OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Medicína v starovekom Egypte I.


Medicína starovekých Egypťanov je jednou z najstarších, aké sú zdokumentované. Od začiatkov civilizácie v 33. storočí pred Kristom až po perzskú inváziu v roku 525 pred Kristom sa egyptská lekárska prax zväčša nezmenila a bola na svoju dobu vysoko pokročilá, zahŕňajúc jednoduchú neinvazívnu operáciu, upravovanie kostí a rozsiahly zoznam liečiv. Egyptská medicínska myšlienka ovplyvnila neskoršie tradície, vrátane tej gréckej.


Až do 19. storočia boli hlavnými zdrojmi informácií o starovekej egyptskej medicíne spisy z neskoršieho staroveku. Homér v r. 800 pred Kristom poznamenal v Odyssei: „V Egypte sú ľudia oveľa kvalifikovanejší v medicíne, než ktorýkoľvek iní..." a „Egypťania boli kvalifikovaní v medicíne viac než v ktoromkoľvek inom umení".

 

 

Grécky historik Herodotos navštívil Egypt okolo roku 440 pred Kristom a obšírne písal o svojich pozorovaniach ich lekárskych postupov. Plínius Starší o nich tiež písal v historickom prehľade priaznivo. Hippokrates („otec medicíny"), Herofilos, Erasistratos a neskôr Galen študovali v chráme Amenhotepa, a uznali prínos starovekej egyptskej medicíny pre grécku.

 


V roku 1822 konečne umožnil preklad Rosettskej stély preloženie starovekých egyptských hieroglyfických zápisov a papyrov, zahŕňajúc mnohé lekárske záležitosti (egyptské medicínske papyrusy). Následný záujem o egyptológiu v 19. storočí viedol k objaveniu niekoľkých sérií rozsiahlych starovekých medicínskych dokumentov, zahŕňajúc Ebersov papyrus, papyrus Edwina Smitha, Hearstov papyrus, Londýnsky papyrus a ďalšie, datujúce sa až do roku 3000 pred Kristom.

 

 

Papyrus Edwina Smitha je učebnica o operácii a detailoch anatomických pozorovaní a „vyšetrením, diagnózou, liečením a prognózou" početných chorôb. Pravdepodobne bol napísaný okolo roku 1 600 pred Kristom, ale považuje sa za kópiu niekoľkých skorších textov. Medicínske informácie v ňom sa datujú až do roka 3 000 pred Kristom. Imhotep v 3. dynastii je považovaný za pôvodného autora textu papyrusu, a zakladateľa medicíny v starovekom Egypte. Najstaršia známa operácia bola vykonaná v Egypte okolo roku 2 750 pred Kristom.

Ebersov papyrus z roku 1 550 pred Kristom je plný informácií o používaní zaklínadiel a pravidiel určených na odvrátenie démonov spôsobujúcich chorobu, a zahŕňa tiež 877 predpisov. Obsahuje najrannejšie zdokumentované povedomie o tumoroch, pokiaľ bola slabo chápaná staroveká medicínska terminológia správne interpretovaná. Iné informácie pochádzajú z obrázkov, ktoré často zdobia steny egyptských hrobiek a preklady sprievodných nápisov.

 


Pokroky v modernej medicínskej technológii tiež prispeli k pochopeniu starovekej egyptskej medicíny. Paleopatológovia dokázali využívať röntgenové lúče a neskôr CAT snímky na prezeranie kostí a orgánov múmií. Elektrónové mikroskopy, hmotnostná spektrometria a rôzne forenzné techniky umožnili vedcom jedinečné pohľady na stav zdravia v Egypte pred 4000 rokmi.

 

 

Iné dokumenty, ako papyrus Edwina Smitha (1 550 pred Kristom), Hearstov papyrus (1 450 pred Kristom) a Berlínsky papyrus (1 200 pred Kristom) poskytujú tiež veľmi hodnotný pohľad na starovekú egyptskú medicínu. Edwin-Smithov papyrus sa napríklad zmieňoval o výskumných metódach, vytvorení diagnózy pacienta a stanovení liečby. Takže sa naň pozeráme ako na výukový manuál. Liečby pozostávali z liečiv vyrobených napr. zo zvieracích, zeleninových alebo ovocných látok či minerálov.

 

http://www.crystalinks.com/egyptmedicine.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Jaromír Kozák: Medicína starého Egypta
http://www.kemet.sk/clanok/medicina-stareho-egypta

 


 

 

Štítky: