OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID XVII.


 

Působí na nás různé obrazce a tvary?

Různé obrazce a tvary, jak tomu nasvědčují architektonické i další umělecké památníky dávných civilizací, sehrávaly v životě našich předků významnou roli. Vždyť jenom samotný vznik a vývoj geometrie patřil mezi zásadní civilizační počiny lidstva a dodnes se odborníci dohadují o tom, jaký význam vlastně lidé přisuzovali tvaru, který je symbolem prostorového uspořádání přírody, světla i vesmíru. Tak například slavná Pythagorova a Euklidova věta byla známá již dvě tisíciletí před svými objeviteli a jejich autoři byli - Sumerové.

Symbolika obrazců a tvarů sehrávala významnou úlohu v náboženství, astrologii, magii a dalších tajných naukách, jejichž znalost příslušela pouze úzkému okruhu zasvěcenců, převážně z řad kněží. I moderní věda dnes uznává, že symbolika, sniž se střetává při studiu života našich předků, staví před nás nejeden otazník...

K takovému patří bezesporu i jedno z nejobdivovanějších děl starověké architektury - egyptské pyramidy. O skutečném účelu těchto podivuhodných staveb toho nevíme dosud mnoho. Jedna z hypotéz tvrdí, že pyramidy sloužily jako příbytek pro faraónovou duši, o jejímž posmrtném životě starověcí Egypťané nepochybovali. Nutno poznamenat, že svůj hluboký vyznám mají bezesporu i obrazové symboly nacházející se ve výzdobě pyramidy.

Ne náhodou dospěl ing. Karel Drbal, který provedl mnoho sérií experimentů, posléze k jednoznačnému závěru. „Existuje nepochybný vztah mezi tvarem a prostorem pyramidy a fyzikálním, chemickým a biologickým procesem, odehrávajícím se uvnitř tohoto prostoru. Užitím vhodných forem a tvarů můžeme pak tyto procesy urychlit nebo naopak zpomalovat."

V této souvislosti není jistě náhoda ani to, že se ing. Drbal začal později zabývat psychotronikou. Byl přesvědčen, že tajemství různých tvarů v souvislosti s prostorem má v psychotronice svoje místo: "Některé formy jsou zdravé pro lidi. Tvar koule má kupříkladu dobrý vliv. Mnozí vědci věří, že kdyby budovy nemocnice byly stavěné v těchto formách, pacienti by se rychleji uzdravovali. Ale polokoule má například zase negativní vliv na organismus. Stále však neznáme všechny odpovědi."

 

Ale ani fyzikové nezůstali pozadu. Existují přístroje, kterými je např. možné graficky znázorňovat vzorce zvukových vln. Některé kombinace zvuků tak vytvářejí přesné geometrické tvary. Před léty se podobnými pokusy zabývali američtí vědci v delawarských laboratořích a dospěli k teoretickému závěru, že všechny formy v našem světe jsou výsledkem kombinace vibrací různých frekvencí.

Jiní si zase povšimli podobnosti pyramid s formou magnetických krystalů, které vypadají jako dvě pyramidy postavené základnami na sebe. Tak bylo naznačeno, že energie pyramidy může mít cosi společného s magnetickými fenomény naší planety.

 

 

V roce 1969 byl do nitra Chefrenovy pyramidy instalován speciální computer na měření kosmických paprsků dopadajících na pyramidu. Na magnetických páskách byly zaznamenány přesné informace o kosmických částicích uvnitř celé stavby. Grafy však vykazovaly zcela jiné hodnoty, než vědci předpokládali: "Buď je pyramida geometrickým omylem, který ovlivňuje naše grafy, nebo zde existuje jakési mystérium, nazývejte ho, jak chcete — okultismem, kletbou faraónů, nebo magií, ale zde působí síla, která vzdoruje předpokládaným zákonům vědy a je v pyramidě ještě po tisíciletích v činnosti" - prohlásil tehdy novinářům dr. Gohet, jeden z vedoucích pracovníků tohoto výzkumného projektu.

Tajemnou energií uvnitř pyramid se zabývala i kniha A. Mereuxe Tajemná věda faraónů i kniha L. Turenna Vlny vycházející z forem, kde se tvrdí: „Různé formy, jako koule, pyramidy, čtverce, polokoule, působí jako různé typy rezonátorů energie kosmu, Slunce a energie kolem nás. Jako speciální tvar dává houslím charakteristický zvuk, tak speciální tvar pyramidy je zřejmě rezonanční dutinou, jež ovlivňuje ostří čepele."

Je proto žádoucí, aby moderní věda věnovala více pozornosti těmto tvarovým psychotronickým fenoménům, neboť jich lze pozitivně využít např. v medicíně. I když samotný pojem tvarová psychotronika může vzbuzovat nevoli, údiv i rozpaky. Ačkoli tato součást psychotroniky nebyla ještě nikým oficiálně definována, přesto objektivně existuje. Zkoumání vztahů mezi tvarem a prostorem i energetickými vlivy zde probíhajícími, je výzvou současné vědy. Je to výzva, na kterou se pokoušel odpovědět i inženýr Karel Drbal a jehož poznatky nebyly dosud plně doceněny. A možná, že jednou i díky němu vznikne obor, který se bude nazývat třeba „tvarová psychotronika".

 

Všechno kolem září

Celá příroda okolo nás je jako svět tvarů a barev. Vnímáme ji mockrát jako celek a mnoho nádherných detailů nám uniká. Cítíme její působení jakoby celým tělem a neumíme si to dostatečně vysvětlit. Na sítnici našeho oka se odrazí někdy takový detail, jiný předmět, nenápadný živočich, kterého bychom si ani nevšimli a upoutá nás. Proč to tak je: Co na nás zapůsobilo? Přemýšleli jste už někdy o tom? V zahradě, na velké ploše, uvidíte malého slimáka s domečkem, přestože barva slimáka i domečku by měla splývat s prostředím. Nenapadne vás, že tvar domečku - spirála, vyzařuje energii jako vysílač, který v podvědomí zachytíte a nasměruje váš pohled tím směrem? Velké množství brouků má tykadla tvaru V jako anténa, tvar zobáku u ptáků, ale i směřování jejich peří je také obráceného tvaru V, tvar fousků u zvířat jako čidel, antén, tvar vzorů (zebra - pásy), atd. Všude, kam se jen podíváme, jsou pásky, čárky, tečky, a to opomíjíme umocňování toho podivného světa barvami.

Člověk, jako nejvýše postavený tvor, vnímá svět okolo sebe celým svým tělem vědomě i podvědomě. Protože působení okolního prostředí a přírody - energií je mnohokrát velmi slabé, vnímá tyto energie podvědomě, přičemž působí na jeho organismus sice v malých dávkách, ale dlouhodobě. Jeden z největších výzkumníků v oblasti normálního neviditelného vyzařování Reichenbach napsal celou knihu „Odické listy" o tomto záhadném vyzařování předmětů a tvarů. I je sám ze začátku pozoroval jenom ve tmě, a až po dlouhém cvičení se mu zrak tak vycvičil, že toto záření vnímal i za denního světla. Jsou však jedinci, kteří vnímají toto záření za světla jako záření, auru okolo předmětů i lidského těla, i okolo těla zvířat. Dlouhodobé působení některých energií na lidský organismus je zdraví škodlivé, neboť narušuje a mění energetickou hodnotu a stabilitu lidského těla. Když si zvolíme za základní hodnotu určitou velikost energie, když tělo pracuje v harmonii a dáme mu 0 - nulovou hodnotu v Karteziánském kříži, potom všechny hodnoty energie do mínusu začne tělo cítit jako projev zdravotních těžkostí fyzického rázu, a hodnoty do plusu začne cítit jako těžkosti psychického rázu. Lidem s přebytkem energie se říká lidově, že neví co se sebou mají dělat.

 

Tvarové zářiče a amulety

Když se vrátíme do historie, člověk se v dávné minulosti omnoho více orientoval pomocí vnímám energií. Věděl, kdy bude pršet, kdy sněžit, vnímal širokou škálu pachů, energii - biopole zvířat na dálku, aby si mohl zabezpečit potravu. Mnohokrát se informoval i dorozumíval přenosem myšlenek na dálku. Civilizovaná společnost však tuto schopnost nepotřebovala, nahradili ji vymoženosti techniky - telefon, telegraf, televize a podobně.

Zůstala však jedna zásadní věc, o které mnozí nemají ani představu - podvědomé vnímání slabých a silných polí - a jejich působení na lidský organismus. Individuálně zlepšují nebo zhoršují náš zdravotní stav, náladu, fyzično i duševno. Svět tvarů a barev je trvale v kontaktu s našim organismem. Vyvstává otázka poznání druhů působení a možností ochrany. Číňané se svou filozofií dospěli ke komplexnějšímu pohledu ochrany jedince, jako je u nás ekologie, dospěli k učení Feng-Šúi, které je působením duševna, psychiky, tvarů a rozměrů, prostředí ve vztahu k hledání harmonie.

Tvarovým zářičem nazýváme tvar, který působí na svoje okolí a vyzařuje energii. Např. čára odděluje - udělejte čáru a pusťte mravence - čáru nepřejde, (kruh uzavírá, ohraničuje, polokruh je zářičem). Všechny kouty - 90° úhly jsou zdroje vyzařování. Na takových principech se zakládá nauka o tvarových zářičích a působení tvarů. I pyramidální energie vzniká na základě geometrie rozměrů a tvarů.

Určitě je však zajímavější vyprávět o praktickém využití těchto poznatků a možnostech ochrany před zářením. Všichni jste už prošli desítky zámků, hrádků, klášterů, vnímali jste architekturu a vybavení nábytkem. Možná vám ale nepadlo do oka to podstatné - aplikace tvarů na odstranění vyzařování.

 

 

V místnostech nebyly 90° úhly, ale v „rozích" nastalo zakřivení - všechno se setkávalo v křivkách (spoje stěn se nedělaly laťkou, ale kulatou paličkou nebo láhví). Nábytek v těchto místnostech neměl rohy, všechno bylo polokulaté od postelí po rohy knihoven. Koberce, dečky, sklo, porcelán.

Takto se stavěly i budovy - proto tolik věžiček, zákoutí, zaoblení v hradech a zámcích. Nám však zůstává jen imponující pocit uklidnění a pohody. Máme chuť se tam posadit, oddechnout si. Pocit dobrého prostředí na těchto místech úplně vyzařuje a to nevzpomínáme kostely, kláštery a různá svatá místa.

Citlivci už v té době byli schopni reagovat, cítit dobré a zlé působení a radit při výstavbě, navrhovat a vyrábět nábytek a všechny doplňky bez rušivého působení na člověka. Dnes se v mnohém znovu vracíme k už dávno objeveným pravdám a snažíme se je využívat. Např. architekti v Kanadě postavili místnosti různoběžníkovitého tvaru a nezvyklé koridory v nemocnici pro schizofreniky. Zjistilo se, že toto nové prostředí působí na pacienty neobyčejně příznivě.

 

Pozor na nilský křiž

Pyramida je jedním z největších objevů působení tvarů a energie. Její záhada sahá do prahistorie. Magické skloubení tvarů a rozměrů fascinuje tisíce let nejen architekty, ale působením energie i na člověka. Je to jakoby působení energie z další dimenze - žezlo a palice faraóna, scarabeus, nilský kříž! Nilský kříž je zajímavý i tím, že v představách znázorňuje rozpaženého člověka s aurou - energií okolo hlavy. Jeho působení je však mnohem záhadnější. Při velikosti na uchopení do dlaně ho můžeme použít na doplňování bioenergie. Ale pozor! Z dlouhého ramene je vyzařována silná energie, která může spalovat, znehodnocovat, ale i zabíjet (co se využívá např. při léčení onemocnění bakteriálního původu). Nilské kříže jsou na vyobrazeních kléru, na rukou egyptských faraónů a božstev. Esoterici jsou toho názoru, že energie vysílaná nilským křižem může být i programovaná, a tehdy má adresný účinek - může i vraždit.

Po objevení bakterií při vykopávkách polských králů ve Wavelském zámku archeologové si vydychli, že konečně nalezli příčinu úmrtí desítek archeologů v Egyptě - vražedné bakterie. Věc je jasná, řekli si a uzavřeli příčinu záhadných úmrtí archeologů.

 

 

Z pohledu esoteriky a působení energií, tvarových řídících a záhadných sil a jejich programování si však archeologové velmi zjednodušili pohled na schopnosti, které jsou utajené v historii tisíciletí a vědomosti starých zasvěcenců a kněžích. Upozorňují na to i malby božstev držící v rukou nasměrované Nilské kříže u některých vstupů do hrobek. Může tu jít o naprogramované informace, zakódované do prostoru, skulptury nebo nějaké předměty. V každém případě to byla informace, která zabraňovala vstupu do daných prostorů pod nebezpečím zasažení obranou vražednou energií. Jestliže toto působení nebylo další možností úmrtí archeologů, je tu i určité seskupení tvarů, podle názoru některých psychotroniků, např. seřazení polokoulí za sebou, kterých tvarový účinek je schopný odsát nebo narušit biopole člověka a zapříčinit tak i jeho smrt nebo nevyléčitelnou poruchu. Do oblasti tvarové psychotroniky patří prý i legendární prsten krále Šalamouna, který je prý důkazem toho, že složení a tvar šperků, amuletů i užitkových předmětů okolo nás může působit pozitivně na mentální schopnosti majitele.

O co záhadnější a zajímavější bude pro nás hledám a seznamování se s energiemi a jejich působením, než bouchání do hracích automatů nebo dívání se na video bez jakékoliv umělecké hodnoty. Poznání neuvěřitelných schopností, které jsou v každém z nás uložené a naučit se s nimi zacházet a využívat je v každodenním životě, nám může nahradit všechny tyto zbytečné požírače času.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Úryvok z knihy Chalila El Hakima: TAJEMSTVÍ PYRAMID


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.


 

Súvisiace:

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy