OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Našli sa dlhú dobu stratené pyramídy?


Tajomné, pyramídy pripomínajúce štruktúry boli spozorované amatérskou družicovou archeologičkou v egyptskej púšti. Podľa najnovšieho prieskumu záhadných mohýl by sa predsa len mohlo pravdepodobne jednať o dlho stratené pyramídy.

 


Štruktúry, ktoré boli spozorované minulý rok amatérskou družicovou archeologičkou Angelou Micol. Na ich nájdenie použila program Google Earth so zobrazením 5000 míľ nad povrchom Zeme

 


Angela Micol, ktorá minulý rok objavila štruktúry pomocou programu Google Earth (http://kemet.sk/clanok/badanie/byly-s-pomoci-google-earth-objeveny-dalsi..., pozn. red.) so zobrazením povrchu z výšky 5000 míľ v Severnej Karolíne povedala, že ich tajomný vzhľad bude odkrytý v priebehu predbežnej prieskumnej pozemnej expedície, ktorá preskúma prípadné dutiny a šachty.

 

„Okrem toho sa ukázalo, že tieto útvary sú na niekoľkých starých a vzácnych mapách označené ako pyramídy,“ uviedla Angela Micol pre Discovery News.

Dva pravdepodobné pyramídové komplexy, nachádzajúce sa približne 90 míľ od seba, vyzerajú ako skupiny vrchov v nezvyčajných pozíciách.

Lokalita v Hornom Egypte, iba 12 míľ od mesta Abu Sidhum ležiaceho pri brehoch rieky Níl, má tvar štyroch vrchov s neobvyklým pôdorysom.

Približne 90 míľ na sever neďaleko oázy Fajjúm sa nachádza druhý z pravdepodobných pyramídových komplexov, ktorý predstavuje štvorstranný skosený vrch široký približne 150 stôp a tri menšie vrchy v diagonálnej línii.

 


„Fotografie hovoria samé za seba,“ povedala Angela Micol, keď po prvýkrát zverejnila svoje objavy. „Je zjavné, čo sa môže na týchto lokalitách nachádzať, ale je potrebné uskutočniť terénny výskum, ktorý jediný môže dokázať, či sú to skutočne pyramídy.“


 

Prvé správy uverejnené v Discovery News, ktoré obsahovali jej tvrdenia, dosiahli značnú mediálnu pozornosť a množstvo kritiky.

Uznávaní geológovia a geoarcheológovia boli veľmi skeptickí a odmietli to, čo Angela Micol nazvala „anomáliami Google Earth“ ako náveterné prírodné skalné útvary vrchov nachádzajúcich sa na rovine, ktoré sú v Egyptskej púšti veľmi časté.

„Potom, čo mediálny šum pomaly utíchol, som bola kontaktovaná egyptským manželským párom, ktorý tvrdil, že má významné historické záznamy týkajúce sa oboch lokalít,“ povedala Angela Micol.

Manželský pár Medhat Kamal El-Kady, bývalý veľvyslanec v Ománskom sultanáte a jeho manželka Haidy Farouk Abdel-Hamid, právnička, bývalá poradkyňa egyptského prezidenta a konzultantka v oblasti problematiky hraníc a medzinárodných problémov suverenity, sú poprední zberatelia máp, starých dokumentov, kníh a vzácnych politických a historických rukopisov.

Medhat Kamal El-Kady a Haidy Farouk Abdel-Hamid sú významnými darcami egyptského štátu a knižnice kongresu Spojených štátov. Ich rozličné dary pre knižnicu v Alexandrii obsahovali Al-Sharif Al-Idrissiho mapu Zeme nakreslenú pre kráľa Rogera II. Sicílskeho z roku 1154.

Podľa manželského páru boli útvary, ktoré uvidela Angela Micol pri oáze Fajjúm a v blízkosti mesta Abu Sidhum na niekoľkých starých mapách a dokumentoch v oboch prípadoch označené ako pyramídové komplexy.

„Iba pre tento prípad máme viac ako 34 máp a 12 starých dokumentov prevažne od učencov a vyšších úradníkov pre zavlažovanie,“ povedali pre Discovery News Medhat Kamal El-Kady a Haidy Farouk Abdel-Hamid.

Pre lokalitu v blízkosti oázy Fajjúm uvádzajú tieto tri konkrétne mapy – mapu od Roberta de Vaugoudy pochádzajúcu z roku 1753, vzácnu mapu od inžinierov Napoleona Bonaparteho a mapu s dokumentáciou od Majora Browna, ktorý bol hlavným úradníkom pre zavlažovanie v Dolnom Egypte na konci 80-tych rokov 19. storočia.

Dokumenty môžu poukazovať na existenciu dvoch ukrytých pyramíd, ktoré sa priraďujú k známym fajjúmskym pyramídam z Láhúnu a Hawáry.

 


„Môžu byť najväčšími pyramídami, ktoré ľudstvo pozná,“ povedal manželský pár. „Nepreháňame, ak povieme, že objav môže zatieniť pyramídy v Gíze.“


 

Ich zdroje naznačujú, že pyramídy na fajjúmskej lokalite boli úmyselne skryté v dôsledku „damnatio memoriae" – pokuse úmyselného vymazania ich pamiatky z pamäti ľudí.

Zatiaľ čo lokalita vo Fajjúme ešte nebola nikdy preskúmaná, na lokalite v blízkosti mesta Abu Sidhum sa už uskutočnili predbežné základné expedície s predpokladom porovnávania získaných údajov s mapami a dokumentmi, ktoré im poskytli Medhat Kamal El-Kady a Haidy Farouk Abdel-Hamid.

„Tieto vrchy určite pod sebou ukrývajú starodávne náleziská,“ povedal pre Discovery News Mohamed Aly Soliman, ktorý viedol predbežnú expedíciu v blízkosti mesta Abu Sidhum.

„Predovšetkým krajina okolo nich je takmer pravidelná rovina. Je to len púšť – piesok a kamene. Vrchy sú iné: všade môžete objaviť keramiku, lastúry a alochtónne vrstvy. Tieto rozličné vrstvy nepochádzajú z tohto miesta, ale mohli byť použité Egypťanmi na ukrytie a ochranu ich pohrebných miest,“ povedal Mohamed Aly Soliman.

Mohamed Aly Soliman, ktorý v minulosti pôsobil ako súkromný detektív a študoval rozpoznávanie archeologických lokalít v Egypte, sám seba opisuje ako „jedného z mnohých Egypťanov posadnutých civilizáciou starovekých faraónov.“

„Pokiaľ sa pozrieme nazad do histórie, objavíme v nej, že faraóni používali lastúry pri budovaní svojich hrobiek a pyramíd na odvetrávacie účely,“ uviedol Mohamed Aly Soliman.

„Dokonca aj skaly použité na výstavbu pyramíd obsahovali až 40% podiel lastúr.“

Mohamed Aly Soliman citoval z práce Ioannisa Liritzisa, profesora archeometrie na Egejskej univerzite a jeho kolegov z Univerzity v Aténach.

Podľa amatérskeho geoarcheológa mali miestni ľudia žijúci v blízkosti vrchov už dlhú dobu podozrenie, že útvary sú starobylého pôvodu. Pred rokmi sa snažili kopať do jedného z menších vrchov, ale ich vykopávky zlyhali z dôvodu, že narazili na veľmi tvrdý kameň. Mohamed Aly Soliman a Angela Micol sa domnievajú, že by to mohla byť žula.

 


„To, čo nás primälo veriť, že tieto vrchy sú skrytými pyramídami, bola zvláštna dutina a detektor kovov, ktorým sme skúmali povrch vrchov. Detektor, ktorý sme používali, nám zobrazil podzemný tunel smerujúci na sever od oboch veľkých vrchov. Taktiež naznačil prítomnosť kovu vo vrchoch. Veľa egyptských pyramíd malo vstupné tunely obrátené na sever, a to je ďalší sľubný moment, ktorý sme objavili,“ dodáva Mohamed Aly Soliman.


 

Podľa Angely Micol egyptský tím tvrdí, že identifikoval chrám alebo obydlia v blízkosti lokality a rad objektov, ktoré môžu byť mastabovými hrobkami susediacimi s vrchmi.

A tak možno partia amatérskych archeológov urobila objav, ktorý zatieni pyramídy v Gíze? Alebo sú ich pyramídy len prirodzene sa vyskytujúce skaly, ktorých nečakaný výskyt naplnil ich zbožné priania a živé predstavy?

„To či sa ukážu byť niečím viac než len prírodnými útvarmi, musí byť overené na zemi, ale táto lokalita sa zdá sľubnou a výsledok výskumu je ukrytý jednoducho za prvou piesočnou dunou zaznamenanou na Google Earth,“ povedal pre Discovery News archeológ Patrick Rohrer.

Pre ďalší výskum záhadnej pyramídy a preskúmanie ostatných lokalít chce Angela Micol založiť Satellite Archaeology Foundation, Inc., ktorá bude pôsobiť ako nezisková organizácia a zahájila rozsiahlu kampaň.

 


„Vzhľadom k súčasným nepokojom a hospodárskym problémom nie je pre archeológov v Egypte život ľahký. Nenašli sme nikoho z egyptskej akademickej obce, kto by mal záujem v tomto čase dozvedieť sa viac o týchto lokalitách,“ uviedla Angela Micol.


 

„Teraz, keď máme aj dôkazy z povrchového prieskumu a historické záznamy, je mojím cieľom ísť do Egypta s tímom amerických vedcov a kameramanov a pomôcť overiť dôkazy objavené expedičným tímom, a overiť, či sú tieto lokality stratené pyramídové komplexy,“ dodáva na záver.

 


VIDEO (EN) nájdete na tejto adrese.

Video: http://www.youtube.com/user/SatAM17

 

Rossella Lorenzi

Vydané: 16. júla 2013

Zdroj: news.discovery.com/history/archaeology/long-lost-pyramids-found-130715.htm

Foto: Mohamed Aly Soliman

Preklad: Pavol

exkluzívne

 


Súvisiace:

Byly s pomocí Google Earth objeveny další egyptské pyramidy?
http://kemet.sk/clanok/badanie/byly-s-pomoci-google-earth-objeveny-dalsi...


Sekcie: 
Štítky: