OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 9 – SMEROM K SPRÁVNEJ EGYPTOLÓGII


Čo sa týka návrhu vhodného kurzu pre egyptológiu, West radami nešetrí. Ph.D. v tejto oblasti by boli zaslúženejšie pri významnejších výzvach, než je inventarizácia Tutanchamonovej spodnej bielizne. V skutočnosti môže odriekať desiatky vhodnejších projektov osvietenejšieho výskumu.


Rád by napríklad videl ten druh dôkladných architektonických štúdií, ktoré urobil Schwaller de Lubicz v chráme v Luxore.
Má pocit, že štúdie tohto typu, by sa mali aplikovať na určité chrámy kvôli určeniu mier harmonických proporcií a podobne.


„Chrámy boli preskúmané, ale nikto sa nepozrel na ich geometrické členenie – ako rastú z hlavnej svätyne až do konečného chrámu. Prostredníctvom tohto druhu štúdie by ste pochopili náuku ezoterickú, matematickú, geometrickú, harmonickú atď, spojenú s každým z bohov alebo princípov.“

 

West tiež verí, že štúdium gest v chrámovom umení by prinieslo mnoho vhľadu.
 
Ďalšia možná línia výskumu sa týka systematického vymazávania na stenách chrámu. Poznamenal, že starostlivý výber určitých častí na vymazanie, v mnohých chrámoch neindikuje prácu neskorších náboženských fanatikov, ale naozaj starostlivo zváženú činnosť egyptských kňazov, ktorí videli koniec jednej éry a úsvit ďalšej – a tak podnikali príslušné opatrenia.

Doposiaľ sa zdá, že nebol žiadny zhon ohľadne zdvihnutia tejto rukavice.

Napriek tomu, pokračuje, ak súčasný nárast záujmu o to, čo by on a Schwaller de Lubicz mohli nazývať „návratom k zdroju“, objavujúca sa generácia učencov, vybavená novými informáciami a hlbším vhľadom, môže sa čoskoro vybrať do terénu, kam sa odvážilo len zopár ich predchodcov.

Napriek závažnosti dôkazov West neočakáva, že oficiálna egyptológia rýchlo ustúpi.

12 – Nové štúdie potvrdzujú „veľmi starú Sfingu“
Ortodoxné protesty napriek dôkazom téz Schocha a Westa narastajú

 

Počas minulých desiatich rokov som blízko spolupracoval s Johnom Anthonym Westom na znovudatovaní Veľkej Sfingy v Gíze.
 
Tradičné datovanie sochy je približne rok 2500 p.n.l., ale na základe mojej geologickej analýzy som presvedčený, že najstaršie časti Sfingy sa datujú do doby najmenej okolo roku 5000 p.n.l. (a John West verí, že môže byť ešte značne staršia).

Avšak, taká chronológia ide nielen proti klasickej egyptológii, ale tiež proti mnohým dlho zastávaným domnienkam týkajúcim sa datovania a pôvodu raných civilizácií. Nedokážem si spomenúť, koľkokrát mi niekdajší kolegovia z univerzity hovorili, že taký skorý dátum pre Sfingu je jednoducho nemožný, pretože vtedy ľudia neboli technologicky a spoločensky schopní takých výkonov.

Napriek tomu musím nasledovať dôkazy.

Môj výskum veku Veľkej Sfingy ma nakoniec doviedol k definitívnemu skúmaniu mnohých aspektov „tradičného“ vedeckého svetonázoru, ktorý dodnes prestupuje väčšinou univerzít. Dostal som sa do bodu, kde sa okolo mojej hlavy vznášalo tak veľa nových predstáv, že som mal potrebu ich organizácie – a to ma v roku 1999 viedlo k spoluautorstvu na knihe Hlasy kameňov: Vedecké pohľady na katastrofy a staroveké civilizácie s Robertom Aquinasom McNallym.

Rukopis pre Hlasy kameňov bol dokončený v auguste 1998. Od tej doby som sa dozvedel o dvoch nezávislých geologických štúdiách Veľkej Sfingy a jej veku.

Smerujú k podpore mojej analýzy a záverov a vyvracajú nedostatočné protiargumenty kritikov.

Robert M. Schoch. Ph.D.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

O mýtoch v egyptológii
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-v-egyptologii

 


Sekcie: