OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pátranie po stratených stopách kráľov Škorpiónov


V predynastickej dobe starovekého Egypta žili dvaja vládcovia s menom Škorpión. Pre väčšinu sveta upadli do zabudnutia až do nakrútenia slávneho filmu Kráľ Škorpión, v ktorom hral Dwayne Johnson jedného z vládcov. Filmová postava sa na skutočného faraóna príliš nepodobá, história je však o to zaujímavejšia.


Meno Škorpión zrejme pochádza zo slova Serqet, alebo tiež Serket, ktoré bolo menom bohyne medicíny, mágie, prírody a zvierat. Nie je známe, kedy sa táto bohyňa začala uctievať, vždy ju však zobrazovali v podobe škorpióna. Uctievanie škorpiónov nie je žiadnym prekvapením. Tieto malé jedovaté pavúkovce totiž žili na egyptských pieskoch dávno pred egyptskou civilizáciou.


Egyptská bohyňa Serqet so škorpiónom na hlave. Zdroj: ›› GFDL

 

Škorpión I.

Škorpión I. žil jedno až dve storočia pred vládou o niečo známejšieho Škorpióna II., nie je však známe, či boli príbuzní. Škorpión I. vládol v Hornom Egypte počas obdobia Nagáda III (posledná fáza nagádskej kultúry starovekej egyptskej prehistórie v rokoch 3 200-3 000 pred n.l.), nevie sa však, kedy začal vládnuť, ani či bol miestnym obyvateľom alebo cudzincom. Jeho meno býva zobrazované ako znak v podobe zlatého kvetu. To ho však nijako neodlišuje od priemeru, pretože tento znak bol obľúbeným motívom artefaktov pochádzajúcich z predynastického obdobia a obdobia prvej dynastie. Symbol vymizol zo starovekého Egypta približne do obdobia 3. dynastie. Niektorí králi ho však neskôr začali uctievať ako symbol zlatého veku egyptskej histórie.

 

Hlavica žezla v tvare škorpióna, Ashmolean Museum ›› CC BY-SA 3.0 de

 

Jeho hrobka je ako krásny list zo zabudnutej minulosti a „archeologické nebo“ pre bádateľov skúmajúcich príbeh tohto kráľa, ktorého podoba sa pre nás dávno stratila. Hrobka sa nachádza v Abyde a výskumníci v nej našli jeden z najstarších dôkazov vyrábania vína v staroveku – komoru s tuctami džbánov so zvyškami vína, ale aj so semienkami, šupkami a dužinou hrozna. Vďaka tomuto biologickému materiálu bolo možné hrobku datovať do obdobia cca 3 150 pred n.l.

 

Predynastickí králi

Kým sa nezačal búrlivo rozvíjať výskum predynastického obdobia, boli všetci králi vládnuci pred slávnym predynastickým kráľom Narmerom viac-menej ignorovaní. Jimmy Dunn vysvetľuje:

„Zvyčajne datujeme príchod písomníctva a zjednotenie Egypta niekedy do začiatku obdobia 1. dynastie, skutočnosť je však trochu zložitejšia. Egyptské písmo sa vyvíjalo postupne. Okrem toho sa treba zamyslieť nad tým, čo presne predstavuje „písmo“. Raní predynastickí králi po sebe zanechali primitívne štylizované symboly a znaky, ktoré však neboli iba obyčajnou ilustráciou. Ich poslaním bolo sprostredkovať určité informácie. Niektorí králi v skutočnosti po sebe zanechali dôkazy v podobe krátkych fráz, hoci v súčasnosti nedokážeme celkom preložiť ich význam. Napríklad niektoré nádoby z kostí a keramiky z hrobky U-j v Abyde boli signované atramentovou figúrkou škorpióna, ktoré zrejme predstavujú meno ich vlastníka (tieto figúrky nemajú nič spoločné s neskorším kráľom Škorpiónom, ktorý si objednal rituálnu hlavicu žezla objavenú v Hierakonpole). Iné nádoby z tejto hrobky majú krátke atramentové nápisy pozostávajúce z kombinácie dvoch znakov a niektoré zo znakov boli bežne používané. Problém s nazývaním tohto obdobia Dynastiou 0 spočíva v tom, že výraz „dynastický“ má pre toto obdobie iný význam, ako mal neskôr. Egyptské dynastie sa pokúšali združovať rodinných alebo aspoň iných príslušníkov vládnucej triedy na určitom mieste. Obdobie Nagády III to však vôbec neberie do úvahy. Nedokážeme s istotou určiť rodové línie počas tohto obdobia, výraz „Dynastia 0“ teda zahŕňa vládcov z rôznych lokalít a teritórií. Napriek tomu sa tento výraz bežne používa a zrejme to tak aj zostane.“

 

V strede vľavo hlavica Narmerovho žezla: Faraón Narmer sediaci v naose. ›› Verejná doména

 

Na tomto mieste by sme mali spomenúť, že egyptológovia zatiaľ stále debatujú o menách, životopisoch a udalostiach súvisiacich s obdobím pred Narmerom a počas vlády prvej dynastie. Niektorí skeptickí výskumníci neveria, že mnohé z toho vôbec existovalo.

Vďaka nemnohým stopám, ktoré po sebe ľudia žijúci počas vlády Kráľa Škorpióna zanechali, však môžeme usudzovať, že územia patriace pod jeho kráľovstvo zrejme prekvitali. Pravdepodobne bol veľkým bojovníkom, ako aj obratným politikom. Vieme, že za jeho vlády prekvital kult bohyne Bast (Bastet), o jej uctievaní v tomto období sa však nezachovali žiadne podrobnosti.

 

Škorpión II.

Vláda Škorpióna II. sa podľa všetkého spája s rozvinutejšou civilizáciou v Mezopotámii. Výskumníci našli dostatok dôkazov, že medzi týmito dvoma kráľovstvami existovalo vzájomné obchodovanie a politické kontakty. Metódy použité na postavenie pohrebísk počas vlády Škorpióna II. sú napríklad zjavne inšpirované stavbami v Mezopotámii. Dôkazy navyše naznačujú, že Egypťania použili architektonické nápady stavebníkov z Eufratu a Tigrisu pre svoje vlastné stavby.

 

Hlinená značka s menom kráľa Škorpióna II. (podľa Dietricha Wildunga). Zdroj: Theodor Oskar Krath/›› GFDL

 

Hrobka kráľa Škorpióna II. je možno ešte stále pokrytá zlatistým púštnym pieskom. Bez nového výskumu sa však nedá zistiť, či hrobka vôbec ešte existuje.

 

Referencie

Wilkinson, Toby Alexander Howard, Early Dynastic Egypt, 2001.
Midant-Reynes, Béatrix, The Prehistory of Egypt: From the First Egyptians to the First Pharaohs, 2000.
Grimal, Nicolas, A Hisory of Ancient Egypt, 1988.
Naqada III Dynasty 0 by Jimmy Dunn:
http://www.touregypt.net/featurestories/hdyn00.htm

 


Úvodný obrázok: Kráľ Škorpión, detail hlavice jeho žezla, Ashmolean Museum, Oxford. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

 

Natalia Klimczak

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/searching-lost-foot...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Egypt – artefakty
http://www.kemet.sk/rubrika/egypt-artefakty

 


Sekcie: 
Štítky: