OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Zep Tepi a mystérium Džedu II. – Kniha mŕtvych a padlé civilizácie


Kapitola XVII Egyptskej knihy mŕtvych zvýrazňuje nepopierateľný fakt: rituálne formulky skrývali dôkazy prehistorických udalostí. Tie prechádzali z generácie na generáciu ústne a po tisícky rokov inšpirovali starobylé civilizácie, až boli zredukované na stav vypovedajúci o planetárnych nešťastiach, ktoré nastali približne pred 25000 až 8000 rokmi p.n.l. Tento starobylý príbeh bol rozširovaný s mimoriadnym úsilím, využívajúc veľmi jednoduché, ale mimoriadne efektívne koncepty.

“Sú to kvapky krvi, (61)
ktoré padali od Ra, keď odchádzal, aby (62) sa porezal.
(66) v deň boja Dvoch Bojovníkov.
Je to deň, v ktorom Hor bojoval so (68) Sutechom,
Thovt to vykonal vlastnoručne.”
Egyptská kniha mŕtvych

 


Časť Knihy mŕtvych za Pinodžema II., 21. dynastia, asi 990-969 p.n.l. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

 

Starobylá kniha

Starobylá kniha hovorí o Sebau, nasledovníkoch Ra-Osirisa a následne o nasledovníkoch Sutecha. Ich povstanie dosahuje vrcholu v čase, keď je Osirisov stĺp “preseknutý”.

 

Stĺp Džed – starobylý egyptský symbol, znamenajúci „stabilitu“, je symbolickým stĺpom alebo chrbticou boha Osirisa. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

 

Odkazujú tieto vodítka na historickú udalosť, končiacu politickým a spoločenským poriadkom, ktorý nastal v priebehu Stratenej civilizácie vlády pyramíd? Analýzou starobylej knihy to vyzerá tak, že obe udalosti sa skutočne stali: zničenie džedovského systému ako aj povstanie proti Ra-Osirisovi.

 

“Ó, vy páni spravodlivosti a pravdy,
a vy svätí [ktorí stojíte] za Osirisom,
ktorí sa úplne zbavujete (84) hriechov a zlých činov”

 

Po smrti Osirisa, páni v Džedu požiadali Thovta — poloboha, ľudskú bytosť, ktorej boli odkryté znalosti Bohov — aby ustanovil nový spoločenský a politický poriadok s využitím jeho výnimočnej schopnosti. Požiadali ho, aby obnovil džedovskú moc, ktorá bola stratená po povstaní Sebau. To je dôvodom, prečo “títo páni spravodlivosti a pravdy sú Thovt.”

 


Thovt, naľavo, na reliéfe vyobrazujúcom rituál so srdcom v posmrtnom živote, s Osirisom sediacim napravo. Deir el-Medína. Zdroj ›› CC BY-2.0

 

Kniha píše o katastrofe a deštrukcii. Rozvinutá civilizácia bol zničená, ako aj majstrovský kúsok inžinierstva. Ale ako to bolo možné? Takmer vo všetkých pozemských kultúrach, ako aj v starobylých tradíciách, môžeme nájsť príbehy, vypovedajúce o hrozných udalostiach.

Môžu byť tieto udalosti spojené s Veľkou povodňou, obohacujúcou mytológiu historickými faktami? Navyše, kedy k nej došlo? Okolo roku 10500 p.n.l., alebo dokonca ešte v dávnejších dobách?

 

Globálna katastrofa

Medzi rokmi 50000 a 45000 p.n.l. došlo, ako potvrdzuje geológia, k hrôzostrašným udalostiam po celej planéte. Dokonca i medzi rokmi 30000 a 26500 p.n.l. určili katastrofické udalosti rozmiestnenie kontinentov, spôsobiac ničivé zemetrasenia a tsunami. To bolo najpravdepodobnejšie dôvodom potopenia zemí medzi africkým a americkým kontinentom.

Odkazujú tieto vodítka na vyhynutie stratenej civilizácie pyramíd? Mohli byť tieto udalosti výsledkom neobratného zaobchádzania s prastarými technológiami?

Mohli byť tieto planetárne katastrofy spojené s Džedom a mýtom „Padlej veže“? Všade po celom svete sa môžme dopočuť o tom istom príbehu, napríklad zo sumerských tabuliek preložených Sitchinom, alebo v mezoamerických kultúrach.

Bola to naplánovaná tragédia? Všetko je možné. V starobylej mytológii sa dočítame, že moc bohov bola použitá na potrestanie tých, ktorí ich nepočúvali.

 

„Keď veža padla, všetky prepojenia s Tuatom boli prerušené”

 


Toto je ukážka článku z Ancient Origins PREMIUM.


Všetky časti nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Sarkofág starobylého egyptského hlavného kňaza Harchebita IV. Text na veku pochádza z Knihy mŕtvych. Zdroj ›› CC BY-SA 2.0

 

Armando Mei

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/history/zep-tepi-and-djed-mystery-book-de...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Thovt (eg. Džihauti, Džehuti, Džehutej, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Tehut, Techu, Tetu, gr. Thowt, Thot, Thoth)
http://www.kemet.sk/boh/thovt-eg-dzihauti-dzehuti-dzehutej-tahuti-tehuti...

EGYPTSKÁ KNIHA MŔTVYCH
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/egyptska-kniha-mrtvych

Džed
http://www.kemet.sk/stitok/dzed

Zep Tepi - Nová doba
http://www.kemet.sk/stitok/zep-tepi-nova-doba

 


Štítky: 

Komentáre