OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
▲ GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape
FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK
VIDEO
DENDERA | EDFU | FÍLÉ | GÍZA I | GÍZA II | GÍZA III | GÍZA IV | KOM OMBO | SAKKÁRA I | SAKKÁRA II | SERAPEUM

Starobylé zariadenie Veľkej pyramídy chrániace faraóna v jeho posmrtnom živote odhalené? I. (+VIDEO)

Ochrana bola pre faraónov dôležitá nielen počas ich pozemského života, ale aj po smrti. Egyptológ, ktorý skúmal oblasť Gízy posledných 30 rokov sa vyjadril, že k Veľkej pyramíde boli umiestnené zariadenia na ochranu Chufevovej hrobky. Sústava žľabov a hranolov je opisovaná ako „primitívny mechanizmus“.

Záhadná múmia z hrobky KV55

Achnaton, prvý egyptský monoteistický faraón, zamestnáva egyptológov po celé stáročia. Našla sa konečne vďaka projektu Egyptian Mummy Project jeho múmia? Údolie kráľov na západnom brehu Nílu oproti starobylému mestu Téby je známe ako miesto posledného odpočinku faraónov Novej ríše – zlatého veku Egypta. V údolí sa nachádza 63 známych hrobiek, z ktorých 26 patrilo kráľom. Počnúc veľkou kráľovnou Hatšepsut, alebo možno jej otcom Thutmosom I., takmer všetci vládcovia osemnástej, devätnástej a dvadsiatej dynastie stavali svoje hrobky v tomto tichom údolí.

Egyptská bohyňa Izis nájdená v Indii II.

Zamyslite sa teraz nad touto tradičnou piesňou, zaznamenanou Obeyesekerem. Je odvodená z národnej epickej básne tamilského Nadu, zo Šilappattikaram: príbeh Šperku:
“Vytvorila rajskú studňu,
namočila [odev] v jej vode,
položila ruky na Palangovu hlavu,
a povedala mu nech vstane.
Akoby ležiac v posteli,
hlboko v príjemnom spánku,
pod vplyvom Pattini,
rozradostený bol princ.”

Stránky

Subscribe to KEMET.sk RSS
Minimize menu

Site Manager Menu