OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA: Granitové kameňolomy a Obelisk (+VIDEO)


42-metrový nedokončený Obelisk z ružovej žuly je na východnom brehu Nílu, kilometer od centra Asuánu. Po prvýkrát náš tím prieskumu navštívil toto miesto v decembri 2011. Teraz pokračujeme v téme o Obelisku, ku ktorej sa ešte v našich diskusiách na fóre nejeden krát vrátime, na doplnenie k našej predošlej návšteve, a budeme sa zaoberať niekoľkými aspektami. Taktiež nebude zbytočné zopakovať si niektoré momenty fotografií, ako kameňolomu, tak aj Obelisku. To umožní čitateľovi získať podrobnejšiu predstavu o tom, koľko hádaniek Asuánske granitové kameňolomy obsahujú.

 

 

V úvode uvádzame názory na všeobecný plán granitových kameňolomov, aby sme mohli s určitou počiatočnou predstavou o teréne začať uvažovať o niektorých konkrétnych detailoch.

 

 

A teraz o podrobnostiach. Počas našej poslednej expedície sa na severovýchodnom okraji nedokončeného Obelisku objavil podivný artefakt. Tento artefakt zaujal náš prieskumný a výskumný tím a následne vzbudil záujem našich čitateľov.

 

 

Na konci expedície v roku 2011 sme sa pokúsili nájsť o tomto artefakte nejaké informácie, ale hľadanie neprinieslo žiadne výsledky. Pri plánovaní expedície v roku 2012 sme preto zaradili hľadanie podobných záležitostí Asuánskych granitových kameňolomov ako jeden z hlavných cieľov. Nižšie uvádzame získané výsledky.

Severovýchodná stena Obelisku, ako aj jedno z miest západných lomov (posledné dve fotografie v druhom rade).

 
 

Logický model lokalizácie takýchto artefaktov ešte nebol odhalený. Fakt zostáva faktom, a preto hľadanie príčiny jeho existencie je plne opodstatnené.

Druhým dôležitým bodom nášho plánu bol pokus získať fotografie jednej zo severovýchodných jám, ktorá je zaujímavá, pretože má ohyb smerom k obeliskovej základni. Zaoblenie začína na hĺbke 5 metrov, takže sme museli natáčať pomocou metódy "rybolovu" pomocou programovateľnej kamery. Fotoaparát klesol na technicky možnú hĺbku. Výsledky sú priamo pred vami:

 

 

Plánované úlohy týkajúce sa dvoch vyššie uvedených bodov boli splnené. Ďalej počas dôkladnej kontroly sme objavili nie menej tajomné artefakty Asuánskeho obelisku.

Tieto dve paralelné línie z juhozápadnej strany Obelisku prechádzajú celým povrchom Obelisku. Pozrime si ich dôkladne:

  

Vzdialenosť 20 cm je zachovaná po celej dĺžke reliéfu liniek, čo vytvára dojem "koľají" zanechaných určitým mechanizmom používaným pri výrobe obelisku.

Tu na povrchu Obelisku okamžite zaznamenáme jeho zvažovanie, orientáciu po stranách svetla a radiačné pozadie, ktoré nepresahuje štandardné všeobecné pozadia žiarenia ružovej žuly:

 

 

Naši čitatelia sa opakovane pýtali na povahu vykopávok, ktoré zostali v skalách v dôsledku oddelenia obeliskov od hlavnej skaly. Pozrime si ich podrobnejšie:

 
 

Posledné dve fotografie ukazujú stopy oddelenia Malého obelisku od žulového masívu severovýchodnej časti lomov. Tento postup bol podľa miestnych prizerajúcich sa nasledovný:

 

 

Každý má právo na svoju verziu. Našou úlohou je zhromaždiť dostatok informácií, aby sme mali čo najsilnejší základ na predloženie vlastnej.

Pri hľadaní skutočností sa vráťme k hlavnému predmetu nášho záujmu: Asuánskemu obelisku. Po zostupe do výkopu vidíme značky na vertikálnej stene obelisku a opačnej stene lomu:

 

 

Dosiahnutý bol dostatočne veľký počet meraní, čo nám umožnilo dospieť k záveru, že vzdialenosť medzi čiarami označenými na Obelisku je 28 cm a stena jamy má 60 cm. Treba poznamenať, že na stene lomu, na rozdiel od steny Obelisku, je jasne viditeľná "mriežka" s rozmermi 60 x 60 cm, čo sa týka samotného Obelisku, vidíme len paralelné zvislé čiary, vzdialenosť medzi ktorými zodpovedá veľkosti výkopov v podlahe výkopu. A priehlbiny a pásy sú navzájom zodpovedajúce.

  

V súčasnosti sú naše pozorovania Asuánskeho obelisku vyčerpané. Je pravdepodobné, že ďalšie expedície, a to jednak pre našu skupinu, ako aj pre skupiny účastníkov nášho fóra, majú ešte pred sebou veľa na identifikáciu, nájdenie a štúdium.

Ďalej uvádzame mimoriadne dlhú jamu v blízkosti Asuánskeho obelisku. Jama, ktorú vidíme na prvých dvoch fotografiách, pokračuje vo výške 7 metrov nad stenou lomu. Teraz je viditeľná len jeho ďalšia stena, tj. zvyšok bol zničený v priebehu ťažby. To dokazuje, že jamy boli prehlbované súčasne s vykopávkou skaly.

 

 

A teraz sa trochu posunieme na juhozápad od Obelisku až po žulové lomy a vezmeme do úvahy artefakty týchto miest, fotografie ktorých sú oveľa výrečnejšie než akékoľvek komentáre...

Takže juhozápadné lomy:

 
 

Granit na veľkej ploche má stopy erózie. Vytvorila kôru, ktorá "napučala" a odtrhla sa od hlavného masívu do výšky 5 cm. To všetko zuní ako bubon, keď naň klepneš. Na vrchole tejto kôry je charakteristický zárez z úprav, čo naznačuje, že už oddelil oblasť použitia týchto stôp. Dôvodom takejto erózie by mohla byť voda, ktorá pravidelne zaplavovala kameňolomy, ktoré sa stále nachádzajú v najjuhozápadnejšej časti.

 

 

K diskusii o fotografiách uvedených artefaktov sa vrátime, ale už v inej téme našej správy.

 

 

Pokiaľ ide o Asuánske granitové kameňolomy a Obelisk, je to zatiaľ všetko.

Len artefakty vedia pravdu o svojom pôvode. Ale našou úlohou bolo spolu s vami, logickou reflexiou, pokúsiť sa priblížiť k tejto pravde minimálne o polovicu kroku. Medzitým... Do tej doby – informácie na zváženie.

 

 


Všetky časti “Projektu ISIDA” nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v decembri 2012

Zdroj a všetky fotografie: http://isida-project.org/egypt_2012/aswan_obelisk.htm

Preklad: Miroslava

Exkluzívne


 

Súvisiace:

ASUÁN
http://www.kemet.sk/nalezisko-lokalita/asuan

Virtuálna púť Egyptom
http://www.kemet.sk/rubrika/virtualna-put-egyptom

 


Sekcie: 
Náleziská: