OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Je kultový zverokruh zo staroegyptskej Dendery najstarším horoskopom na svete?


Zverokruh z Dendery je názov zaujímavého basreliéfu na strope kaplnky v chráme bohyne Hathor, ktorá je súčasťou chrámového komplexu v Dendere v Hornom Egypte. Známy basreliéf je významný vďaka zobrazeniu súhvezdí, ktoré zahŕňajú znamenia zverokruhu. Moderný pozorovateľ by ľahko rozpoznal väčšinu týchto znamení, pretože sú zobrazené takmer rovnako ako dnes. A predsa je tam aj niekoľko zvláštnych znamení, ktoré už nie je také ľahké identifikovať, nakoľko sú znázornené podľa posvätnej ikonografie starovekého Egypta.

 


Chrám bohyne Hathor, Dendera (›› Verejná doména) a zatmenie mesiaca 25. septembra 52 p.n.l. (›› CC BY-SA 3.0)

 

Dôležitý chrámový komplex v Dendere

Denderský chrámový komplex sa nachádza južne od Abydosu, ktorý sa v staroegyptských časoch nachádzal v 6. ›› nóme Horného Egypta. Hlavným chrámom tohto komplexu je chrám bohyne Hathor, v ktorom sa nachádza množstvo menších svätýň/kaplniek. Na strope jednej z nich, tej v ktorej sa kedysi slávili mystériá znovuzrodenia boha Osirisa, sa nachádza denderský zverokruh.

 


Celkový pohľad na denderský chrámový komplex (›› CC BY-SA 3.0)

 

O existencii denderského zverokruhu sa v novoveku svet dozvedel vďaka Napoleonovmu vojenskému ťaženiu v Egypte. V januári 1799, jeden z učencov, Vivant Denon (ktorý sa neskôr stal prvým riaditeľom Múzea Louvre) narazil na jednu z kaplniek chrámu, kde na strope uvidel úžasný basreliéf.

Denon nemal čas urobiť skicu toho čo videl, ale keď sa tam na jar vrátil, podarilo sa mu urobiť hrubý nákres. Tento nákres bol publikovaný v jeho Voyagedans la basse et la haute Egypte („Cesta po Dolnom a Hornom Egypte“) v roku 1802. Krátko na to vytvorili Jollois a Devilliers detailnejšiu kresbu a ich práca bola publikovaná v štvrtom zväzku – Antiquités, slávneho diela Description de l'Égypte („Opis Egypta“).

 


Bitka pri pyramídach, Louis-François, Baron Lejeune, 1808 (›› Verejná doména)

 

Nádherná a jedinečná hviezdna mapa

Denderský zverokruh je mapa hviezd prevedená do roviny. Tento zverokruh je jedinečný v tom, že je kruhový, väčšinou majú totiž obdĺžnikový tvar. Obloha, v tvare disku, je podopieraná štyrmi nebeskými stĺpmi v podobe štyroch ženských postáv, ktorým pomáha osem postáv s hlavou sokola. Po obvode disku (časť, ktorá je najbližšie k ženským postavám a tým so sokolími hlavami) je 36 duší alebo „dekanov“. Toto sú hviezdy prvej hviezdnej veľkosti, ktoré sa používali v staroegyptskom kalendári na zaznamenávanie dní v roku. Tieto duše, z ktorých každá predstavuje 10 dní, boli vytesané v denderskom zverokruhu, aby symbolizovali 360 dní staroegyptského kalendára.

 


Denderský zverokruh, tak ako je vystavený v Louvri (›› Verejná doména)

 

36 duší obklopuje skupinu súhvezdí, medzi ktorými sa nachádzajú znamenia zverokruhu. Mnohé z nich sú modernému pozorovateľovi povedomé. Okrem iných tam môžeme nájsť vyobrazenie býka, škorpióna, váh a barana. Tieto predstavujú Býka, Škorpióna, Váhy a Barana. Okrem nich sú tam však aj súhvezdia, ktoré majú viac faraónsky „nádych“. Napríklad Vodnár je zobrazený ako staroegyptský boh Hapi – boh záplav na Níle, ako vylieva vodu z dvoch váz, zatiaľ čo Veľká medvedica (Ursa Major) je zobrazená ako predná noha býka.

 


Denderský zverokruh v pôvodných farbách (›› CC BY-SA 3.0)

 

Datovanie starovekých znamení

V roku 1821, egyptský panovník Mohamed Ali Paša povolil prevoz denderského zverokruhu do Paríža. Artefakt dorazil nasledujúci rok a dnes je uložený v Múzeu Louvre. Denderský zverokruh zaujal francúzsku intelektuálnu elitu, jednou z otázok, ktoré preberali bola v ktorom období bol zverokruh vytvorený. Niektorí verili, že ho môžeme datovať do Novej ríše, zatiaľ čo iní, hlavne tí s proticirkevnými sklonmi tvrdili, že bol vytvorený tisíce rokov pred biblických dátumom stvorenia sveta. Bol to Champollion, známy vďaka rozlúšteniu hieroglyfov, kto našiel na jednej z kartuší zverokruhu grécke slovo autocrator, napísané hieroglyfmi, čo ho priviedlo k názoru, že artefakt bol vytvorený počas grécko-rímskeho obdobia.

 


Úvodný obrázok: Denderský zverokruh (›› CC BY-SA 3.0)

 

Referencie

Experience Ancient Egypt, 2017. The Ancient Egyptian Zodiac
http://www.experience-ancient-egypt.com/ancient-egyptian-culture/ancient...
Josefowicz, D. G., 2017. The Zodiac at Dendera and the debate over the age of the earth.
http://www.victorianweb.org/science/denderazodiac.html
Linda Hall Library, 2017. The Zodiac of Dendera
http://napoleon.lindahall.org/zodiac_dendera.shtml
Priskin, G., 2015. The Dendera zodiacs as narratives of the myth of Osiris, Isis, and the child Horus
http://www.enim-egyptologie.fr/revue/2015/9/Priskin_ENiM8_p133-185.swf.pdf
The Louvre, 2017. The Zodiac of Dendera
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/zodiac-dendera
www.ancient-wisdom.com, 2017. Dendera
http://www.ancient-wisdom.com/egyptdenderra.htm
www.crystalinks.com, 2017. Dendera Temple Complex
http://www.crystalinks.com/DenderaTempleComplex.html

 

Wu Mingren

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/iconic-dendera...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: V.K.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Tajomstvá Denderského zverokruhu
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-tajomstva-denderskeho-zverokruhu

Dendera
http://www.kemet.sk/nalezisko/dendera

 


Sekcie: 
Náleziská: 
Autori: