OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

LANOOVE PRAVDY 13: Ale teraz vážne – PREČO MUMIFIKOVALI?


Oficiálna egyptológia so vzrušením hovorí o akejsi posadnutosti starovekých Egypťanov smrťou a záležitosťami s ňou spojenou. Nedoceňuje skutočný rozmer dekadencie staroegyptskej civilizácie a už tradične informuje o vývoji úplne ignorujúc obrovský prepad oproti predynastickým časom, po ktorom sa o “pokroku” vlastne ani nedá hovoriť. Dynastické obdobia nám podávajú správy už len o veľmi matnom odlesku pradávnej duchovnej veľkosti Egypta. A teraz kacírska otázka: Aký bol pôvodný účel mumifikácie?


„Mumifikácia alebo mumifikovanie je konzervovanie mŕtveho tela osoby alebo živočícha vysušovaním alebo balzamovaním. Výsledkom mumifikácie celého tela je múmia. Najznámejšie praktizovanie metód mumifikácie je známe zo Starovekého Egypta.“
Toľko ›› Wikipédia.


 

My sa dnes na túto problematiku pozrieme, ako ináč, neobvyklým spôsobom. Netvrdím, že je to presne a do bodky tak, ako píšem. Pokúšam sa len nájsť logickejšie vysvetlenie, než aké ponúkajú egyptológovia. Vychádzam totiž z jedného neodškriepiteľného faktu. Pradávni Starovekí Egypťania – predynastickí KEMEŤANIA – nemárnili čas podivnými rituálmi. To len súčasná veda, neschopná nazerať na veci z duchovného hľadiska, prichádza s vysvetleniami, ktoré vysvetleniami vlastne vôbec nie sú. Prakticky ničomu podstatnému nerozumejú a snáď aby zakryli svoju vlastnú nevedomosť a zahojili naštrbenú hrdosť vedca stojac tvárou v tvár vznešenému Tajomnu, nálepkujú skoro všetko, čo nezapadá do ich aktuálnej predstavy o minulosti, výrazom “rituálny”. A tak bez akýchkoľvek problémov veria, že starovekí Egypťania odjakživa vášnivo “kuchali” všetko čo sa im dostalo pod ruky. Milióny tiel, ľudských i zvieracích, a to všetko s jediným zámerom:

„Dôvodom mumifikácie bola viera v posmrtný život, pri ktorom bude telo ešte potrebné.“

To ako naozaj?!

Chcete mi nahovoriť, že stavitelia chrámov a budov, ktoré ani dnes nedokážeme zreplikovať, oplývajúci úrovňou znalostí vied, ktorú ešte len začíname chápať, mali na posmrtný život tak neskutočne nepraktický pohľad, ktorý vyžadoval aby nesmierne náročným a nákladným spôsobom zakonzervovali pokiaľ možno každú bytosť, ktorá umrela??!!

 

„Záhradníci Zeme sú ľudia nadmieru činorodí a ich nadriadení ešte viac, a ak sa chceli presvedčiť o skutočnej situácii medzi pozemšťanmi, stačilo prevziať niektoré z týchto tiel. Ich astrálne telo do tohto hmotného tela vstúpilo, ostatne sú to naozaj len schránky, a znovu ich uviedlo do chodu. A tak sa človek náhle stal hoci tridsaťročným mužom či osobou akéhokoľvek iného vhodného veku, pričom sa vyhol všetkému tomu zdržiavaniu a trápeniu pri pôrode, detstvu, voľbe povolania, dokonca aj životného partnera. To všetko mohlo mnohé skomplikovať. Preto sú také telá udržiavané v dobrom stave a stále pripravené prijať »dušu«, ktorá ich na určitú dobu znovu uvedie do činnosti. Reagujú na dané podnety a telo sa riadne pohybuje a dokonale sa podvoľuje vôli dočasného obyvateľa tejto telesnej schránky. Takých ľudí, ktorí podstúpili transmigráciu, je medzi nami celý rad. Sú tu preto, aby na ľudskú spoločnosť dohliadli a pokúsili sa obmedziť sklony k násiliu, ktorými pozemšťania tak oplývajú...“

Zdroj: http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-dr-t-lobsang-rampa-tibetska-saga

 

Silná káva?

Mne to znie rozhodne pravdepodobnejšie, ako oficiálna historka.
A dáva tiež možnosť uvedomiť si silu tejto formy cargo kultu.
Je verejným tajomstvom, že naozaj podstatné veci sa v starovekom Egypte diali dávno pred dynastickým Egyptom. Ten, hoc pomerne dobre zmapovaný, je len chabým odleskom pôvodnej slávy, významu, ale hlavne účelu!
Len nahlas rozmýšľam: Je možné, že pôvodne vysoko sofistikované praktiky postupne v dynastickom Egypte zdegradovali do úbohého napodobňovania, kedy už nik nepoznal pôvodný postup a už vôbec nie ÚČEL takého konania?
Čo presne značí veta: „Doba, keď po Zemi chodili Bohovia“?

 

„Telo vidí, mozog nie. Telo počuje, mozog však nie. Telo môže zakúšať lásku, nenávisť a celú ďalšiu škálu emócií, to však vznešená bytosť nedokáže a tak je nútená nadobúdať skúsenosti sprostredkovane.”
“Znamená to teda, že všetky tie telá sú živé a prichystané pre kohokoľvek, kto sa naskytne?” spýtal som sa lámu.
“Ale nie, to teda v žiadnom prípade. Bytosť nemožno do tela umiestniť, ak je jej zámer nekalý. Ba aj nadmieru ušľachtilá entita musí mať k vstupu do takéhoto tela skutočne rýdzy dôvod. Nemožno to dosiahnuť napríklad zo záujmu sexuálneho alebo peňažného, ​​lebo tie k duchovnému pokroku nedopomôžu. Zvyčajne to býva tak, že Záhradníci Sveta pracujú na nejakej mimoriadne zložitej úlohe, pretože hoci sú vybavení mozgom vyššieho rádu, chýba im náš zmysel cítenia a videnia vecí. Preto sú prijaté opatrenia, aby určitý počet týchto prvotriednych mozgov prijal spomínané telo, objavil sa tu medzi nami a vydával sa za pozemšťanov...”

Zdroj: http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-dr-t-lobsang-rampa-tibetska-saga

 

Skúsme si predstaviť spoločnosť tak vyspelú, že kontakt s ďaleko vyššími úrovňami Bytia je živý, naplno funguje. Spoločnosť, ktorej najlepší členovia rozumejú zákonom Vesmíru v nám netušenej miere. Členovia natoľko morálni, že sú im dostupné “technológie,” ktoré by sme asi najskôr označili ako Božské...

 

„Pane, ja napriek tomu nechápem účel toho všetkého. Chcem tým povedať, že sa domnievam, že i výlučná bytosť by mohla vstúpiť do tela novorodenca, namiesto aby sa pchala do mŕtvol vyzerajúcich ako zombie.”
“Lobsang, uvažuj chvíľu poriadne hlavou. Než sa dieťa vôbec niečo naučí, ubehne niekoľko rokov, potom musí vychodiť školu, podrobovať sa rodičovskej disciplíne a tým vyjde nazmar more času. Ubehne napríklad aj tridsať, štyridsať rokov, zatiaľ čo keď môže držiteľ tela svoje poslanie hneď naplniť a potom ho vrátiť do týchto truhiel, je to oveľa výhodnejšie. Pozná už životné podmienky z oblasti, odkiaľ pochádza, a nemusí tráviť roky času učením sa a čakaním v neistote.“

Zdroj: http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-dr-t-lobsang-rampa-tibetska-saga
KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese.

 

Rysuje sa nám tu náčrt mystérií predynastických časov? V dobách označovaných ako mýtické, keď po Zemi Bohovia nielen chodili, ale i vládli? A zrazu ›› Turínsky kráľovský zoznam uvádzajúci neľudsky dlhé obdobia panovania prvých vládcov Egypta nepôsobí až tak rozprávkovo, že? A takto to mohlo prebiehať i na ďalších miestach Zeme... Rozumieme tzv. „legendám a mýtom“ naozaj správne?

Na záver si dovolím otázku: Čo sa Vám zdá pravdepodobnejšie – oficiálna verzia, alebo tento hoc šokujúci, no na pozornosti hodných zdrojoch a otvorenej mysli založený predpoklad?

 

Ak máte radi silnú kávu ►kliknite na toto video, výsledky najnovších výskumov naozaj stoja za to...

 

A ›› teraz sa pozrime na nedávne nálezy múmie v Nazca novými očami...

 

Lanoo

Exkluzívne

 

Článok vznikol na základe otázky našej čitateľky Barbi Ba, ktorej touto cestou ďakujeme

Otázky, podnety a reakcie môžete Lanoovi posielať na: kemet@cez-okno.net


Všetky časti seriálu s tematikou EGYPT nájdete na tejto adrese.


Ďalšie časti seriálu s tematikou ARCHEO nájdete na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Seriál: Múmie z Nazca
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-mumie-z-nazca

LOBSANG RAMPA: Tak byly vybudovány pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/lobsang-rampa-tak-byly-vybudovany-pyramidy

 


Autori: