OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
▲ GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape
FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK
VIDEO
DENDERA | EDFU | FÍLÉ | GÍZA I | GÍZA II | GÍZA III | GÍZA IV | KOM OMBO | SAKKÁRA I | SAKKÁRA II | SERAPEUM

Dědictví odhalilo Vyseho podvod s nápisem Cheops ve Velké pyramidě

“Stále znovu jsem si četl [Vyseho] deníky a další informace o tehdejším dění v Egyptě a egyptologii. Nemohl jsem se zbavit pocitu, že ty červeně malované nápisy, které údajně Vyse našel v úzkých komorách, jsou rovněž padělky. Pomocí zákulisní diplomacie a taky s trochou štěstí se mi podařilo najít v zaprášených archivech Britského muzea v Londýně svědectví v plátnové vazbě, které tam Vyse před 150 lety zanechal.”
„Jste první člověk po více než sto letech, který to chce vidět.“, řekl mi kurátor egyptského oddělení muzea...

Spoveď MAAT

Poézia, jej verše, ich presný rytmický vzorec, sa často používa na to, aby sa nám do podvedomia obsah básne lepšie vryl. Uvedieme si tu ukážku jednej egyptskej básne. Básne však prekladom do iného jazyka strácajú veľa svoje sily. V pôvodnej egyptskej verzii slová rytmicky kĺzali a ich prostredníctvom sa dosahovalo žiaduceho účinku. Prekladom sa ale stráca zvukomaľba, aj celková harmónia umeleckého diela, a teda taká báseň už nemá ten správny účinok. Niektoré básne sú do cudzieho jazyka nepreložiteľné, a preto ani egyptská báseň “Priznanie Maat“ nevyznieva tak dobre, ako v egyptčine.

Stránky

Subscribe to KEMET.sk RSS
Minimize menu

Site Manager Menu