OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Projekt ISIDA: Asuánsky granit časť prvá (+VIDEO)


Asuánsky Obelisk a k nemu priľahlé granitové kameňolomy navštívili výskumníci nášho Projektu začiatkom roku 2011. Hlavnou úlohou expedície v roku 2013 bolo: prehliadky nami ešte nepreskúmaných Južných granitových kameňolomov Asuánu a granitových ostrovov; s cieľom hľadať artefakty, ktoré tu zostali po starovekých robotníkoch so zreteľom na kamenné nástroje.


V tejto kapitole správy sa budeme zaoberať len geologickou zložkou, ktorá položila základ pre krásu a veľkoleposť najstarších pamiatok Egypta, ktoré dodnes pozorujeme.

 

Takže – Asuánsky Obelisk. (Prehľadná informácia o Obelisku bola uvedená v práve o expedícii ›› „Egypt 2012. Asuánsky Obelisk a kameňolomy.“)

 

 

Zoberme do úvahy skutočnosť uloženia granitových vrstiev vertikálnymi slojmi a, rovnako tak, voľbu granitu v rozmedziach uloženia celej vrstvy.

Nižšie sú uvedené spoje jednotlivých granitových vrstiev. Ako vidíte, vertikálne steny susedných vrstiev sú vyrovnané. Na niektorých miestach sú zlomeniny oddelených vrstiev vyplnené kryštálmi kremeňa.

 
 

V prvom rade je ukázaná vzorka granitu, ktorá bola s najväčšou pravdepodobnosťou urobená na účely určenia kvality masívu priľahlej vrstvy, ktorá sa čiastočne spracovávala. Na druhej fotografii sú zreteľne viditeľné šikmé čiary na stenu priľahlého útvaru, čo naznačuje posúvanie priľahlých magmatických prietokov v momente vzniku (tuhnutia) horniny.

 
 

Nižšie je uvedený príklad technológie výberu granitovej vrstvy, ležiacej na južnej strane Obelisku.

 
 

Ďalej sú jasne viditeľné artefakty, ktoré tu zostali po nástrojoch, s ktorými bola urobená vertikálna separácia žľabu z granitu.

  

Nasledujúce fotografie ukazujú „jamu“ na hranici spoja dvoch granitových vrstiev a spracovanú integrálnu časť formácie, ohraničenú priľahlou vrstvou na pravej strane.

 
 

Nižšie sú uvedené fotografie znázorňujúce príklady umelého výberu hornín v ložiskách geologických formácií.

 
 

Najpozoruhodnejším príkladom je „nedokončený asuánsky obelisk“, ktorý je rezaný do 43-metrovej granitovej formácie, ktorá je zo všetkých strán ohraničená oddelenými magmatickými tokmi. Na nižšie uvedených fotografiách sú dobre viditeľné praskliny spojov paralelných prúdov, rovnako ako opory vrcholu obelisku ku kolmému formovaniu.

 
 

Pri západe slnka je osvetlenie najpriaznivejšie na odhalenie stôp povrchovej úpravy obelisku. (V tomto svetle vám prítomnosť tieňov umožňuje vidieť nejaké nezrovnalosti.) Zdanlivo dokonale hladký povrch obelisku nebol vôbec ideálny. Ako je zrejmé z nižšie uvedeného fotografického materiálu, je plné veľmi zaujímavých stôp technologickej povahy.

 
 

O histórii ťažby a spracovania granitu v pomerne širokom časovom rozpätí (staroveké kráľovstvo – XX. storočie) nám povedali Južné granitové kameňolomy.

 

 

 

Na vyššie uvedených fotografiách je predemonštrovaný rez granitových vrstiev. Vynikajúco sa prezerajú ako vertikálne vedľajšie, tak aj horizontálne (pod uhlom k horizontu) sloj stuhnutej magmy, určujúce celistvosť polovýrobku.
Nižšie sú uvedené fotografie samotných polovýrobkov rozličného kalibru, kvality spracovania, technológie a doby ťažby.

 


 

 

-pokračovanie-


Všetky časti “Asuánsky granit” nájdete na tejto adrese.

Všetky časti “Projektu ISIDA” nájdete na tejto adrese.


Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v roku 2013

Zdroj a všetky fotografie: http://isida-project.org/egypt_december_2013/aswan_granit.htm

Preklad: Miroslava

Exkluzívne


 

Súvisiace:

ASUÁN
http://www.kemet.sk/nalezisko-lokalita/asuan

Virtuálna púť Egyptom
http://www.kemet.sk/rubrika/virtualna-put-egyptom

 


Sekcie: 
Náleziská: