OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Smaragdové dosky Thotha Atlanťana


História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a pre moderných vedcov je na neuverenie. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36 000 rokov pred Kristom. Písal ich Thoth, atlantský kňaz-kráľ, ktorý po potopení materskej krajiny založil v starovekom Egypte kolóniu. Bol staviteľom Veľkej pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi. (viď. Veľká pyramída od Doreala.) Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

 

 


Predhovor k originálu Smaragdových dosiek Thotha-Atlanťana

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a pre moderných vedcov je na neuverenie. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36 000 rokov pred Kristom. Písal ich Thoth, atlantský kňaz-kráľ, ktorý po potopení materskej krajiny založil kolóniu v starovekom Egypte. Bol staviteľom Veľkej pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi (viď. Veľká pyramída od Doreala). Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.


Úvod k originálu Výkladu smaragdových dosiek

Na nasledujúcich stranách odhalím niektoré z mystérií, ktorých som sa až doteraz len jemne dotkol ja, alebo iní učitelia či študenti pravdy.


Smaragdová doska 1: História Thotha-Atlanťana

Ja, Thoth-Atlanťan, majster mystérií, strážca záznamov, mocný kráľ, mág, žijúci z generácie na generáciu, chystám sa vložiť do Siení Amenti, ustanovených ako pomoc tým, ktorí prídu potom, tieto záznamy múdrosti Veľkej Atlantídy.


Smaragdová doska 2: Siene Amenti

Hlboko v srdci Zeme ležia siene Amenti, ďaleko pod ostrovmi potopenej Atlantídy, siení mŕtvych a siení života, kúpajúce sa v ohni nekonečného bytia.


Smaragdová doska 3: Kľúč k múdrosti

Ja, Thoth-Atlanťan, odovzdávam svoju múdrosť, svoje poznanie, svoju silu. Slobodne to odovzdávam deťom ľudí. Kiežby i oni takto ďalej odovzdávali, aby závoj tmy sveta z jedného konca na druhý mohol byť prežiarený múdrosťou. Múdrosť je silou a sila múdrosťou, jedna s druhou navzájom, zdokonaľujúc celok.


Smaragdová doska 4: Zrodenie vesmíru

Načúvaj, ó človeče, hlasu múdrosti, načúvaj hlasu Thotha-Atlanťana. Voľne dnes dávam Ti svoju múdrosť, z času a priestoru tohto cyklu; majster mystérií, Slnko rána, Thoth učiteľ ľudí, je zo VŠETKÉHO.


Smaragdová doska 5: Obyvateľ Undalu

Často sníval som o pochovanej Atlantíde, stratenej v dobách, ktoré pohltila tma. Z aeónu na aeón si Ty jestvovala v kráse, jas svietil skrze temnotu tmy.


Smaragdová doska 6: Kľúč mágie

Načúvaj, ó človeče, múdrosti mágie. Načúvaj znalostiam síl zabudnutých. Dávno, v dobe prvého človeka začala sa vojna medzi temnotou a svetlom. Ľudia vtedy ako teraz boli naplnení obojím − temnotou a svetlom; a kým v niektorých mala prevahu temnota, iným svetlo zapĺňalo dušu.


Smaragdová doska 7: Sedem pánov

Počúvaj, ó človeče a načúvaj môjmu hlasu. Otvor svoj priestor mysle a pi z mojej múdrosti. Temná je cesta života, ktorou cestuješ. Mnoho je jám, ktoré Ti ležia v ceste. Vždy sa snaž dosiahnuť väčšiu múdrosť. Dospej k tomu a bude to svetlom na Tvojej ceste.


Smaragdová doska 8: Kľúč mystérií

Tebe, ó človeče, dal som svoje vedomosti. Tebe dal som svetlo. Počúvaj teraz a získaj múdrosť prinesenú z vesmírnych úrovní zhora a nad.


Smaragdová doska 9: Kľúč k slobode vesmíru

Načúvaj, ó človeče, počúvaj môj hlas, ktorý učí múdrosti a svetlu v tomto cykle; učí Ťa, ako sa zbaviť temnoty, učí, ako priniesť svetlo do Tvojho života.


Smaragdová doska 10: Kľúč času

Počúvaj, ó človeče. Vezmi si z mojej múdrosti. Dozveď sa o hlboko ukrytých mystériách vesmíru. Dozveď sa o myšlienke, ktorá rástla v hlbine, prinášajúc do vesmíru poriadok a harmóniu.


Smaragdová doska 11: Kľúč k ceste nahor a nadol

Čujte a počúvajte, ó deti Khému, slová, ktoré som zanechal, ktoré vás privedú k svetlu. Vedzte, ó ľudia, že som poznal Vašich otcov, áno, Vašich otcov v čase dávno minulom. Nesmrteľný som bol cez všetky veky, žijúci medzi Vami, odkedy sa začala Vaša múdrosť. Viesť vás hore k svetlu veľkej duše, vždy som sa snažil, priťahujúc vás z temnoty noci.


Smaragdová doska 12: Zákon príčiny a následku a Kľúč k proroctvu

Počúvaj, ó človeče, slová mojej múdrosti, počúvaj hlas Thotha-Atlanťana. Zvíťazil som nad zákonom časopriestoru. Poznanie som získal o budúcnosti času. Viem, že človek vo svojom pohybe časopriestorom vždy bude v jednote so všetkým.


Smaragdová doska 13: Kľúče Života a Smrti

Počúvaj, ó človeče, načúvaj múdrosti. Počúvaj slovo, ktoré Ťa naplní životom. Počúvaj slovo, ktoré spúta temnotu. Počúvaj hlas, ktorý zaženie tmu.


Smaragdová doska 14: Dodatková

Načúvaj, ó človeče, múdrosti hlboko ukrytej, od čias prebývajúcich pre svet stratenej, stratenej a zabudnutej pre človeka tohto veku.


Smaragdová doska 15: Tajomstvo tajomstiev

Zhromaždi teraz moje deti, čakajúce, aby sa dozvedeli Tajomstvo tajomstiev, ktoré vám dá silu rozvinúť Boha-človeka, ktorý vám ukáže cestu k večnému životu. Nezahalené mystériá Vám poviem priamo. Nedám Vám temné zariekadlá. Napnite teraz uši, deti moje. Načúvajte a riaďte sa slovami, ktoré poviem.

 

© CEZ-OKNO.net 2012, Všetky práva vyhradené

Čerpané z: Chapeltibet.cnchost.com

Korektúry: -SLO-

Exkluzívne


 

Súvisiace:

SMARAGDOVÉ DOSKY (komplet)
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/smaragdove-dosky-komplet

 


Sekcie: