OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

►Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA ĽUDSKÉ BYTIE II.


Ešte šokujúcejšia druhá časť exkluzívnej prednášky Valerija Uvarova i s dosiaľ nepublikovanými informáciami v svetovej premiére! (english below)VALERY UVAROV: Pyramids and their profound positive influence on the human being 2/2

An even more shocking second part of Valerij Uvarov's exclusive talk, including also the information that has been unpublished so far in the worldwide premiere!

 

 

Z OBSAHU (CONTENT):

„Til.Mun“ – spomalenie starnutia ("Til.Mun" – slowing down aging)
Overujúce vedecké výskumy 2 (Verifying scientific research 2)
     ►Overujúce vedecké výskumy 1 (Verifying scientific research 1)
Pyramídy ako tlmiče seizmickej aktivity (Pyramids as dampers of seismic activity)
Energetické lúče (Energy rays)
SVETOVÁ PREMIÉRA! (WORLDWIDE PREMIERE)
Polobohovia na Zemi (Demigods on Earth)
Skutočný účel pohrebných komôr v pyramídach (The real purpose of burial chambers in pyramids)
Pyramídy ako interdimenzionálne prechody a časové koridory (Pyramids as inter-dimensional passages and time corridors)
Hviezdne brány a GPS značky (Star gates and GPS marks)
Pyramídy – zhrnutie (Pyramids – conclusion)
Budovanie pyramíd dnes (Building pyramids today)


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

© Valerij Uvarov. Video môže byť šírené jedine celé, bez zmien a zadarmo vrátane celej tejto poznámky.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Pyramids are a royal subject. It is said that the truth is more shocking than the most fantastic theories. If you are interested in the results of the latest researches, watch the talk by Valery Uvarov, which we filmed on the recent conference in Znojmo, Czech Republic. Before, though, you should forget everything you heard about pyramids before...

A marathon of presentations, which contains also the information that has been unpublished so far, likely fulfilled the expectations of even the most discerning viewer. Final surprise – gradually, they will all be published in full length!


 

Súvisiace:

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/valerij-uvarov-vyber

PYRAMÍDY V EURÓPE A V ČR (12.-14. 6. 2015)
http://www.cez-okno.net/clanok/pyramidy-v-europe-a-v-cr-12-14-6-2015

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy