OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Zdroje a odporučená literatúra


WEST, J. A. Esoterický Egypt: průvodce po posvátných místech. [Díl] 1. Praha: Eminent

WEST, J. A. Esoterický Egypt: průvodce po posvátných místech. [Díl] 2. Praha: Eminent, 2006

KOZÁK, J. Egyptská kniha mrtvých I-III. Praha: Eminent, 2003

KOZÁK, J. Hermetismus: Tajné nauky starého Egypta. 2007

KOZÁK, J. Egyptština – jazyk bohů, 1 – gramatika, mluvnice. Praha: Onyx, 2008

Wikipédia


INŠTITÚT EGYPTOLÓGIE, Univerzita Waseda, Tokio

http://www.egyptpro.sci.waseda.ac.jp/e-publication.html

HÓROVE TYČE – Oficiálne stránky Valerija Uvarova

Jedným z najfascinujúcejších tajomstiev v dejinách ľudskej civilizácie zostáva staroveký Egypt - najmä to spojené s pyramídami, chrámovými komplexmi a úžasnými schopnosťami, ktorými egyptskí kňazi oplývali, v súlade s textom, ktorý je súčasťou učenia získaného v hlbokom staroveku od "bohov, ktorí prišli z neba, žili po určitú dobu na Zemi, a hovorili s ľuďmi jedným jazykom".
http://wands.ru/

Projekt ISIDA

Hľadanie starovekých artefaktov, ich štúdium, analýza a klasifikácia. Obnova stratených znalostí dávnych civilizácií. Organizovanie expedícií, výletov a návštev múzeí. Úvahy o filozofických aspektoch starovekých civilizácií. Porovnanie s výsledkami oficiálnej vedy a s novými alternatívnymi trendmi - to sú len niektoré z cieľov unikátneho bádateľského Projektu ISIDA.
http://isida-project.org/

KEMITOLÓGIA

Kemitská škola starovekého mysticizmu je otvorené fórum s bezplatným členstvom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť, skúmať a podeliť o všetko, čo v súvisí s Kemitom (Egyptom). Ponúkame miesto stretávania pre tých, ktorí chcú podporovať pozitívnu seba-transformáciu a prispievať k zvyšovaniu integrity nášho kolektívneho vedomia.
http://khemitology.com/

EGYPTICA

Stránky vznikli v roku 2002. V súčasnosti tu nájdete 16 sekcií, ktoré sa snažia obsiahnuť čo najviac aspektov z histórie starovekého Egypta. Nechýbajú ani novinky zo sveta egyptológie či informácie o podujatiach súvisiacich s klenotom Nílu, ankety, alebo kvízy & súťaže.
http://www.egyptica.sk/

ŠKOLA MYSTÉRIÍ HÓROVA OKA

Imhotep: "Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu."
http://www.okemboha.mysteria.cz/

Autori: