OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Je funkce Velké pyramidy v Gíze konečně objasněna? II.


“Aby mohla pyramida produkovat světlo, jsou potřebné volné elektrony. K tomu byl použit vodík. Za účelem získání elektronů z vodíku mohou být elektrony natlakovány, vystaveny vysokému napětí nebo zasaženy elektromagnetickým zářením. Všechny tři procesy v pyramidě proběhly. Jakmile tlak vzduchu v podzemní komnatě vzrostl, byl vodík natlačen do Královniny komory a naplnil jižní a severní šachtu. Tyto šachty jsou zataraseny tzn. Gantenbrinkovými dveřmi, takže tam vodík také zůstal.”

 

Funkce Velké pyramidy v Gíze

Velká pyramida v Gíze má několik komor, šachet a chodeb. Každá z nich hrála důležitou roli ve výrobě světla. Níže poskytuji popis funkcí hlavních komponent v systému.

 


Plán Velké pyramidy v Gíze (Poskytl autor)

 

Podzemní komora

Funkcí podzemní komory bylo dělení molekul vody na kyslík a vodík. Pro tento účel je zapotřebí voda, elektrody a zdroj napětí. Vodík se hromadí kolem jedné elektrody (katoda) a kyslík okolo druhé (anoda), ale pro světlo je zapotřebí pouze vodík, tudíž kyslík musí být vyřazen ze systému. Přední pohled na podzemní komoru ukazuje dva pahorky vyrobené z vápence – to jsou ty dvě nezbytné elektrody.

 


Čelní pohled na podzemní komoru (Poskytl autor)

 

Pohled na komoru svrchu ukazuje některé podobnosti mezi elektrodami: obě podstavy elektrod mají přibližně stejnou velikost a předěl mezi dvěma plošinami je přesně vycentrován. To vše ukazuje na důmyslný návrh podzemní komory. Lze si také povšimnout některých rozdílů, které jsou záměrné.

 


Horní pohled na podzemní komoru (Poskytl autor)

 

Všimněte si, že pahorek vlevo má širší oblast oproti pravému pahorku. To znamená, že více elektronů projde levým pahorkem než pravým pahorkem. To by způsobilo, že by elektrický potenciál měl zápor na pravé straně, akumuloval by se tam vodík a kyslík by byl na levé straně. Také si můžete všimnout, že východ levé a pravé šachty z podzemní komory není ve stejné úrovni.

Vodík je lehčí než vzduch, vychází na pravé straně a proudí směrem ke stoupající chodbě. Kyslík je těžší než vzduch a má tendence se shromažďovat u dna komnaty. Žulový blok na podlaze v pravé šachtě má zabraňovat průchodu kyslíku. Některé směsi by tudy sice prošly, ale to by nespustilo spalování. Plyn z jeskyní vychází z jámy v podlaze. Tohle nebyl plynulý proces pomalu proudící se vody a plynu; to byl proces plynu a vody vystřikující z jámy vysokým tlakem.

 


Velká galerie Velké pyramidy (›› CC BY SA 3.0)

 

Královnina komora

Aby mohla pyramida produkovat světlo, jsou potřebné volné elektrony. K tomu byl použit vodík. Za účelem získání elektronů z vodíku mohou být elektrony natlakovány, vystaveny vysokému napětí nebo zasaženy elektromagnetickým zářením. Všechny tři procesy v pyramidě proběhly. Jakmile tlak vzduchu v podzemní komnatě vzrostl, byl vodík natlačen do Královniny komory a naplnil jižní a severní šachtu. Tyto šachty jsou zataraseny tzn. Gantenbrinkovými dveřmi, takže tam vodík také zůstal.

Při působení tlaku vzrostla teplota plynu a došlo k částečnému uvolnění elektronů. Na dveřích jsou umístěny měděné elektrody, které vedou elektromagnetické záření do systému. Ty jsou v jedné řadě s šachtami. Uspořádání nemusí být perfektní, jen tak akorát, aby rentgenové záření a gama záření (které může projít překážkou) dosáhlo k mědi. Pak probíhá ionizace vodíku.

 


Gantenbrinkovy dveře (›› Zdroj)

 

Královská komora

Účelem Královské komory bylo shromáždit všechny volné elektrony vyprodukované v Královnině komoře a tlačit je k horní části pyramidy. Žulové trámy v Královské komoře jsou vyrobeny z červené žuly, která má vysoký obsah krystalů a vytváří elektrické pole táhnoucí elektrony z Královniny komory směrem k vrcholu pyramidy.

 


Otvor do chodby Královské komory. Morton Edgar, roku 1910 (›› Wikimedia)

 

Předpokoj a padací dveře

Funkcí padacích dveří v předpokoji bylo ovládání vodíku proudícího směrem ke Královské komoře a řízení tlaku v pyramidě. Jejich uzavření by v podstatě zabránilo, aby plyn proudil ven z pyramidy skrze šachtu Královské komory. Ovládáním padacích dveří by také někdo kontroloval tlak v Královnině komoře a kolik světla by pyramida mohla produkovat.

 

“Sarkofág” v Královské komoře

“Sarkofág” v Královské komoře je důležitým znakem. Na co byl použit a proč tam byla umístěn, to jsou otázky, které stále matou mnoho badatelů. Účelem “sarkofágu” bylo vytvořit vysoké napětí v Královské komoře za účelem ionizace vodíku a vytvoření vodivého prostoru. Bez zdroje vysokého napětí v komoře by pyramida nefungovala. Mohlo být použito zařízení podobné bagdádské baterii. Nebo vynález podobné konstrukce jako je archa úmluvy.

 


Sarkofág v Královské komoře (›› Wikipedia)

 

Zátarasy v chodbě

V dolní části stoupající chodby jsou tři žulové zátarasy. Zdá se, že většina diskusí podporuje teorii, že ty zátarasy spadly dolů, aby zablokovaly vchod do stoupající chodby a tam byli podpírány dřevěnými nosníky. Nicméně neexistuje žádný jednotný názor na funkci těchto zátarasů.

Domnívám se, že byly použity v případě okamžité potřeby zastavit chod pyramidy. Fungovaly jako nouzové tlačítko. Tři žulové desky sklouzly dolů do chodby, aby pak zablokovaly tudy proudící vodík a zastavily tím proces. Skutečnost, že nyní tyto zátarasy blokují průchod znamená, že byly alespoň jednou použity.

Tudíž se domnívám, že funkcí Velké pyramidy v Gíze bylo uvolňování elektronů z ionosféry s cílem vyrobit světlo na Zemi. Vodík produkovaný v podzemní komnatě byl použit jako zdroj elektronů potřebných pro tento proces.

-koniec-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 


Úvodní foto: Velká pyramida v Gíze. (Foto: ›› Pixabay.com)

 

Konstantin Borisov

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-places-africa/has-function-great-...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Naďa

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Veľká Pyramída ako ELEKTRÁREŇ! (3D animácia)
https://www.kemet.sk/clanok/velka-pyramida-ako-elektraren-3d-animacia

Seriál: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-velka-pyramida-v-gize-ako-pamatnik-st...

MY TECHNO LAB Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/my-techno-lab-vyber

Veľká pyramída
https://www.kemet.sk/search/node/%22Velka%20pyramida%22

 


Sekcie: 
Náleziská: 

Komentáre