesprávnym materialistickým chápaním prírody.

(Treba poznamenať, že od čias Schwallera de Lubicz, materializmus ešte viac rozšíril svoj dosah na ľudské myslenie. Dnes, napriek nepresnosti a slovnej neefektívnosti, sa prakticky všetko popisuje v zmysle „množstva“ – napr. „primerané množstvo“: vedomostí, správnosti, času, schopností, rýchlosti, a/alebo psychologických zdrojov. No nie všetko je množstvo alebo objem!)

Stať sa adeptom vo faraónskom móde si vyžaduje úsilie, utrpenie a experimentovanie. Dve kratšie diela Schwallera de Lubicz, „Slovo prírody“ a „Chrám v človeku“, sú žiadúcimi predchodcami „Chrámu človeka,“ buď novými, alebo na opätovné prečítanie. Príležitostných čitateľov to nemusí odrádzať, pretože môžu sami objaviť, že ich zasiahne krása, prepojenie a hĺbka týchto výnimočných učení starovekých mudrcov.

Tieto vedomosti sú pre tých, ktorí sú ochotní bojovať, a Schwaller de Lubicz varuje pred záverom, „že Starovekí chceli povedať niečo, čomu rozumieme skôr, než by sa niekto pokúsil zistiť, prečo sa tak vyjadrili.“

„Chrám človeka“ nie je priamočiara prezentácia starovekých učení. Ani to nie je vlastná cesta Schwallera de Lubicz, vykreslená v trochu objektivizovanej forme, ale je založená na jeho osobných objavoch a osvieteniach.

Je to oboje a oveľa viac.

 

Schwaller de Lubicz sa prispôsobil tomu, čo učili Starovekí: Dovolil si, aby ho ovplyvnil (ovplyvnil emocionálne) symbolický jazyk prepísaný do Chrámu v Luxore.

Tento jazyk presahuje bežný jazyk, je živý a nie mŕtvy, takže je jediným prostriedkom prenášajúcim nevysloviteľné budúcemu ľudstvu slobodne, bez skreslenia.

Chrám v Luxore je pedagogickým zariadením, vybudovaný, aby stelesňoval a kódoval vedomosti prostredníctvom používania rôznych jemných narážok (napr. vyobrazenie nesprávneho anatomického detailu, ako sú dve ľavé ruky, chýbajúci detail prítomný na druhej strane steny).

Starovekí starostlivo integrovali okultné vedomosti do vizuálnych, sluchových, konceptuálnych a architektonických symbolických vyjadrení. Pritom špecificky zamýšľali mozgovú inteligenciu obísť.

 


Obr. Chrám v Luxore na ľudskej kostre s demonštrovaním proporcií posvätnej geometrie podľa R. A. Schwallera de Lubicz

 

Ich cieľom bolo evokovať u študenta vznešené, prchavé vedomosti, o ktorých vedeli, že sú uložené v študentovej Inteligencii Srdca. Toto pravé vzdelávanie zahŕňajúce skúsenosť, emocionálne pôsobenie a prácu (akciu) spôsobuje, že sa študent tými vedomosťami stane, ako opak k pamätaniu si niečoho.

Ako povedal Gurdžijev:

„Človek je tým, čo vie.“

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zostavil: J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


Diela Schwallera de Lubicz v angličtine (pozn. red.):

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)


 

Súvisiace:

LUXOR
http://www.kemet.sk/luxor

Galéria: LUXOR
http://www.kemet.sk/galeria/luxor

R. A. Schwaller de Lubicz
http://www.kemet.sk/r-a-schwaller-de-lubicz

Editoriál: SKRYTÉ ZNALOSTI
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-skryte-znalosti

 


Náleziská: 
Štítky: