OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

MAGICKÝ EGYPT

Magický Egypt je 8-dielna dokumentárna séria, ktorá v mnohom nadväzuje na dokumentárnu sériu „Okom Boha Hóra“. Vznikla pravdepodobne ako rozšírenie dokumentu „Mystérium Sfingy“ (1993) nezávislého archeológa Johna Anthony Westa. Prechádza postupne niektoré neparadigmatické aspekty mýtickej egyptskej kultúry.

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 1: NEVIDITEĽNÁ VEDA

VIDEO (EN)

- Symbológ a egyptológ John Anthony West prechádza niektoré fakty sofistikovanej vedy stojacej za nevysvetliteľnými úspechmi starovekého Egypta.
- Matematik Michael S. Schneider predstavuje organickú geometriu a základnú úlohu Fibonacciho čísel v procese rozvoja života. J. A. West demonštruje úlohu Fibonacciho číselného radu v jednotlivých etapách konštrukcie chrámu v Karnaku, známeho tiež ako “Dom života.”

 

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 2: STARÁ RÍŠA A EŠTE STARŠIA RÍŠA

VIDEO (EN)

- Naprieč celým Egyptom zostáva stavba a funkcie mnohých architektonických monumentov stále nevysvetlené (pokiaľ sa neuspokojíme s miestami až smiešnym vysvetlením akademických elít).
- Napríklad mystický Osireon bol pravdepodobne už dávnovekou ruinou keď ho objavil a odkryl Seti I. z prvej dynastie behom výstavby chrámu v Abydose.
Zdroje:
- John Anthony West - "Mystery of the Sphinx"

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 3: ZOSTUP

VIDEO (EN)

- Veľmi zvláštna a pradávna ruina v hĺbke egyptskej púšte v sebe okrem iného zahŕňa presné trajektórie a vzdialenosti k významným hviezdam súhvezdia Orion.
- Astrofyzik a archeo-astronóm Thomas G. Brophy prezentuje svoje prevratné objavy.
Zdroje:
- Dr. Thomas Brophy - "The Mechanism Demands a Mysticism"

 

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 4: CHRÁM V ČLOVEKU

VIDEO (EN)

- Chrám neniesol len Náuku ako médium, on bol Náukou samotnou… Po viac ako 17 rokoch strávených štúdiom chrámu v Luxore, enigmatický matematik, filozof a alchymista R. A. Schwaller de Lubicz objavil kľúč odomykajúci nadčasové učenie zaznamenané do kamenného tela a jeho rastu.
- Skrýva chrám v Luxore metafyzickú anatómiu človeka?
Zdroje:
- John Anthony West - "Mystery of the Sphinx"

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 5: ORIENTÁCIA V POSMRTNOM ŽIVOTE

VIDEO (EN)

- Poznali Egypťania rovinu života po živote? Hroby Setiho I. a Tuthmosa III. obsahujú symbolické znázornenia základných posmrtných udalostí.
- Dr Rick Strassman, autor "DMT: The spirit Molecule" predstavuje biochémiu skúsenosti smrti a úlohu šišinky mozgovej (epifýzy). Interakcia s DMT vrhá nové svetlo na staroveké chápanie epifýzy ako tretieho oka a sídla vedomia.
- Lon Milo Duquette diskutuje zvláštny stav vedomia známy ako denné snenie a jeho neočakávaný vzťah k posmrtným udalostiam.
Zdroje:
- Dr. Rick Strassman - "DMT The Spirit Molcule"
- Lon Milo DuQuette - "Angels, Demons & God of the New Millennium"

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 6: DEDIČSTVO

VIDEO (EN)

- Staroveké arabské meno pre Egypt bolo “Khemet” alebo “Čierna zem.” Udržovanie egyptských “magických” vied bolo označované ako "Al-Khemet", značiaci “z Čiernej zeme.”
- V tomto diely sa skúmajú súčasné smery, rády a metódy, ktorými sa dosahuje prastará základná transmutácia primárnej matérie – vedomia – do vyšších sfér: uhlík sa mení na diamant, olovo na zlato, ale najpodstatnejšou zmenou je transmutácia človeka na nadčloveka.
Zdroje:
- Lon Milo DuQuette - "Angels, Demons & God of the New Millennium"

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 7: OSVIETENIE

VIDEO (EN)

- Dvakrát ročne pri príležitosti narodenia Ramzesa a jeho korunovácie, vychádzajúce Slnko ožaruje štyroch bohov stvorenia situovaných v samom srdci chrámu. Robert Bauval v chráme Abu Simbel osvetľuje jeho architektúru, sochy a podstatu talizmanu.
- Lon Milo DuQuette predstavuje súčasné pochopenie metódy talizmanov.
Zdroje:
- Robert Bauval - "Talisman"
- Lon Milo DuQuette - "Angels, Demons & God of the New Millennium"

 

MAGICAL EGYPT - EPIZÓDA 8: KOZMOLÓGIA

VIDEO (EN)

- Mohol systém hieroglyfov vzniknúť ako štruktúra nesúca najzákladnejšie informácie o svete a jeho zákonitostiach? Nesie tú istú informáciu vo svojich symboloch kmeň Dogonov? Boli znalosti zo sub-atomických rovín, kvantovej fyziky, bunkovej biológie a teórie strún už kedysi známe a naša veda len novým spôsobom dospieva k týmto symbolom, známym po tisícročia?
- Pokiaľ sa Scrantonove hypotézy ukážu pravdivé, môže to znamenať najzásadnejší objav v egyptológii od čias Rosettskej dosky.
Zdroje:
- Laird Scranton - "Hidden Meanings"

Copyright: MAGICAL EGYPT.com

Čerpané zo: Škola mystérií Hórovho oka

Z češtiny preložil: Ptah


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Magický Egypt
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/magicky-egypt

 


Sekcie: 

Komentáre

Absolútne brilantná séria!
Je vidieť, že kameraman má filmárskeho ducha, tvorivým prístupom, použitím "rybieho oka" a pod. dosiahol skvelý výsledok - Predstavil Tajomnosť Egypta Tak, Že Človek Zatúži Vedieť Viac!