OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Egypt - pýtame sa

Použít a znovu použít a nebo důkaz za každou cenu?

Věděli jste, že třetí pyramida (jako jedna z mála egyptských pyramid) obsahovala skutečně mumii? Problém ale je, že nalezenou mumii lze s naprostou jistotou datovat do období kolem roku 100 až 200 našeho letopočtu. To jen potvrzuje fakt, že staří Egypťané používali a znovu používali, některé stavby.

Serapeum v Sakkaře

“Serapeum býků” v Sakkaře patří bezesporu k jedné z velkých záhad dnešní doby starého Egypta. Nachází se v komplexu lokality Sakkara blízko stupňovité pyramidy. Celé místo k sobě váže mnoho otazníků, zejména pak k čemu celé místo mělo sloužit, neboť jde o velký komplex chodeb a zákoutí. Oficiálně bylo zatím z celého komplexu zmapováno jen 250 metrů. Bohužel stropy jsou na mnoha místech propadlé a díky nestabilní hornině je velmi obtížné a nákladné postupovat dále.

Fragment gigantické sochy

Na obrázku vidíme fragment gigantické ruky sochy, která je připisována Amenhotepovi III. Fragment se nachází v oblasti chrámu v Karnaku (Egypt). Takových fragmentů gigantických soch na území Egypta nacházíme ve vykopávkách čím dál více. Když sochy ještě stály, musely jich být nejspíše desítky až stovky po celém území Egypta.

Na úsvite egyptskej civilizácie sa objavila tajomná mapa, ktorá zobrazuje Antarktídu bez ľadu – kto ju vytvoril? 2

Naše dobrodružstvo so štúdiom starých máp začalo v lete roku 1977, keď Charles Hapgood odpovedal na článok, ktorý sme napísali a v ktorom sme naznačili svoje presvedčenie, že Antarktída je miestom, kde sa kedysi nachádzala Atlantída.* Došli sme k záveru, že Hapgoodova teória posuvu zemskej kôry je chýbajúcim článkom, ktorý by mohol pomôcť odhaliť tajomstvo tohto strateného ostrovného kontinentu. Charles nám odpovedal:

Na úsvite egyptskej civilizácie sa objavila tajomná mapa, ktorá zobrazuje Antarktídu bez ľadu – kto ju vytvoril?

Jedného chladného zimného dňa v roku 1929 sa riaditeľ tureckého Národného múzea Halil Edhem hrbil nad svojou samotárskou úlohou klasifikácie dokumentov. Pritiahol si bližšie mapu zakreslenú na srnčej koži. Keď Halil listinu celkom roztvoril (jej rozmery boli 60 x 90 cm), bol prekvapený, aká veľká časť Nového sveta bola na tejto mape z roku 1513 zakreslená...

Stránky

Subscribe to Egypt - pýtame sa