OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Faktor Apopa a faktor Seta V.


Keď prišli do Egypta Šemsu-Hor a uvideli to, chceli celú situáciu napraviť, no zdá sa, že sa im to nepodarilo. Pravdepodobne príčinou vzniku mýtu oproti sebe stojacemu Hórovi a Setovi (dobru a zlu) spočíva v rozporoch a hádkach vzniknutých medzi nositeľmi dávnych tradícií, varujúcich pred komunikáciou so Setom a novou generáciou kňazov, ktorí úplne súhlasili s astrálnym (Setovým) pôvodom proroctiev a informácií, ktoré prijali počas „komunikácie s Bohom“, v skutočnosti v komunikácii so Setom, ktorý sa vydával za Boha a túto vieru v nich živil.

 

Na obrázku zobrazujúcom bitku Hóra a Seta je treba obrátiť pozornosť hlavne na dôležitý detail zobrazenia:


Boj Hóra a Seta

 

Hór a Set držia v rukách (preťahujú sa) „šema taui“ znak, symbolizujúci KA-BA, fyzický a energetický svet, Nebeský a Pozemský Egypt, Dolný a Horný. Ak si pozorne všimnete hieroglyfy na vrchu obrázka nad bitkou Seta a Hóra, neujde vašej pozornosti, že ich bitka existovala vo všetkých formách – jemnej, energetickej, neviditeľnej, no aj v tej viditeľnej - fyzickej.

V staroveku sa stratili vedomosti o povahe „základu sily a slabosti, dobra a zla“, pozemšťanom sa podarilo vytvoriť alternatívny „zdroj“, negatívne ovplyvňujúci myslenie ľudí. Po nahradení hodnôt naberal na sile a sám začal vplývať na chod udalostí i spôsob, akým ľudia myslia. Ak aj bol od samého začiatku výplodom ľudí samotných, závislý od ich energie myšlienok a činov, tak časom, vplyvom negatívneho a alternatívneho Zákona nabral na sile a stal sa Bohom, sám začal ovplyvňovať myseľ ľudí a režíroval ich myšlienky a činy smerom, ktorým sa mu to hodilo.

Už nejedno tisícročie je ľudstvo ohromnou posilou pre tohto „boha“, vyžarujúceho energiu neviditeľného zla, pretvárajúcu myslenie ľudí, orientujúc ich k ideológii a činom v rozpore so Zákonom (Stvoriteľa).

Odolať jeho vplyvu je zložité, ak človek nepozná jeho povahu, pretože ako sotva znateľný dopad „temnej strany sily“ sa prejavuje ako akýsi legitímny alternatívny pohľad, postupne si podmaňujúci myseľ ľudí a smerujúci ich na určitú cestu.

Ak sa chceme prebudiť a dostať sa z tej kómy, do ktorej periodicky časť ľudstva upadá, dostaňme na svetlo to, čo už dlho ležalo v tieni.

Stal sa súčasťou nášho sveta - „boh“ vytvorený ľuďmi, začal pretvárať svätyne svätých - duchovnú sféru človeka, začal tým najpodstatnejším - základnými morálnymi, etickými a duchovnými náukami, meniac ich pritom na celkom nové, vzrušujúce a na prvý pohľad logické idey, no v skutočnosti popierajúcich životaschopnosť čo vedie časom k rozpadu až k zničeniu.

Vo svojich najtemnejších prejavoch bol „boh“ Set následkom antiučenia vzniknutého z pohľadu na svet a náboženstva rôznych národov a epoch. Príčinou objavenia sa anti-učení boli „astrálne bludy“, ktorými sú astrálne informácie nabité. „Astrálne bludy“ sú energo-informáciou z astrálneho sveta, obsahujúcou všetko, čo je nemorálne (alternatívne Zákonu), vytvorené ľudstvom, energiou jeho mysle, emóciami, nízkou kvalitou zámerov a činov.

S informáciami z informačného poľa sa dostali do kontaktu zakladatelia anti-učení, pričom obdržali „božie zjavenie“, vďaka čomu inšpirovali svojich stúpencov, ktorí na oplátku odovzdali impulz masám, ktorých energia myslenia a konania posilovala Seta. Tým pádom ľudia sami vytvorili „zlo“, ktoré naberalo na sile, začalo vplývať na vedomie pozemšťanov a podmanilo si ich.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Seth
http://www.kemet.sk/rubrika/seth

Valerij Uvarov
http://www.kemet.sk/autor/valerij-uvarov