OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Tri slávne náleziská v jednom – príbeh legendárneho mesta Tanis


Dlhé storočia sa verilo, že mesto Tanis (Džanet) bolo iba legendou. Mnohí pochybovali, či vôbec niekedy existovalo. Všetko sa však zmenilo, keď bádatelia, ktorých si Napoleon Bonaparte priniesol so sebou do Egypta, toto legendárne mesto znovu objavili.


Keď prišiel do Egypta Napoleon, mnohé staroveké monumenty boli ešte zasypané pieskom. Bádatelia, ktorí sprevádzali armádu Bonaparteho, sa vyskytovali už predtým, ako sa egyptológia stala disciplínou. Na miestach, kde prišli, odkrývali sochy, vzácne artefakty a budovy. Niektoré z ich nálezov sa stali dôležitými artefaktmi v muzeálnych zbierkach v celej Európe. Jedným z hlavných cieľov tímu bádateľov bolo nájsť artefakty, ktorými by mohli začať expozíciu v novozaloženom múzeu známom ako Louvre. Napriek tomu, že urobili naozaj významné objavy, nedokázali rozoznať, že ide o Tanis. Vedeli iba, že to bolo nejaké staroveké mesto plné pokladov.

 


Ruiny Tanisu ›› Verejná doména

 

Hľadanie názvu mesta

Prvým človekom robiacim vykopávky bol Auguste Mariette, ktorý na nálezisku pracoval v rokoch 1860 až 1864. Názov mesta však neodhalil. Odokryl síce mnohé nádherné relikvie vrátane slávnej stély roku 400, kráľovské sošky z obdobia Strednej ríše a nespočetné keramické výrobky a iné drobné artefakty, nedokázal však identifikovať, ako sa volalo miesto, z ktorého nálezy pochádzajú. Nazdával sa, že by mohlo ísť o Avaris, hlavné sídlo Hyksósov, alebo Pi-Ramesses, mesto Ramzesa II. So svojím druhým odhadom nebol veľmi ďaleko od pravdy...

Po vykopávkach Marietta nasledoval s prácami na nálezisku William Flinders Petrie, ktorý tu pracoval v období 1883 až 1886 a vytvoril detailný plán náleziska. Objavil aj vzácny papyrus z obdobia Rimanov, ktorý sa dostal do Britského múzea. Ani jemu sa však nepodarilo určiť, o aké nálezisko vlastne šlo. Tejto radosti sa nakoniec dostalo až Pierrovi Montetovi.

 


Jedinečné čaše Wendebauendjeda, ktoré v roku 1946 objavil Pierre Montet v jeho nedotknutej hrobke. ›› CC BY-SA 2.0

 

Pre Monteta bolo toto nálezisko v delte Nílu rajom na zemi. Strávil v Tanise vyše 30 rokov a vďaka nálezom nakoniec objavil jeho skutočné meno. Okrem toho otvoril aj fascinujúce kráľovské hrobky z období 21. a 22. dynastie, ktoré neboli vylúpené.

 

Tiene Amarny a Pi-Ramesses

Po ukončení rebelských výbojov faraóna Achnatona chceli starovekí egyptskí štátni predstavitelia vymazať Amarnu z histórie. Mesto, ktoré vybudoval, zostalo po skončení jeho vlády opustené. Vzácne kamene, použité pôvodne na postavenie „kacírskeho“ mesta, boli počas vlády kráľov 19. dynastie, najmä Setiho I. a jeho syna Ramzesa II. použité na iné účely. Bádatelia veria, že Ramzes sa rozhodol zobrať kamene z Amarny a priniesť ich k delte Nílu, kde nariadil výstavbu najimpozantnejšieho mesta svojej doby: Pi-Ramesses.

 


Mapa Dolného Egypta znázorňujúca Tanis a Avaris, neďaleko Pi-Ramesses. ›› CC BY-SA 3.0

 

Ramzes II. bol faraón, ktorý chcel vstúpiť do dejín ako najvplyvnejší egyptský vládca. Prisvojil si preto stovky egyptských monumentov predstavujúcich iných faraónov a nariadil zmenu ich mien na svoje vlastné. Mnohé zo starovekých sôch, o ktorých sa pôvodne myslelo, že zobrazujú jeho, mu v skutočnosti vôbec nepatrili a pochádzajú z iných období. Z obdobia jeho vlády pochádza aj prvá informácia o mestečku v oblasti Tanisu, ale menšia usadlosť tu existovala už od obdobia Starej ríše.

Tanis bol postavený počas vlády Psusennesa I. a jeho následníka Smedesa, ale každý z kráľov Tretieho prechodného obdobia toto pôsobivé sídlo niečím ďalej obohatil. Vykopávky zároveň naznačujú, že kamene z Pi-Ramesses sa používali opakovane na rôzne účely. Tanis bol postavený z tých istých kameňov ako Amarna a Pi-Ramesses. Zároveň bol posledným veľkolepým mestom postaveným pred príchodom Alexandra Veľkého do Egypta.

Montet objavil hrobky faraónov Psusennesa I., Osorkona II., Amenemopeho, Šešonka II., Šešonka III. a sarkofág Takelota II., ktorý sa našiel v Osorkonovej hrobke. Tieto objavy sú stále považované za jedny z najvýznamnejších nálezov v egyptológii. Vo svojej dobe však rozhodne nevzbudili žiadnu honbu za pokladmi, keďže sa práve začala druhá svetová vojna a podobné veci nikoho veľmi nezaujímali. Vo svete archeológie však artefakty nájdené v hrobkách vzbudili rozruch. Ako napísala Lorna Sakes:

Starovekí Egypťania všetkých spoločenských vrstiev milovali šperky. Od úsvitu egyptskej histórie existujú mnohé dôkazy o zlatníctve a šperkárstve s využitím polodrahokamov ako ametyst, karneol a tyrkys. Nálezy boli bohaté, pretože Egypťania si so sebou brali do záhrobia šperky, ktoré nosili počas svojho života. Mali dokonca aj šperky určené špeciálne do hrobu. Šperky objavené v Tanise obsahujú bohatú náboženskú symboliku. Do ich dizajnu sú zapracované mnohé prvky ako amulety, ktoré kráľovi a jeho hodnostárom umožnili bezpečnú cestu podsvetím a zjednotenie s Osirisom a bohom Slnka v posmrtnom živote. Šperky z hrobiek Tanisu zostávajú dodnes najvýznamnejším svedectvom kráľovského pohrebníctva z obdobia Tretieho prechodného obdobia.“

 


Zlatá pohrebná maska Psusennesa I., ktorú objavil Pierre Montet v Tanise v roku 1940. ›› CC BY-SA 2.0

 

Bohato vybavené hrobky čakali po stáročia na svoje objavenie v zabudnutom meste posledných egyptských kráľov, ktorí z týchto končín pochádzali. Hrobky z Tanisu boli plné nádherných artefaktov vrátane striebornej antropoidnej truhly Psusennesa I. - jedného z najveľkolepejších pokladov starovekého Egypta (striebro bolo v určitých obdobiach starovekého Egypta ešte drahšie ako zlato), a bohatstvo, ktoré sa v nich nachádzalo, vyráža dych.

 

Návrat zo zabudnutých stránok histórie

Možno si mesto Tanis pamätáte zo slávneho filmu Indiana Jones a dobyvatelia stratenej archy. Vo filme mesto najprv pochovala snehová búrka a neskôr ho objavili nacisti, keď hľadali Archu zmluvy. Hoci príbeh vo filme je vymyslený, mesto Psusennesa I. je jedným z najvýznamnejších nálezísk v Egypte a kultovým miestom, kde sa mieša história troch miest, aby vznikol veľkolepý príbeh.

 


Úvodný obrázok: Kráľovské hrobky Tanisu. ›› Verejná doména

 

Referencie

William Flinders Petrie, Tanis 1 and 2, 1883-4, 1886
Lorna Oakes, The Illustrated Encyclopedia of the Pyramids, Temples & Tombs of Ancient Egypt, 2006
''Lost City'' of Tanis, found but often forgotten by Brian Handwerk:
http://science.nationalgeographic.com/science/archaeology/tanis-egypt/
Tanis, by Jimmy Dunn:
http://www.touregypt.net/featurestories/tanis.htm

 

Natalia Klimczak

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/three-famous-sites-...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Hrobky
http://www.cez-okno.net/stitok/hrobky

 


Sekcie: