OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

PODVOD JMÉNEM TUTANCHAMON 2


Ve druhé části našeho zkoumání si povíme něco o samotné hrobce. V knize "Staři egyptští mistři" V. S. Bogoslovský podrobně popsal postup výstavby hrobky faraonů:
„Plány a výsledky měření královských hrobek, které se dochovaly až do našich časů, ukazují, že byly už před zahájením samotných prací detailním způsobem promyšleny a stanoveny, a to pokud jde o:
1) velikost hrobky jako celku, rozměry místností a jejich propojení koridory;
2) označení jednotlivých prostor a chodeb, jejich názvy a v souladu s tím i tvary prostor;
3) náměty obrazů a jejich kompozice. Bylo přesně stanoveno, jaký námět v které části hrobky bude vyobrazen."

 

 

Plán hrobu se tedy vytvářel včas, bez jakéhokoli spěchu, kterým se Howard Carter snažil objasňovat všechny nesrovnalosti:

„… mnohé detaily svědčí o velkém spěchu v uspořádání a výzdobě vnitřku hrobu.“

Přitom hrob začali stavět hned na počátku panování faraona a ne až po jeho smrti a počítalo se i s předčasnou. Tutanchamon vládl podle různých odhadů 9-10 let (1332-1323 př. n. l.) a za tu dobu podle tvrzení Cartera stihli postavit jen takový miniaturní hrob?

(Plánek je pouze orientační: k uvedeným vnitřním rozměrům jednotlivých místností je třeba připočíst tloušťky stěn. Pak celková délka hrobky činí téměř 31 m.)

Tutanchamona hrobka má plochu 109.83 m2 a objem – 277.01 m3. Chcete-li vidět, jak je nedokonalá, porovnejte ji s hroby panovníků starého Egypta stejného období. A vezměte při tom v úvahu, co Carter tvrdil:

„...nicméně v době vlády XVIII. dynastie zdobili jen samotnou pohřební místnost, pokrývajíce stěny texty, které byly důležité pro pohřbeného (tedy přesně tak, jak vidíme v hrobce Tutanchamonově).

Thutmose III. (1479-1425 př. n. l.). Celková délka hrobky – 76.11 m, plocha – 310.92 m2, objem – 792.71 m3. Vymalována byla nejen pohřební komora, ale i ostatní místnosti:

 

 

Amenhotep II. (1427-1400 př. n. l.) – uspořádání jako u Thutmose III. Stěny jsou pomalovány hieratickými texty z "Knihy Amduat". Celková délka hrobky činí 91.87 m, plocha je 362.85 m2, objem 852.21 m3. Bohatě je zdoben sál i sousedící místnosti.

 


hrobka Amenhotepa II. (foto: http://egypt1.blog.cz/)

 

Tutmose IV. (1400-1390 př. n. l.) vládl stejně dlouho jako Tutanchamon, což však nebránilo tomu, aby byla postavena hrobka dlouhá 105.73 metrů, o ploše 407.7 m2 a objemem 1062.36 m3. Svou dispozicí je podobná hrobům předků, ale liší se od nich inovacemi ve výzdobě. Spíše tlumené odstíny a imitace vstupní studny a přední komora jsou zdobeny obrazy faraona a božstva podsvětí. Pohřební komora však vyzdobena není! Pravděpodobně to měli v plánu, ale nezbyl čas.

Amenhotep III. (1390-1336 př. n. l.) Se jménem tohoto faraóna jsou spojeny jedny z nejkrásnějších staveb starověkého Egypta: chrámy, paláce, kolosy Memnona a monumentální hrobka délky 126.68 metrů, o rozloze 554.92 m2 a objemu 1485.88 m3. Hrobku včetně pohřební komory zdobí výjevy z Knihy Amduat a fresky znázorňující Amenhotepa s bohy:

 

 

Ajе (1327-1323 př. n. l.); nehledě na to, že vládl jen 4 roky po Tutanchamonovi, podařilo se vybavit velkou hrobku v délce 60.16 metrů, rozloze 212.22 m2 a objemu 618.26 m3. Objevena byla Belconim v roce 1816, ale z nějakého důvodu byla vyčištěna až roku 1972. V jejích textech byl i nadále uctíván bůh Aton, ale známá je především tím, že malby v pohřební komoře se úžasným způsobem podobají hrobce Tutanchamona. Je však zajímavé, že čas fresky hrobky Aje neušetřil, zatímco údajně starší výzdoba hrobky Tutanchamona mechanické poškození nemá. Unikátní zachovalost malířské výzdoby této hrobky nemá obdoby:

 


Vlevo fresky v Tutanchamonově hrobce – vpravo opadané fresky v hrobce Aje

 

Haremheb (1323-1295 př. n. l.). Hrobka Haremheba udivuje svými rozměry: celková délka je 127.88 m, plocha 472.61 m2 a objem 1328.17 m3. Fresky hrobu jsou považovány za jeden z největších klenotů starověkého egyptského umění:

 


Fresky ve vstupu do hrobky Haremheba

 

Avšak pohřební komora není dokončena a zůstala tak, jak byla v době smrti faraona – bez fresek:

 

 

Příklady hrobek faraonů, kteří žili před a po Tutanchamonovi, ukazují, že tato hrobka v žádném případě nezapadá do starověké egyptské pohřební normy – ani rozměry, ani svým uspořádáním. Povinné chodby nejen že nejsou proraženy, ale ani nejsou plánovány: místo sakrálního podzemního světa, kam se měl vydat zemřelý faraón, byly postaveny jen běžné skladovací prostory. Navíc je třeba dodat, že celkové uspořádání, kdy pohřební komora je směrována vpravo od vchodu, odpovídá zvyklostem při pohřbívání královen. A co se týče zdobení hrobek, to je zcela v rozporu s tvrzením Cartera o zdobení pouze pohřební komory – zdá se, že ji ve skutečnosti malovali až nakonec, takže v řadě případů je zachována jen částečně, nebo je zcela bez výzdoby a textů z Knihy mrtvých.

. . .

Na tomto místě si dovolme malou odbočku, která s plánkem Tutanchamonovy hrobky úzce souvisí.

 

 

V roce 2015 výše zmíněný archeológ Nicholas Reeves vydal senzační prohlášení, že na základě studia fotografií ve vysokém rozlišení se domnívá, že hrobka tak, jak se prezentuje, není celá, ale pokračuje, a za stěnami pohřební komory jsou ještě nejméně dvě další místnosti. Protože hypotézy o dalších místnostech v Tutanchamonově hrobce nebyly nic nového a sporadicky se objevovaly už řadu let, bylo v roce 2016 konečně rozhodnuto o radarovém snímkování prostoru. K získanému materiálu pak proběhla odborná konference. Skeny, které sňali japonští výzkumníci pod vedením Hirokatsu Watanabeho, sice naznačují, že za stěnou pohřební místnosti jsou dutiny, v nichž je kovový a organický materiál, ale jediná možnost, jak tuto skutečnost opravdu doložit – tedy udělat do stěny malý otvor, aby se dovnitř dostala alespoň sonda s kamerou – zatím nepřichází v úvahu vzhledem k obrovskému odporu „odborných“ kruhů.

 


Pravděpodobné zazděné vstupy do dalších místností

 

Zatímco současný egyptský ministr památek, Mamdouh al-Damaty po té, co se seznámil s výsledky třídenního skenování, oficiálně oznámil devadesátiprocentní šanci, že za stěnami hrobky nějaké prostory skutečně jsou...

 

... jeho předchůdce, bývalý ministr památek a nám už dobře známý Zahi Hawass, trvá na tom, že celá tato teorie vůbec není hodná zkoumání, a proti celému tomuto konání se razantně postavil. Prohlásil, že „vedení tohoto projektu nebylo vůbec provedené vědecky” a že Reeves rozšiřuje neopodstatněnou teorii“. Podle National Geographic dokonce řekl: „Musíme zastavit tento obchod s médii, protože tu není nic na zveřejňování. Není tu nic na zveřejnění dnes a nebylo ani včera."

Jak si to vysvětlit?

Zahi Hawass slíbil, že „v žádném případě nedovolí, aby byl do stěny hrobky udělán otvor. Proč? Odpoveď vás možná překvapí: "...protože žádný objev v Egyptě ještě nebyl uskutečněn na základě skenování!"

Klasická ukázka postojů mnohých představitelů současné oficiální vědy: Nic tam není, protože tam nic být nemůže...

Ono totiž nejde o nic malého: Nicholas Reeves tvrdí, že za stěnou pohřební komory je nejen malá místnost fungující jako skladiště, ale především hlavní pohřební komora celé hrobky, v níž může být uložena – dlouho hledaná mumie nevlastní matky Tutanchamona, slavné královny Nefertiti.

. . .

Další výjimečností hrobky Tutanchamona je skutečnost, že je zasažena neznámou plísní, která se nikde jinde neobjevuje. První o této tajemné plísni promluvil samozřejmě sám Howard Carter:

"Povrch stěn je pokryt malými hnědými výrůstky podobnými houbě, jejichž klíčky byly možná zaneseny už spolu s omítkou nebo barvou. Vhodné prostředí pro ně vytvořila zde panující vlhkost vycházející z omítky poté, co byla místnost zapečetěna."

Nad plísní se bědovalo bezmála sto let: v roce 2009 si Zahi Hawass znovu stěžoval v médiích:

"Pokaždé, když se podívám na hrobku faraona, udivují mě ony skvrny, jejichž původ nedokázal vysvětlit ani jeden vědec."

V tomtéž roce hrobku zavřeli kvůli restaurování, jehož hlavním cílem bylo zjistit původ skvrn. Prováděl to Ústav konzervace Paula Getty. Asi po 2 letech odborníci ústavu výsledky shrnuli takto:

Zjištění byla zaslána mikrobiologovi Ralfu Mitchelli z Harvardovy univerzity a ten se konečně s plísní vypořádal. Vědci jeho skupiny vzali vzorky omítky a barvy ze stěn hrobky a provedli jejich mikrobiologickou a chemickou analýzu. Ukázalo se, že hnědou barvu skvrnám dodávají melaniny, produkty metabolismu plísní a některých bakterií, ale živé bakterie ve vzorcích zjištěny nebyly. Jak tvrdí vědci, všechny jsou mrtvé nebo, řečeno vědecky, neaktivní.

Navíc, když studovali fotografie stěn provedené před 89 lety, vědci zjistili, že skvrny se od té doby co do rozměru vůbec nezměnily. A i když identifikovat prastaré mikroorganismy se vědcům nepodařilo, jsou přesvědčeni, že skvrny se časem nemění a objevily se krátce po pohřbu slavného krále-chlapce.

Tyto skvrny svědčí o tom, – říká Mitchell, – že pohřeb byl proveden ve velkém spěchu.

Ale KDY?

Živé organismy se najít nepodařilo, proto se skvrny nezvětšovaly, nebyly ani plísňové přírůstky, o kterých mluvil Carter. Ale jakým způsobem se samy objevily?

Až do nedávné doby nebyly barevné snímky fresek z Tutanchamonovy hrobky ve vysoké rozlišením k dispozici, a fotografie z katalogu Howarda Cartera jsou pro cíle výzkumu nevhodné. Problém vyřešilo až v roce 2008 krásné album "Treasures of the Pharaohs" (Delia Pemberton), jehož vysoce kvalitní snímky umožňují detailně tyto fresky studovat. Jejich zvětšené fragmenty jasně ukazují charakteristické vady: černá barva se na mnoha místech rozlezla:

 

 

Stalo se tak z důvodu nesprávného výběru barev. Jenže Egypťané vyvíjeli výrobní technologii nástěnné malby po tisíciletí, a takové přehmaty by prostě nestrpěli. A tyto skvrny se vyskytují v jediné hrobce – Tutanchamonově. Howard Carter, když vyprávěl o plísňovém porostu, který tam ve skutečnosti nebyl, se tak prozradil, když řekl: "Zárodky byly zaneseny spolu s barvou". A taková barva je známá – je to extrakt houby čagy (rezavec šikmý), což je hustá tmavě hnědá tekutina. Carter se domníval, že v extraktu se nacházejí plísňové zárodky, ale ty tam nebyly, což vyšlo najevo až po studii Institutu Paula Getty. Hlavní složkou extraktu, který přináší charakteristickou barvu, je melanin. Bylo zapotřebí skrýt vady rozlézání černé barvy na freskách hrobky, a tak extrakt čagi jednoduše rozstříkali po stěnách. A tato metoda opravdu zapracovala – vědci se dosud stále snaží ospravedlnit všechny nesrovnalosti v této hrobce, včetně skvrn melaninu na stěnách, mimořádným spěchem, podstrčeným Carterem.

Kromě toho skvrny vytvářejí zdání stáří, bez něhož by nástěnné malby opravdu vypadaly příliš jako nové.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


http://andrew-vk.narod.ru/public/Tutanhamon/Tutanh.htm
http://www.kemet.sk/clanok/egyptsky-expert-popiera-teoriu-ze-kralovna-ne...
http://www.kemet.sk/clanok/namiesto-objavu-v-tutanchamonovej-hrobke-plan...
http://www.watson.ch/Wissen/articles/998496094-Arch%C3%A4ologen-in-Aufru...

Preklad: Vlabi

Zdroj: http://myslenkyocemkoli.blogspot.sk/2017/05/podvod-jmenem-tutanchamon-2....

Úvodný obrázok: Maketa pohřební komory faraona Tutanchamona – Foto: Kenneth Garrett


Súvisiace:

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie

V Káhire poškodili Tutanchamonovu masku
http://www.kemet.sk/clanok/v-kahire-poskodili-tutanchamonovu-masku

Špecialisti na reštaurovanie tvrdia, že masku kráľa Tutanchamona je možné opraviť
http://www.kemet.sk/clanok/specialisti-na-restaurovanie-tvrdia-ze-masku-...

Tutanchamonova posmrtná maska bola vyrobená pre Nefertiti, tvrdí archeológ
http://www.kemet.sk/clanok/tutanchamonova-posmrtna-maska-bola-vyrobena-p...


Vládcovia: 
Sekcie: 
Autori: