OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Ztracené technologie stavitelů pyramid


"To, co můžeme dnes najít v Egyptě, jsou proto příklady mimořádné tech­nické vyspělosti starověkých inženýrů, které dodnes nenašly v akademickém výkladu egyptské historie své místo. Navíc se nám podařilo celý svět přesvědč­it o tom, že staří Egypťané nebyli technicky zdaleka tak vyspělí jako Řekové a Římané, a rozhodné ne vyspělejší než současná západní civilizace, takže i dnešní Egypťané této báchorce věří a jiným výkladům odmítají důvěřovat."


Pokud budeme předpokládat použití nějakého ručního zařízení, které umožňuje rotaci nástroje kolem vlastní středové osy, čímž se docílí obrobení křivky od kulového korunního uzlu nahoře až k základně žulového objektu, nesmí nástroj od předepsané křivky uhýbat, má-li být dodrženo pravidelné­ho a symetrického tvaru. V tom případě musí být nástroj dostatečně masiv­ní, jinak bude nestabilní a bude uskakovat z dráhy. Jakmile nástroj projede celou křivku, je třeba jeho rotační střed posunout o určitý stupeň po přesně stanovené kruhové dráze.

 

Na obrázku 1.12 (str. 35) si můžeme všimnout, že střed křivky je v 45 stupních níže než v 90 stupních, což znamená že dráha středového bodu nástroje kolem žulového objektu neopisuje čistý kruh ale spíše vlnu. Abychom si to vysvětlili blíže, předpokládejme, že bokorys ko­runy představuje obrys výseku 270 stupňů kruhu. Za použití polámích souřadnic (obr. 1.30) začneme s nástrojem obrábět na 0 stupních a posouváme jej po směru hodinových ručiček kolem koruny. Na 315 stupních bude střed nástroje níže než na úrovni 270 stupňů a totéž bude platit o pozici na 225 stupních. Při pohybu nástroje po tomto oblouku bude osa, po níž se otáčí, přesné opisovat oblouk mezi tečnou spojitého poloměru u korunního uzlu a základny, zatímco poloměr oblouku se od 0 do 270 stupňů postupně zmen­šuje. Následně se od 270 do 180 stupňů bude postupně zvětšovat ve stejném poměru jako předtím na protější straně.

 

Stupeň náročnosti, který si žádá zhotovení Ramsesovy koruny, by byl vy­soký v každé době. Ještě před 50 lety bychom se oprávněné ptali, je-li vůbec nutné konstruovat tak složité stroje na výrobu ozdoby, která bude spočívat na hlavě dvanáctimetrové sochy a které si sotva někdo blíže všimne. Kdybychom dnes měli vyrobit tucet takových korun na základě stejného konstrukčního zadání a jen s drobnými rozdíly, pak bychom nejspíš vytvořili počítačový model a následné počítačový program. A potom bychom začali zjišťovat, jestli vůbec někdo má tak velký automatický obráběcí CNC stroj, na němž bychom tyto kusy vyrobili – protože to rozhodné nejsou žádné drobky.

To, co můžeme dnes najít v Egyptě, jsou proto příklady mimořádné tech­nické vyspělosti starověkých inženýrů, které dodnes nenašly v akademickém výkladu egyptské historie své místo. Navíc se nám podařilo celý svět přesvědč­it o tom, že staří Egypťané nebyli technicky zdaleka tak vyspělí jako Řekové a Římané, a rozhodné ne vyspělejší než současná západní civilizace, takže i dnešní Egypťané této báchorce věří a jiným výkladům odmítají důvěřovat.

 

 

Už dlouho se má za to, že staří Egypťané používali jednoduché, ba pří­mo primitivní nástroje a postupy, a tak se revizionisté mezi historiky roz­hlížejí po jiných kulturách, kterým by tato díla připsali. Nějakou dobu se například spekulovalo o tom, že pyramidy postavili Atlanťané nebo dokonce mimozemšťané, protože podle převládajícího názoru by to Egypťané sami nesvedli. Já těmto názorům příliš nefandím. Naopak jsem pevně přesvědčen, že jsou dílem Egypťanů – ovšem takovch Egypťanů, kteří vládli mnohem vyspělejšími vědomostmi a nástroji, než jaké jsme jim doposud přiznávali. Uvědomme si skutečnost, že tyto skryté symboly techniky, o nich se v této knize zmiňuji, mohly být zaregistrovány a pochopeny pouze díky moderní technice a jejím požadavkům na dodržení přesnosti.

 

 

Koncepce, provedení a verifikace jsou tři fáze výrobního procesu. Sta­rověcí Egypťané je museli všechny dobře znát, přičemž v té poslední, verifi­kační fázi si ověřovali, jak úspěšné byly ty dvě předchozí. Jediná fáze, kterou dnes po nich můžeme studovat, je právě ta poslední. Z toho, co jsme zjistili na případu Ramsesových korun, můžeme bezpečně vyvodit, že technická úroveň starověkých Egypťanů byla prokazatelné vyšší, než dnes na základě svých archeologických nálezů tvrdí akademici. Stále však zůstává nezodpo­vězena jedna otázka: Jakou technologii používali? Zatímco dnes nám výsled­ky starého egyptského řemesla odhalují moderní přístroje, jako jsou digitální fotoaparáty a počítačový software, těžko můžeme předpokládat, že by něco podobného měli tehdejší stavitelé k dispozici. U tohoto bodu starověké historie zůstává stale velký otazník. Abychom důkladněji pochopili technologii, která vytvořila pozoruhodné žulové koruny, musíme své studium posunout dal a podívat se na to, jak byl vyroben zbytek sochy. V další kapitole otázku přesnosti a složitosti přeneseme na novou úroveň, kdy se podíváme do tváře ještě věští výrobní výzvě: Ramsesově hlavě…

 

 

Chris Dunn

Zdroj: http://www.suenee.cz/

Ukázka z knihy "Ztracené technologie stavitelů pyramid", Christopher Dunn, ISBN 978-80-7336-706-0


KNIHU môžete kúpiť i na tejto adrese.


Podrobné správy na tému "DÁVNE TECHNOLÓGIE" nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Ramzes II.
http://www.kemet.sk/ramzes

Chris Dunn
http://www.kemet.sk/autor/chris-dunn

 


Vládcovia: 
Náleziská: 
Autori: 
Štítky: