OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Editoriál: TANCUJÚC MOSTOM SIRAH


“Akademici sa desia záhad spôsobom, akým sa príroda desí vákua, ale – v prírode vákuum neexistuje, zatiaľ čo v akadémii je množstvo záhad. V žiadnej oblasti vedy či vzdelanosti nie je viac (alebo viac do očí bijúcich) záhad, než v egyptológii. A zároveň neexistuje žiadna oblasť, v ktorej sa záhady popierajú systematickejšie.”
John Anthony West


›› english version

 

Vezmite akúkoľvek knihu, ktorú napísal vyštudovaný egyptológ a nenájdete nič iné, len zhodu – vo všetkom, okrem najnepatrnejších detailov. Vo svojom slávne, ale nesprávne titulovanom zväzku „Kompletné pyramídy,“ sa egyptológ Mark Lehner neobťažuje dokonca ani len spomenúť kontroverzie, ktoré vírili (a naďalej víria) o týchto výnimočných stavbách už dve storočia. Nič – ani slovko. Všetko vyriešili experti: Pyramídy postavili ako hrobky mocní, ale naivní faraóni, zúfalo sa snažiac zaistiť si vlastnú nesmrteľnosť.

Nezáleží na tom, že nie je žiadny dôkaz, ani jeho útržok, že tieto pyramídy – v Gíze a Dahšúre – boli vždy používané ako hrobky – a je tu oveľa pádnejší argument, ktorý predpokladá, že neboli. Obrovské kamene ťahali nahor po rampách oddiely robotníkov a len sa tak umiestnili na miesto s lapidárnou presnosťou. Nezáleží na tom, že strojári, kamenári a murári, ľudia zvyknutí presúvať veľké kamenné bloky, trvajú na tom, že sa to týmto spôsobom nemohlo vykonávať, zatiaľ čo nástrojári a strojári študujú presnosť toho všetkého a nedokážu pochopiť, ako to dosiahli ručným náradím. A uznávané matematické vlastnosti, ktoré dokazuje Veľká Pyramída, sú obyčajnými nehodami dizajnu, atď. atď.

Niet pochýb, že rozvlnenie pokojného, hladkého povrchu „jazera konsenzu“, toho bezodného bazéna, kde si „cirkev pokroku’ (ne)verne chodí pre útechu, krst i pre záruku nehynúcej oddanosti „Veľkému Božstvu Status Quo.“ (Tento akt rituálneho intelektuálneho otroctva sa v čudnej terminológii príznačnej pre túto „cirkev“ nazýva „kritickým myslením” a niekedy dokonca „dôvodom.”)

Napriek takmer totálnej kontrole, ktorú má „cirkev pokroku“ nad vzdelávacími systémami sveta (obzvlášť na západe), prekypuje kacírstvom. Široká verejnosť jednoducho odmieta uznať neomylnosť „expertov” a vskutku jasá nad ich rozpakmi, keď nevítané fakty prelomia múry ich prepevných veží zo slonoviny.

Jej predstavitelia sa hnevajú na „nevedomosť a poverčivosť,” pokúšajú sa, aby prešli zákony zakazujúce to, čo neschvaľujú (napr. astrológiu, homeopatiu), organizovaní debunkeri tlačia na médiá, aby verejnosti prinášali len to, čo obdržalo punc súhlasu. Bezvýsledne. Zatiaľ čo mainstreamová tlač zostáva voči Jej nariadeniam prevažne poslušná, televízia a Hollywood sú už menej ústupčivé. Zaujímajú ich doláre, nie dogma, a vo svojej korporátnej amorálnosti neváhajú prezentovať heretický materiál. Dokonca sa nestarajú ani o to, či je to dobré a pravdivé. Inými slovami, pokiaľ to prináša doláre a zhodnotenie, akademický nesúhlas zostáva nepovšimnutým...

Ľudia sú menej hlúpi, než sa domnievajú naši arogantní akademici. Avšak, ľudia sú aj nediskriminujúci. Divoko špekulatívne, dokonca bláznivé práce sú prijímané ochotne, naozaj oveľa ochotnejšie, než čokoľvek založené na prísnej učenosti. Erich von Däniken je oveľa populárnejší ako R. A. Schwaller de Lubicz (čo je pravdepodobne nevyhnutné s výnimkou nejakého ideálneho sveta počas Zlatého Veku) a, samozrejme vzhľadom na ciele Hollywoodu a TV, sú to vždy ratingy a doláre produkujúce záhady/bludárstva/alternatívy, ktoré získavajú najväčší priestor na obrazovke i väčšinu vysielacieho času.

Čo sa týka Egypta, väčšina heretickej pozornosti sa zameriava na Pyramídy v Gíze a Sfingu – čo je dostatočne oprávnené, keďže odpovede establišmentu na prakticky každú otázku ohľadom týchto konštrukcií sú tak zjavne nedostatočné, že oheň diskusie nikdy neuhasne. Ale planina v Gíze nemá na egyptské záhady monopol a to, že sú iné neuznané, má vážne dôsledky nielen z hľadiska lepšieho pochopenia starovekého sveta, ale tiež kvôli zváženiu a pochopeniu obrovských, pomalých procesov histórie a našej vlastnej súčasnej pozície v tomto procese.

Založenie, vznik a závratný vzostup dynastického Egypta (začínajúc okolo roku 3200 p.n.l.) je jednou veľkou záhadou. Len počas niekoľkých storočí Egypt (zrejme) prešiel od primitívnych neolitických začiatkov ku komplikovanému, nespornému ovládaniu spektra disciplín. V čase nie dlhšom, ako je mrknutie oka histórie, Egypt akosi rozvinul sofistikovaný hieroglyfický systém, komplikovanú teológiu a kozmológiu, astronómiu a matematiku, pokročilú medicínu a úplné majstrovstvo architektonickej konštrukcie a umeleckej formy.

Egyptológovia to niekedy považujú za mierne pozoruhodné, ale trvajú na tom, že napriek zdaniu opaku (a starostlivá práca desiatok učencov to kategoricky dokazuje), Egypt bol „skutočne” stále „primitívnou” spoločnosťou, postrádajúcou „skutočnú” vedu a „skutočnú” filozofiu (a preto „skutočnú” civilizáciu). Svet bude musieť počkať na Grécko, aby začala „skutočná” civilizácia. A preto, hoci nápadný, rozkvet Egypta je predstavovaný bez záhad a len s pár problémami. Hoci je to úskok s veľkou magnitúdou, nebudem sa tu naň zameriavať.

Ak Egypt dosiahol tak nepoznané výšky tak skoro, čo by potom vysvetľovalo jeho dlhý úpadok? Egyptológovia nemajú žiadny problém odpovedať na túto otázku, a konvenčné vysvetlenie, hoci nie nelogické, je neuspokojivé, akonáhle sa už raz začnete pýtať.

›› John Anthony West

 

 

“Momentálne pracujeme so Schochom na knihe nazvanej „Dancing Down the Bridge of Sirah“ (Tancujúc Mostom Sirah). Táto legenda pochádza zo súfijskej literatúry a popisuje sa v nej most, ktorý je tenký ako žiletka, s priepasťou ľahkovernosti na jednej strane a hlbočinou skepticizmu na druhej. Takže pointa je prejsť tým mostom, čo nie je také jednoduché...”
›› John Anthony West

 


 

Som presvedčený, že JAW cez MOST SIRAH so cťou prešiel.

A čo my, budeme úspešní?

Aspoň sa o to pokúsime?

 


John Anthony West (1932-2018)

Spisovateľ a nezávislý egyptológ, ktorý študoval a písal o starovekom Egypte takmer štyri desaťročia. Je popredným predstaviteľom „Symbolistickej” školy egyptológie, ktorá vidí (a demonštruje) starovekú posvätnú vedu, kde moderní akademici vidia hlavne povery. Westovo dielo, ktoré opätovne datuje Veľkú Sfingu v Gíze prostredníctvom geológie (dokazujúc, že je určite aspoň 10000 rokov stará alebo ešte staršia), bolo predmetom špeciálnej relácie NBC v roku 1993, ►Mystérium Sfingy, ktorú uvádzal Charlton Heston. West vyhral Emmy v roku 1993 za Najlepší výskum za svoje dielo na videu, a samotná šou bola jednou zo štyroch nominovaných na Najlepší dokumentárny program. Westove nebeletristické knihy zahŕňajú ›› Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt (Had na oblohe: Vysoká múdrosť starovekého Egypta), ›› The Traveler’s Key to Ancient Egypt (Kľúč cestovateľa k starovekému Egyptu, ›› v českom vydaní) a ›› The Case for Astrology (Prípad pre astrológiu). Napísal tiež knihu krátkych príbehov, román, hry a filmové scenáre. John organizoval ►študijné turné po posvätných miestach starovekého Egypta. Ďalšie informácie môžete nájsť na jeho webovej stránke www.jawest.net

 

Vybrané diela (›› všetky):

›› John Anthony West & Jan Gerhard Toonder, The case for astrology, Quest Books, 1970
›› John Anthony West, Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt, Quest Books, 1993
›› John Anthony West, The Traveler's Key to Ancient Egypt: A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt, Quest Books, 1996, ›› v českom vydaní
›› John Anthony West & Laird Scranton The Science of the Dogon: Decoding the African Mystery Tradition, Quest Books, 2006
›› John Anthony West & Laird Scranton, Sacred Symbols of the Dogon: The Key to Advanced Science in the Ancient Egyptian Hieroglyphs, Quest Books, 2007

 

JAW TOURS 2013-2016

 

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.kemet.sk
www.cez-okno.net


Tento článok z www.kemet.sk môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

 

Súvisiace:

RIP JAW!
https://www.facebook.com/kemet.sk/posts/1752522094799596

►Exkluzívny rozhovor s Johnom Anthony Westom
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-s-johnom-anthony-westom

►JAW INTERVIEW!
http://www.kemet.sk/clanok/jaw-interview

Seriál: John Anthony West – LEN GENTLEMAN BOJUJE ZA STRATENÉ KAUZY
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-john-anthony-west-len-gentleman-bojuj...

Seriál: John Anthony West – Uvažujme o Kalijuge
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-uvazujme-o-kalijuge

ZAKÁZANÁ HISTÓRIA: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-zakazana-historia

Séria MAGICKÝ EGYPT
http://www.kemet.sk/clanok/magicky-egypt

:::film::: MYSTÉRIUM SFINGY (EN)
http://www.kemet.sk/clanok/film-mysterium-sfingy-en

Egyptológ, držiteľ ceny Emmy za nekonvenčné datovanie Sfingy, bojuje svoj ďalší boj! (+VIDEO)
http://www.kemet.sk/clanok/egyptolog-drzitel-ceny-emmy-za-nekonvencne-da...

 


Štítky: