OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 6


Môžeme si predstaviť čakru ako druh energetického víru (či ako lievik). Transformovaná energia vesmíru, zem, voda, slnečné svetlo, vstupujú do fyzického tela skrz čakry. Čakry - bezprostredné vodiče energie, ktorá bola spracovaná v energetickom systéme, sa napájajú na endokrinný systém. Všetky čakry sú napojené na naše fyzické telo a sú akousi projekciou endokrinného systému.


Hlavné energetické centrá, aj keď sú projekciou endokrinného systému, majú tiež svoje vlastné projekcie. Prvá čakra má výstupky na nohách; siedma čakra na dlaniach. Akonáhle chytíme Hórove usmerňovače do rúk, stanú sa tri veci súčasne:

• Ako asi viete, meď a zinok sú galvanický pár. Akonáhle budete mať tyče v rukách vzniká medzi nimi potenciálny rozdiel 0,8-1V, niekedy viac...

• Vzhľadom na to, že tyče absorbujú teplo z rúk, kryštály kremeňa vnútri valca sa rozšíria. Táto zmena zase vedie k deformácii povrchu drobných kryštálov a vytvára to, čo je známe ako piezoelektrický efekt

• Ľudský organizmus je, ako vieme druh elektrického generátora. Keď chytíme oba tyče, prenesieme na ne svoju vlastnú energiu

Výsledkom všetkých troch procesov je polarizácia kryštálov vo valcoch. S výskytom potenciálneho rozdielu na oboch koncoch kryštálu sa udejú slabé vzruchy v kryštalickej mriežke. To vedie k rastu energetickej hladiny kryštálu a k toku energie vznikajúcej v kryštáli.

Zároveň keď držíme tyče v rukách, vplyvom ľudského biologického poľa (cez projekciu zodpovedajúcich energetických centier, ktoré sa nachádzajú v dlaniach), sa začínajú aktivovať 6. a 7. čakra a 6. a 7. energetický schránka okolo týchto čakier. Na fyzickej úrovni je to stimulácia hypotalamu a hypofýzy, čo sú projekcie týchto energetických centier vo fyzickom tele. Aktivácia týchto centier vedie k aktivácii poslednej energetickej schránky, ktorá je doteraz ľudstvu známa, a organizmus začne prijímať energiu priamo zo „zdroja“. Prichádzajúce energie z kryštálov a zdrojov, ktoré tvoria ľudský energetický systém, a piezo-elektrické energie generované kryštálmi, vypĺňajú plášte okolo ľudské hotela. Táto „Pránová schránka“, vibračne na frekvencii diktovanej hypotalamom a hypofýzou, cez ich projekcie nachádzajúce sa v centre dlaní, opraví všetky energetické štruktúry človeka, ktorý tieto tyče drží, čo blahodarne pôsobí na celý organizmus. Impulzy prechádzajúce hypotalamom a hypofýzou prepínajú na procesy regenerácie a samoliečenia.

 


Podstatou tohto javu je, že v okamihu, keď tyče interagujú s procesmi v organizme, naladí sa celý organizmus na žiaduce vibrácie a rytmy. Rytmus je charakteristická vibrácia osoby, druh individuálneho kódu. Tieto individuálne vibrácie interagujú s kryštálom, čo spôsobuje, že kryštalické mriežky rezonujú a nastavujú požadovaný rytmus. Tento rytmus (individuálne vibrácie) pôsobí ako spúšťače motora v aute, ktoré poskytujú impulzom začatý proces, pri ktorom tyče následne sami začnú vibrovať na príslušnej frekvencii. Tyče vytvárajú a udržiavajú energetickú schránku, ktorá s pomocou požadovanej vibračnej frekvencie aktivuje proces seba-korekcie. Tok energie prechádzajúcej 7. čakrou je transformovaný do toku vibrácií na určitej frekvencii a harmonizuje energetické schránky (auru).


Stojí za zmienku, že predĺžená pokrývka hlavy faraóna (obrázok vľavo) bol zvláštny koncentrátor, tiež so zameraním na energetické projekcie hypofýzy a hypotalamu. Tento koncentrátor, stimulujúci tie dve zóny, ktoré podporujú energetický potenciál schránok, zvyšuje imunitnú reaktivitu organizmu. Komplex skladajúci sa z Hórových usmerňovačov energie a tohto koncentrátora, zlepšuje zdravie organizmu, najmä jeho imunitný stav, a reguluje metabolické procesy. Ale robí ešte oveľa viac. Na prípravu práce v pyramíde a získanie schopnosti jasnozrivosti potrebujete energiu. Preto sa faraón a hierofanti snažili nadobudnutou energiou nemrhať, ale zbierať ju aj zdravým životným štýlom, čo im pomáhalo dvíhať svoje schopnosti až na potrebnú úroveň.

Tretie, „duševné“ energetické telo je spojené s tým, čo ľudia spájajú s pojmom „duša“. Harmonizácia tohto energetického tela pomocou Hórových tyčí vytvára predpoklady nevyhnutné pre stabilizáciu a rozvoj duševných schopností.

 

Základné sekvencie, pomocou ktorých Hórové usmerňovače pracujú sú nasledovné

Spojenie galvanických a piezo-elektrických účinkov (zvyšovanie úrovne energie kryštálov) podnecovanie 6. a 7. energetického centra, pôsobenie na centrálny nervový systém. Z centrálneho nervového systému, impulz prechádza do hypotalamu, z hypotalamu do hypofýzy. Potom na endokrinný systém (ďalej len žľazy), potom do orgánov.

Reverzná reakcia prúdi pozdĺž dvoch ciest:

• Z endokrinného systému do centrálneho nervového systému

• Z orgánov na centrálny nervový systém

Teda informácie o stave vylučovania orgánov a poruchách vnútorných orgánov sú odovzdané z endokrinného systému a orgánov na centrálny nervový systém. Keď dorazí táto informácia, centrálny nervový systém riadi signály hypotalamu a hypofýzy, ich funkciou je aktivovať vlastný proces hojenia a regenerácie, v prípade že sú tieto funkcie v poriadku a nebudú obmedzené cesty príslušných energetických kanálov. V prípade nedostatočného fungovania energetických kanálov, energia schránky generovaná Hórovými tyčami (vibračne na frekvencii diktovanej hypotalamom a hypofýzou) robí úlohu sprostredkovateľa dopravy blokovaného signálu a stimuluje funkcie samoliečenia a regenerácie.

Energetické plášte generované tyčami KONT (uhlík a feromagnetiká) majú silný impulzívny vplyv na ľudský organizmus, ale nie stabilný. Bez ohľadu na to, ako dlho budete pracovať s týmto typom tyčí, dokonca dva alebo aj tri dni, schránka, ktorý vytvárajú sa úplne rozptýli do 24 hodín. Ak teda chcete zachovať schránku produkovanú týmto typom valcov, musíte s nimi pracovať každý deň.

Tyče QUARTZ majú náplne z kryštálov kremeňa. Energetická schránka nimi vytvorená má mäkký, ale stály vplyv na človeka, je veľmi stabilná. Ak budete pracovať s týmito tyčami týždeň, vytvorená schránka vydrží až tri týždne. Ak chcete zvrátiť patologické stavy, ktoré ste si vybudovali v priebehu niekoľkých rokov, váš organizmus a tyče potrebujú na to čas. Preto práca s valcami musí byť pravidelná a trvalá. Keď vyžadujete hlbokú korekciu závažných stavov, môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Pamätajte si, že naše problémy sa hromadili niekoľko rokov až desaťročí, nevzdávajte sa preto, ak nemáte rýchle výsledky.

 

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


 

Sekcie: