OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

MÚDROSŤ EGYPŤANOV: Hermes Trismegistos


HERMES TRISMEGISTOS, "trikrát najväčší Hermes." Meno, ktoré dali Gréci egyptskému Bohu Thothovi alebo Tehutimu, bohu múdrosti, učenia, a literatúry. O Thothovi sa zmieňujú Egyptské písma ako o "dvakrát veľmi veľkom" a dokonca v niektorých ľudových alebo populárnych rukopisoch ako o "päťkrát veľmi veľkom" - asi v treťom storočí pred Kristom. Jemu bolo pripisované ako "pisárovi bohov" autorstvo všetkých svätých kníh, ktoré boli Grékmi nazvané ako "Hermetické".

 

KAPITOLA V

 

HERMES TRISMEGISTOS

Týchto bolo podľa Clemensa Alexandrina štyridsaťdva a rozdeľovali sa do šiestich častí, z ktorých tá prvá sa zaoberala kňazským vzdelávaním, druhá chrámovým rituálom, a tretia zemepisnými záležitosťami. Štvrtá časť pojednávala o astrológii, piata o chválospevoch na uctievanie bohov a obsahovala učebnicu pre poučenie Kráľov, zatiaľ čo šiesta časť bola medicínska. Je nepravdepodobné, že tieto knihy boli všetky dielom jednotlivca, a je

s. 179

pravdepodobnejšie, že predstavujú nahromadenú múdrosť Egypta, pripisovanú v priebehu vekov veľkému bohu múdrosti.

Ako "pisár bohov" bol Thoth tiež autorom všetkých vyložene svätých spisov. Z toho dôvodu bolo prostredníctvom vhodnej predstavy meno Hermes umiestnené na čele rozsiahleho cyklu mystickej literatúry, vytvorenej v pokresťanských dobách. Väčšina z tejto Hermetickej alebo Trismegistickej literatúry zanikla, ale všetko, čo z nej zostalo, bolo zhromaždené a preložené do angličtiny. Zahŕňa diela "Poimandres" — panna sveta, "Perfektné kázanie," alebo výpisky "Asclepius" od Stobaca, a fragmenty otcov cirkvi a filozofov Zosima a Fulgentia. Doteraz boli tieto spisy zanedbávané teológmi, ktorí ich zamietali ako následok Neo-Platonizmu tretieho storočia. Podľa všeobecne prijatého názoru to boli eklektické kompilácie, kombinujúce neo-Platonickú filozofiu a Kabalistickú teozofiu v pokuse poskytnúť filozofický dodatok pre kresťanstvo. Mnohé kresťanské prvky, ktoré je možné nájsť v týchto mystických spisoch boli pripisované plagiátorstvu. Preskúmaním ranných mysterióznych spisov a tradícií bolo dokázané

s. 180

s určitým stupňom istoty, že hlavný zdroj Trismegistických traktátov je múdrosť Egypta, a že „sa vracajú v neporušenej tradícii typu, formy a kontextu do najrannejších Ptolemaiských časov."
Dielo "Poimandres," na ktorom je založená všetka neskoršia Trismegistická literatúra, nesmie byť, aspoň v jeho pôvodnej forme, zaradené neskôr ako do prvého storočia. Preto obvinenie z plagiátorstva z kresťanských spisov nebolo oprávnené. Ak sa dá dokázať, že "Poimandres" patrí do prvého storočia, máme cenný dokument pri určovaní prostredia a vývoja kresťanských počiatkov.

Pán G. R. S. Mead, autor diela "Trikrát Najväčší Hermes," hovorí v poučnej pasáži: "Čím viac člověk študuje to najlepšie z týchto mystických kázaní, odhadzujúc bokom všetky predsudky, a pokúšajúc sa cítiť a myslieť s autormi, tým viac si je vedomý priblíženiu sa prahu toho, o čom sa možno správne verilo, že bolo pravou sakristiou toho najlepšieho v mysterióznych tradíciách staroveku. Nespočetné sú náznaky veľkosti a nesmiernosti ležiacej nad tým prahom — medzi inými vzácnymi vecami vízie kľúča k egyptskej múdrosti, interpretácii apokalypsy

s. 181

prostredníctvom svetla jasno-slnečnej epopeje pochopiteľného kozmu."

 

HERMETICKÉ PÍSMA

Zjavne najskorším z Hermetického radu písiem je Kore Kosmou alebo Panna Sveta.

Je to spojené viac so skoršou mytológiou Egypta, než s inými dielami, Izis a Hórus sú učiteľom a učeným; všetci vymenovaní sú Thoth, Imhotep, a Ptah; je vylíčené poslanie Osirisa a Izis; je popísaný božský pôvod kráľov, a Egypt je šťastným centrom celého sveta. Egyptské podrobnosti chýbajú v dielach prvého alebo druhého storočia před Kristom, bolo by primerané zaradiť to do skoršieho obdobia; a egyptské formy mien Bohov naznačujú skorší preklad, ako boli tie iných diel. Čo sa zdá ako označením obdobia, je zmienka v ods. 48, kde je centrálna krajina Egypta popísaná ako "slobodná od trápenia, vždy v zrode, ozdobujúca a vzdelávajúca, bojujúca len takými zbraňami — proti mužom — a získavajúca víťazstvo, a so suverénnou schopnosťou, ako dobrý miestokráľ, udelí ovocie svojho vlastného víťazstva porazeným." Zdalo by sa to nemožným, aby zmienku o vláde miestokráľa

s. 182

uprednostnil Egypťan, iba ak pod nadvládov Peržanov. A takáto zmienka o múdrej vláde by sa nemohla vyskytnúť počas veľmi nepokojných rokov pustošenia a zmätku, od 342 do 332 před Kristom. Musíme sa vrátiť späť do dní múdrej a spravodlivej vlády Perzie, 525-405 pred Kristom., aby sme dosiahli možné porovnanie s múdrym miestokráľom. Poznáme tak málo detailov z perzských rokovaní s Egyptom, že zmienka o štedrom miestokráľovi sa len ťažko môže zaradiť do histórie. Ale je pravdepodobné, že je zmienka o Kambýzesovom víťazstve v roku 525, nasledovanom osvietenou vládou Dariusa, začínajúcou v roku 521, po ktorej čoskoro, okolo roku 518, miestokráľ Aryandes zaútočil na Cyrénu, a navrátil do Egypta veľa otrokov a koristi. Takže počas niekoľkých rokov dobytia Egypta, dobrý miestokráľ venoval plody víťazstva porazeným. Toto by vrhlo Kore Kosmou späť asi do roku 510 před Kristom, ale v každom prípade musíme túto zmienku o miestokráľovi datovať do nasledujúceho storočia. Takto by to predchádzalo všetku Apokryfickú múdrosť literatúry Alexandrie.

p. 183

Brian Brown

[1923]

Zdroj: http://www.sacred-texts.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

 

Súvisiace:

SMARAGDOVÉ DOSKY
http://www.kemet.sk/clanok/smaragdove-dosky-thotha-atlantana

HERMETIZMUS
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/hermetizmus

Úvod do štúdia hermetizmu
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/uvod-do-studia-hermetizmu

Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/hermes-trismegistos-a-jeho-zasveceni

Kybalion
http://www.kemet.sk/clanok/clanok/kybalion

Corpus Hermeticum
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/corpus-hermeticum

 


 

Autori: 
Štítky: