OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

JE TO KRÁĽOVNÁ – NO NIE TÁ, KTORÚ MYSLÍME


Minister pamiatok verí, že za Tutanchamonovou hrobkou sa ukrývajú ďalšie komory. Nie je tam však pochovaná Nefertiti, ale iná kráľovná.
Tento týždeň sa britský egyptológ Nicholas Reeves spolu s úradníkmi z Ministerstva pamiatok zúčastnili prieskumu Tutanchamonovej hrobky, ktorý mal overiť Reevesovu teóriu. Doktor Reeves je presvedčený, že za falošnou stenou v Tutanchamonovej hrobke sa nachádza posledné miesto odpočinku kráľovnej Nefertiti, minister pamiatok Mamdouh el-Damaty sa však domnieva, že tam môže byť matka detského kráľa – Kija.

 


›› Väčší obrázok

 

Čo zatiaľ vieme

Pred niekoľkými rokmi tím reštaurátorov zo spoločnosti Factum Arte, ktorý postavil repliku Tutanchamonovej hrobky v blízkosti vstupu do Údolia kráľov, vytvoril laserové snímky vo vysokom rozlíšení. So snímkami sa veľkoryso podelili na internete. Keďže zosnímali steny v 3D, vznikli aj obrázky, ktoré zachytávajú hrobku bez nástenných malieb. Po prvýkrát bolo možné detailne preskúmať steny pohrebnej komory. Práve na týchto snímkach si doktor Reeves všimol niečo ako obrysy skrytých dverí.

 


›› Väčší obrázok

 

Výjav na severnej stene hrobky podľa Reevesa znázorňuje Tutanchamona a obradné rituály počas pohrebu jeho predchodkyne kráľovnej Nefertiti.

Podľa doterajších tvrdení zachytáva maľba rituály kráľa Aja na pohrebe Tutanchamona.

Pri porovnávaní snímok „Tutanchamona“ si Reeves všimol, že črty čeľuste, brady, nosa a charakteristické vrásky v kútikoch úst – typické pre zobrazenia Nefertiti – naznačujú, že v skutočnosti ide o zobrazenie kráľovnej a nie faraóna.

 


›› Väčší obrázok
Foto: Kenneth Garrett

 

Podľa istej teórie nebola Tutanchamonova hrobka dostatočne vybudovaná, keď mladý kráľ zomrel nečakane vo svojich 19 rokoch. Preto bola potrebná iná hrobka pre kráľovský pohreb a najvhodnejším kandidátom sa stala hrobka kráľovnej Nefertiti – Tutanchamonovej nevlastnej matky – ktorá zomrela o desať rokov skôr.

Doktor Reeves je toho názoru, že za severnou stenou hrobky (napravo na hornom obrázku) leží nedotknutý hrob Nefertiti.

 


›› Väčší obrázok
Údolie kráľov

 

Údolie slúžilo ako kráľovské pohrebisko po dobu 500 rokov, kým ho nevyplienilo tébske duchovenstvo, ktoré vládlo Hornému Egyptu v období 21. dynastie, t.j. okolo roku 1000 p.n.l. Tutanchamonova hrobka unikla ich chamtivým prstom a objavil ju až Howard Carter v roku 1922.

 


›› Väčší obrázok
Na obrázku je Nicholas Reeves kráčajúci chodbou v Horemhebovej hrobke, Foto: Nariman El-Mofty

 

Falošné dvere sú známym trikom ako predísť vykrádaniu hrobov.

Reeves začal svoju prehliadku v pondelok v Horemhebovej hrobke (TT 57) – Horemheb bol generál, ktorý vládol po krátkom období Tutanchamonovho následníka Aja.

Na náprotivnej stene vyzdobenej studne boli vybudované ozdobné falošné dvere, navrhnuté tak, aby to vyzeralo, že pri nich sa chodba končí. Zlodeji sa však nenechali len tak ľahko obalamutiť, prenikli cez dvere a dostali sa ku kráľovským pokladom.

 


›› Väčší obrázok

 

„Súhlasím, že za stenami sa pravdepodobne niečo nachádza,“ tvrdí el-Damaty. Je však toho názoru, že ak je tam niekto pochovaný, bude to skôr Kija, ktorú egyptológovia považujú za Tutanchamonovu matku.

Odôvodňuje to tým, že keď sa Tutanchamon presťahoval z Amarny, kde strávil detstvo, do Téb, zabezpečil, aby sa hrob jeho matky presunul do Údolia kráľov. Podľa el-Damatyho sa práve táto hrobka o desaťročie neskôr stala Tutanchamonovým hrobom.

Je však zaujímavé, že veko Kijinej kanopickej vázy sa našlo v Údolí kráľov v hrobke KV 55. Natíska sa tak otázka, že ak je Kija pochovaná v hrobke KV 62 (Tutanchamonova hrobka), čo robí jej kanopické vybavenie, bez ktorého sa v posmrtnom živote nezaobíde, v druhej hrobke. Ja by som stále stavil peniaze na Nefertiti.

 


›› Väčší obrázok
Na obrázku je portrét Nefertiti s vysokou korunou s plochým vrcholcom, Foto: Kenneth Garrett

 

Nicholas Reeves sa domnieva, že pôvodným majiteľom hrobky je Nefertiti, slávna vďaka 3300 rokov starej buste objavenej v roku 1912, ktorá je v súčasnosti vystavená v Berlíne.

Nefertiti bola prvou manželkou Achnatona – osobitého panovníka, ktorý sa vzoprel božstvu Amona a orientoval sa na predtým málo spomínaného boha Atona zobrazovaného ako slnečný disk.

Záležitosti v štáte sa vrátili do normálnych koľají po smrti Achnatona s nástupníctvom Smenchkareho, o ktorom sa Reeves domnieva, že ide o Nefertiti, ktorá si po nástupníctve zmenila meno.

 

Čo teda objavili?

Fyzický prieskum hrobky umožnil Reevesovi a el-Damatymu nájsť ďalšie stopy, ktoré nie sú prítomné na snímkach. Medzi hlavné objavy patrí:

1. Výrazné linky, ktoré vedú od predsiene až po obrysy predpokladaných falošných dverí. Tým sa potvrdzuje teória, že Tutanchamonova pohrebná komora bola pôvodne súčasťou chodby vedúcej k falošnej stene, ktorá skrýva Nefetitin hrob. Keď Tutanchamon umrel, priestor pred stenou sa rozšíril smerom na západ, aby sa tam zmestil sarkofág a zlaté relikvie.

2. Viditeľný kontrast medzi materiálmi, ktoré pokrývajú tú istú stenu. Zreteľný rozdiel medzi časťou, ktorá vznikla rozšírením na západ pri vytváraní Tutanchamonovej pohrebnej komory a časťou, ktorá predstavuje pôvodnú falošnú stenu ukrývajúci hrob Nefertiti.

 


›› Väčší obrázok
Prieskum Tutanchamonovej pohrebnej komory. V strede Nicholas Reeves a minister pamiatok Mamdouh el-Damaty (v žltom tričku), Foto: Nevine El-Aref

 

Čo bude ďalej?

1. októbra sa konala tlačová konferencia, na ktorej oznámili svoje objavy ako aj ďalšie kroky do budúcna.

Za pomoci podzemného radaru sa chystajú preskúmať prítomnosť dutého priestoru za severnou a západnou stenou hrobky. Prieskum by sa mal konať v priebehu novembra (konkrétne 4. novembra, na výročie otvorenia Tutanchamonovej hrobky v roku 1922, pozn. red.) A pokiaľ sa zistí prítomnosť skrytých priestorov? Nuž potom budú vedci čeliť problému, pretože severná stena je pokrytá neoceniteľnými maľbami.

Posledné slovo patrí mužovi, ktorý vyvolal vlnu „Tutmánie“:

„Som presvedčený, že čoskoro budeme svedkami významného objavu v Tutanchamonovej hrobke.“

 


›› Väčší obrázok
Na obrázku Tutanchamonov pozlátený vonkajší sarkofág pokojne hľadí spopod skla v pohrebnej komore slávnej hrobky, Foto: Nariman El-Mofty

 

Je málo pravdepodobné, aby Tutanchamon vedel, že večnosť strávi v „požičanej“ hrobke. Jeho pôvodná hrobka, ktorú si pravdepodobne privlastnil jeho následník Aj (WV 23) sa nachádza v pokojnej západnej časti Údolia kráľov.

 


›› Väčší obrázok
Úvodný obrázok: Tutanchamonova vonkajšia pozlátená rakva – jedna z troch, ktoré chránia kráľovskú múmiu. Stále sa nachádza v kamennom sarkofágu v pohrebnej komore, o ktorej sa Nicholas Reeves domnieva, že pôvodne bola súčasťou chodby vedúcej do hrobu Nefertiti, Foto: Nariman El-Mofty

 

Jeff Burzacott

30. september 2015

S láskavým dovolením NILE MAGAZINE

http://www.nilemagazine.com.au/2015-september/2015/9/30/its-a-queen-but-...

Preklad: Homer

Exkluzívne

Plné znenie pôvodnej správy Nicholasa Reevesa (EN) nájdete ›› na tejto adrese


 

Súvisiace:

Tutanchamonova posmrtná maska bola vyrobená pre Nefertiti, tvrdí archeológ
http://www.kemet.sk/clanok/tutanchamonova-posmrtna-maska-bola-vyrobena-p...

Čo sa ukrýva na druhej strane?
http://www.kemet.sk/clanok/co-sa-ukryva-na-druhej-strane

Spoznajte pravého majiteľa Tutanchamonovej hrobky. A možno tam stále je
http://www.kemet.sk/clanok/spoznajte-praveho-majitela-tutanchamonovej-hr...

Spoločná hrobka Tutanchamona a Nefertity
http://www.kemet.sk/clanok/spolocna-hrobka-tutanchamona-a-nefertity

 


Sekcie: