OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Virtuálna púť Egyptom

Projekt ISIDA: Asuánsky granit časť prvá (+VIDEO)

Asuánsky Obelisk a k nemu priľahlé granitové kameňolomy navštívili výskumníci nášho Projektu začiatkom roku 2011. Hlavnou úlohou expedície v roku 2013 bolo: prehliadky nami ešte nepreskúmaných Južných granitových kameňolomov Asuánu a granitových ostrovov; s cieľom hľadať artefakty, ktoré tu zostali po starovekých robotníkoch so zreteľom na kamenné nástroje.

Projekt ISIDA: Granitové kameňolomy a Obelisk (+VIDEO)

42-metrový nedokončený Obelisk z ružovej žuly je na východnom brehu Nílu, kilometer od centra Asuánu. Po prvýkrát náš tím prieskumu navštívil toto miesto v decembri 2011. Teraz pokračujeme v téme o Obelisku, ku ktorej sa ešte v našich diskusiách na fóre nejeden krát vrátime, na doplnenie k našej predošlej návšteve, a budeme sa zaoberať niekoľkými aspektami. Taktiež nebude zbytočné zopakovať si niektoré momenty fotografií, ako kameňolomu, tak aj Obelisku. To umožní čitateľovi získať podrobnejšiu predstavu o tom, koľko hádaniek Asuánske granitové kameňolomy obsahujú.

Projekt ISIDA: Kvarcitové kameňolomy Asuánu (+VIDEO)

Kvarcitové kameňolomy, ktoré sa nachádzajú pozdĺž západného brehu Nílu v oblasti Asuánu, naša expedícia navštívila v decembri v roku 2012. Stručná informácia o expedícii je uvedená v správe ›› „Egypt 2012. Asuán. Kvarcitové kameňolomy“. V tom čase bola naša návšteva krátkodobá a skôr poznávacia. Nemajúc presné súradnice artefaktov, dosvedčujúcich o spôsobe ťažby a polotovaru kremeňa, bolo v roku 2012 nemožné dosiahnuť výrazný pokrok.

Stránky

Subscribe to Virtuálna púť Egyptom