OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Kňazi – Atlantíďania v priestore i čase I.


Kňazi Egypta boli hlavnými strážcami posvätného tajomstva, tradície a kultúry starovekého Egypta. Oplývali tajnými, mohutnými znalosťami z oblasti astronómie, fyziky, chémie, matematiky i medicíny. Kňazi viedli svoju školu v Memfise, Saise, Tébach a Heliopolise. S tajnými vedomosťami oboznamovali iba svojich učeníkov. Prostý ľud tieto poznatky nemal. Výuka na získanie kňazstva bola ťažká, učenie začínalo, keď budúci kňaz nemal ani štyri roky a skončila v dvadsiatich rokoch.

Kňazi vyššej hodnosti získali titul Ur – “vysoký, vznešený“, najslávnejší kňaz Maa – ›› Imhotep, staviteľ stupňovitej Džoserovej pyramídy. Bol hlavným vizionárom a nosil najvyšší titul Ur Maa.

Osobitnú úlohu zohrali kňazi Ur Heku – “držitelia posvätných síl“. (Pozri ›› Heka, pozn. red.) Boli ochrancami Božskej moci a mohli ju preniesť na predmety – “posväcovať“ a tiež pomáhať chorým pri uzdravovaní. Kňazi Kcher Cheb slúžili ako chrámoví pisári a strážcovia posvätných kníh. Boli zodpovední za kopírovanie a zachovanie zvitkov chrámovej knižnice a slúžili ako strážcovia “slov moci“ – posvätných slov, ktoré poskytujú špeciálne sily.

Kňazi vyberali dobrý čas pre siatie i zber úrody, ktorý presne určovali nílske záplavy, prognózy boli stanovené na základe chrámových knižníc, ktoré obsahovali detailné pozorovanie astronomických javov.

Starí Egypťania boli zručnými lekármi a najzdravšími ľuďmi starovekého sveta. Veď medicína bola pre nich nielen povolaním, ale i posvätnou vedou. Egypťania verili, že vyliečenie pacienta závisí nielen od lekárskych schopností, ale aj od božej vôle, a preto liečitelia starovekého Egypta neboli len lekármi, ale aj kňazmi, ktorí okrem liečby študovali aj posvätné texty.

Kňazi ovládali rituálnu pohrebnú mágiu, slúžili v nekropoliach a hrobkách. Starí Egypťania verili, že po smrti fyzického tela – Kat, zostane žiť jeho meno – Ren, duša – ›› Ba (večný život) a energetický dvojník človeka – ›› Ka (astrálny plán). Ka odchádza, tak ako Slnko, do krajiny temnoty na západ – Duatu (záhrobného sveta), kde prebývajú aj duše všetkých zomretých. Predpokladalo sa, že kňazi môžu ovplyvniť posmrtnú existenciu Ka tajnými mystickými zaklínadlami a rituálnou mágiou. Oni vedeli ako ›› mumifikovať telá mŕtvych, kládli vedľa nich špeciálne figúrky – ›› „vešebty“ zobrazujúce muža, ktorý strážil Ka v posmrtnom živote.

Kňazi používali tajné mystické psychotechniky kúziel a čarodejníctva. Existovala kultúra amuletov, elixírov, magických zobrazení a zariekavaní, ktoré chránili pred rôznymi chorobami. Liečenie sa uskutočnilo pri zohľadnení astronomických faktorov – umiestnenia hviezd, súhvezdí, Slnka, Mesiaca a planét. Starovekí egyptskí kňazi ovládali umenie predpovedí počasia i astronomických javov.

Prvými kňazmi Egypta boli Atlantíďania, ktorí mohli komunikovať s Duchovnou Kozmickou Mysľou – Bohom a postavili pyramídy Chefrena, Cheopsa a Mikkerina, do ktorých boli položené poznatky starých Atlantíďanov. Kňazi používali pyramídy na mystériá, ktoré sú držané v tajnosti i dnes. Kňazi Atlantídy žili až 500 rokov, vedeli, že Boh je jeden a dali Egypťanom poznatky o cestách duše v inom svete a vysvetlili ich v egyptskej ›› „Knihe mŕtvych“.

›› Pyramídy v Gíze, postavené atlantskými kňazmi, plnia úlohu strážcov Zeme, sú ako antény, prijímajú a prenášajú energiu Kozmu.

Pyramídy plnia Boží plán. Umožňujú človeku premýšľať o zmysle života, cítiť veľkosť a tajomstvo nezvyčajných štruktúr. Obsahujú šifrované vedomosti, ktoré sa budú odkrývať ľuďom v miere ich duchovného rastu. Vnútri Cheopsovej pyramídy je kapsula, ktorá obsahuje dokumenty potvrdzujúce, že pyramídy boli postavené podľa výkresov atlantských kňazov a keď sa tieto poznatky ľuďom odhalia, začne nová etapa vývoja civilizácie na Zemi.

Egyptské pyramídy obsahujú veľa tajomstiev a záhad, slúžia ako najdôležitejší zdroj informácií o udalostiach, ktoré sa odohrali v dávnej minulosti. Veľká Cheopsova pyramída je orientovaná tak, aby sa v dňoch jarnej (20.-21. marca) a jesennej (22.-23. septembra) rovnodennosti Slnko na poludnie objavilo na vrchole pyramídy, akoby korunovalo obrovský Chrám. Vo Veľkej pyramíde praktikovali egyptskí kňazi mystériá ›› Osirisa a ›› Izis.

›› Zasväcovanie žiakov sa dialo v podzemných miestnostiach, ktoré boli umiestnené pod pyramídou. Potom, čo si adept osvojil určité množstvo poznatkov, absolvoval skúšky v podzemných labyrintoch. Potom sa žiak vybraný kňazmi ocitol v tajnej svätyni, kde prisahal pod bolestnou smrťou, že sa o svoje vedomosti nikdy nepodelí s nezasvätenými. Až potom mu kňazi odhalili hlavné tajomstvá, z ktorých prvé bola dogma o jedinom Bohu. Okrem toho kňazi naučili nového iniciáta predpovedať budúcnosť z hviezd a prichádzať do kontaktu s kozmickými silami.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Prišlo mailom...

Preklad: Miroslava

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Elisabeth Haich: ZASVÄTENIE
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/zasvatenie

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Vedomosti Atlantíďanov uložené v tajnom podzemí pod Sfingou (+VIDEO)
http://www.kemet.sk/clanok/vedomosti-atlantidanov-ulozene-v-tajnom-podze...

ATLANTÍDA
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

 


Autori: