OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA

Projekt ISIDA: Asuánsky granit časť prvá (+VIDEO)

Asuánsky Obelisk a k nemu priľahlé granitové kameňolomy navštívili výskumníci nášho Projektu začiatkom roku 2011. Hlavnou úlohou expedície v roku 2013 bolo: prehliadky nami ešte nepreskúmaných Južných granitových kameňolomov Asuánu a granitových ostrovov; s cieľom hľadať artefakty, ktoré tu zostali po starovekých robotníkoch so zreteľom na kamenné nástroje.

Projekt ISIDA: Granitové kameňolomy a Obelisk (+VIDEO)

42-metrový nedokončený Obelisk z ružovej žuly je na východnom brehu Nílu, kilometer od centra Asuánu. Po prvýkrát náš tím prieskumu navštívil toto miesto v decembri 2011. Teraz pokračujeme v téme o Obelisku, ku ktorej sa ešte v našich diskusiách na fóre nejeden krát vrátime, na doplnenie k našej predošlej návšteve, a budeme sa zaoberať niekoľkými aspektami. Taktiež nebude zbytočné zopakovať si niektoré momenty fotografií, ako kameňolomu, tak aj Obelisku. To umožní čitateľovi získať podrobnejšiu predstavu o tom, koľko hádaniek Asuánske granitové kameňolomy obsahujú.

Projekt ISIDA: Kvarcitové kameňolomy Asuánu (+VIDEO)

Kvarcitové kameňolomy, ktoré sa nachádzajú pozdĺž západného brehu Nílu v oblasti Asuánu, naša expedícia navštívila v decembri v roku 2012. Stručná informácia o expedícii je uvedená v správe ›› „Egypt 2012. Asuán. Kvarcitové kameňolomy“. V tom čase bola naša návšteva krátkodobá a skôr poznávacia. Nemajúc presné súradnice artefaktov, dosvedčujúcich o spôsobe ťažby a polotovaru kremeňa, bolo v roku 2012 nemožné dosiahnuť výrazný pokrok.

Stránky

Subscribe to Projekt ISIDA