OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Z čeho jsou opravdu vyrobeny pyramidy?


Sto tisíc otroků táhlo několikatunové bloky přes poušť. Komplikovaná soustava kladek a výtahů zvedala každý ručně opracovaný kámen na své místo. To je historický obraz stavby starověkých egyptských pyramid. Co když ale Egypťané používali snazší a efektivnější metody? Nedávné teorie a vědecké důkazy naznačují, že lidé vyráběli betonové bloky na místě pro konstrukci vnější vrstvy pyramid. Proto všechno, co jste si mysleli, že víte o vzniku pyramid, je pravděpodobně chybné.

 

Rentgenování pyramidy

Odborník na materiály Joseph Davidovits naznačuje realističtější způsob, jak se podívat na stavbu pyramid. Jelikož není přesvědčen o schopnosti Egypťanů vytesat a přemístit velké kamenné bloky, předpokládá Davidovits, že Egypťané vyráběli bloky uměle z vápence a rostlinných přísad nacházejících se v okolí. Tyto bloky, vyrobené na místě, pak sloužily k sestavení pyramidy. Stávající pouze jako hypotéza, Davidovits ji později podpořil pomocí dat rentgenové difrakce, běžné techniky v chemii a vědách o surovinách.

 

Analýza obkladových kamenů

Vědecká šetření se točí kolem "obkladových kamenů" používaných na pyramidách – vnější vrstva z leštěného kamene. Ve svém pojednání "X-Ray Analysis and X-Ray Diffraction of Casing Stones from the Pyramids of Egypt, and the Limestone of the Associated Quarries" (http://www.geopolymer.org/fichiers_pdf/XRAYSTONE.pdf) Davidovits pohlíží na kameny z šesti různých míst. Na základě analýzy, obkladové kameny obsahují vzduchové bubliny. Je to protiklad vůči skále z lomů, ke které jsou tyto kameny obvykle přidružovány, protože kameny z lomů neobsahují žádné vzduchové bubliny. Přítomnost vzduchových bublin v obkladových kamenech podporuje teorii “betonu“. Davidovits také napsal článek popisující, jak je látku podobnou betonu možné vyrobit pomocí místních zdrojů a nástrojů jako parohy a kosti.

 

Důkazy pro technologii betonu

Plinius starší, historik a námořní velitel v Římě během prvního století napsal "Naturalis Historia" (http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html), raný pokus vytvořit encyklopedii. Plinius starší popisuje několik odkazů, jak Egypťané vytvořili "umělé" kameny, zejména pokud jde o vytváření váz (http://books.google.sk/books?id=ZLTHAAAAIAAJ&pg=PA511&lpg=PA511&dq=X-Ray...):
“Tímto způsobem dojde k vytvoření mnoha hromad (z minerálů), které mohou být převedeny do skutečné skály. Egypťané tímto způsobem vyráběli vázy...”
Plinius psal tisíce let po vzniku pyramid, ale tento zápis poskytuje důkazy o technologii podobné betonu používanou Egypťany před dvěma tisíci lety.

 

Současné vědecké analýzy

Práce Davidovitse je často zpochybňována kvůli aspektu, že je původcem teorie pyramidového betonu. Jiní vědci však využívají moderních metod ke zkoumání těchto kamenů. V článku z roku 2011 "Were the casing stones of Senefrus Bent Pyramid in Dahshour cast or carved? Multinuclear NMR evidence" (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X10008979), ukazují nukleární magnetické rezonanční experimenty obkladových kamenů na Bent pyramidě, že jsou kombinací vápencových zrn z jednoho lomu sloučených s křemičitanem vápenatým z druhého lomu.

 

Odpor vůči umělé pyramidě

Přestože více výzkumných skupin poskytuje důkazy o technologii betonu na obkladových kamenech, egyptologové se spíše zdráhají přijmout tyto vědecké poznámky. Zahi Hawass, dlouhou dobu (a teď bývalý) egyptský ministr starožitností nazývá teorii betonu "jednoduše hloupou", v roce 2006 podotknul:
“Samozřejmě že ne. Jsou vyrobeny z pevných bloků vytěženého vápence. Tvrdit něco jiného je idiotické a urážející.“
Je poměrně obtížné změnit desítky let myšlení, zejména ve vědě, která často spoléhá na subjektivní a vizuální interpretace k učinění závěrů.

 

Efektivnější způsob

Takže, byly pyramidy postaveny pomocí betonu? Je to rozhodně přijatelná teorie, a odstraňuje otázky typu jak civilizace řezala a přepravovala masivní kameny z lomů. Není potřeba mimozeměťanů, nebo futuristických technologií – pouze na místně vyrobený beton. Tato místní metoda sníží čas a personál potřebný ke stavbě a vytvoří jednotný tvar bloků. Pokud se použije Ockhamova břitva, názor Davidovitse vítězí.

 

 

Text: io9.com

Foto: Philip Coppens

Preklad: Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz

 


 

Súvisiace:

Kdo byli dávní stavitelé velkých pyramid?
http://www.kemet.sk/clanok/veda/kdo-byli-davni-stavitele-velkych-pyramid

Pyramídy-Mars-Sírius
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/pyramidy-mars-sirius

 


Sekcie: