OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Egypt-rôzne

JEDI RADÍ 12 (otázka č. 28)

Otázka č. 28: Ahoj Jedi, môžeš ›› minulú tému doplniť konkrétnejšie, o čo presne ide?

Môžem. Zameriam sa na pohnútky. Je to žiaľ u istého druhu bádateľov častý postup. Hlavne prísť s nejakou vlastnou hypotézou, založiť si osobné stránky, pokiaľ možno vydať knihu-dve. Zdá sa, akoby Pravda nebola až taká dôležitá. Byť zástancom hypotéz, hoc silno pravdepodobných, ktoré vyslovili tí predo mnou sa nenosí – veď je to ako budovať pomník inému človeku, a to je hlúpe, alebo nie?

Odhaľovanie záhady ruín v Marcahuasi a ich prepojenia s Egyptom (+VIDEO)

Ruiny v Marcahuasi predstavujú skupinu kameňov, ktoré sa nachádzajú na náhornej plošine v peruánskych Andách. Tieto skaly sú pozoruhodné svojimi jedinečnými tvarmi a rôzne hypotézy sa pokúšali vysvetliť ako vznikli. Podľa niektorých tieto ruiny vytesali ľudské bytosti, zatiaľ čo iní tvrdia, že ich vytvarovali prírodné sily. Existujú aj hypotézy, podľa ktorých tieto ruiny majú akési liečivé sily.

Dievčatko začalo rozprávať staroegyptským jazykom

V súčasnosti má Angelina z mesta Magnitogorsk v Rusku dva a pol roka a dobre rozumie všetkým hovoreným ruským slovám, ale odpovedá staroegyptským jazykom. Keď začala hovoriť, rodičia jej nič nerozumeli. Najprv si mysleli, že iba hovorí skomolené slová a čakali, že časom sa situácia zmení, ale čoskoro vyšlo najavo, že Angelina hovorí nejakým cudzím jazykom.

Motiv zvířete na čele

Jak starověcí Egypťané, tak Inkové nebo Pre-Incká civilizace užívali „motiv zvířete na čele“ k vyvolání síly Třetího oka. Obě kultury chápaly, že jsme schopní vyvolat stav podobný transu, kdy „probudíme“ naše tzv. „Oko do mysli“, „Vnitřní oko nebo „Třetí oko“ – symbol myšlenky duchovního osvícení, která existuje blízko čela nad a mezi očima – přesně tam, kde je zvíře umístěno.

Ankh – předchůdce křesťanského kříže?

Také známý jako symbol pro berlu, Klíč života, Klíč Nilu, symbol pro sexuální harmonii a pro život, ankh byl také spojovaný s egyptskými bohyněmi Hathor a Isis. Ve skutečnosti jsou však nejrůznější bohové či faraonové zobrazováni tak, že drží v ruce ankh, čímž dávají na odiv, že mají moc nad životem (a opačně – nad smrtí), a že také získávají nesmrtelnost pro svou osobu. Nedávno zemřelí ve starověkém Egyptě jsou zobrazováni tak, že ankh pevně svírají v rukou za jeho slzu, nebo někdy i vzhůru nohama, takže to vypadá, jako by ho chtěli použít jako klíč.

Stránky

Subscribe to Egypt-rôzne
Minimize menu

Site Manager Menu