OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pierre de Lasenic: Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie X.


Esoterní prvky souhláskové

J: dvojnost.

H: hrdelná hláska: prvek v egyptštině nejvíce užívaný; projev činnosti z nitra vycházející; příklad: HAT počátek: H vnitřní, z nitra vyvěrající, A: síla aktivní, T plodivý ženský odraz. Esoterní definice: počátek jest odraz aktivní síly nitra.

S: stahující, koncentricky usměrňující princip; obrazový prvek: závora, u novějšího znaku obvaz. V základě zvuk s, připomíná rychle unikající, usměrněnou sílu; znak S opatřený symbolem činnosti (nohy — 11p), odpovídá významu pospíchati, chvátati. Jiný složený hieroglyf (16b–2) s druhým S znakem poukazuje taktéž na svíravou zužující a ostřící vlastnost tohoto principu: značí nástroj na broušení.

Š: pohyb, symbolisovaný vodami; tedy pohyblivost, nestálost, labilnost; znak ŠM (21p) jíti, to jest do jisté míry personifikovaný princip pohybu, jejž zoveme chůzí.

N: etymologicky hebrejské nun. Symbol hladiny vodní (Nun, Neptun), pralátka, prapůvod, změna, ale také rozklad v tuto pralátku. Druhý novější znak pro totéž písmeno — koruna dolnoegyptská. N spojuje se často s W nebo I: Nun bůh Pravodstva, těhotného novou emanací.
Gramaticky vyjadřuje negaci, jako téměř u všech příbuzných jazyků; esoterně tato negace symbolisuje jedenáctý, člověku nedefinovatelný a nepochopitelný zákon nebytí, vedle deseti předchozích, definovatelných, jež tvoří náboženská desatera.

M: hláska temná, pasivní, saturnská; (noc, sova), pozdější znak otevřený, vydávající; symbol temného prvku: MÁR chaos; M: temná neurčitá pasivita, A: síla, R opakování; tedy opakování neurčité, nejasné síly. MWT: matka; neurčitá, temná síla žensky (T) se rozvinující. MR: milovati: trvalé působení temné, nejasné síly.

T: ženský znak, ženská koncovka, princip přitahující, chápavý (18m ÍT uchopiti) receptivní, ale i plodivý, odrážející. Příklad (13o) SN bratr: dvojitý odraz písmene T.

F: princip plynulé, volné, elastické, trvalé síly. Příklad (12c): NF dech: N prapříčina, F plynutí.
FA nésti: F plynulé působení, A síla.

B: princip pohybu, výslednice vnitřních impulsů: BK pracovati: B pohyb, K oběť: obětovaný pohyb.

R: princip trvale působící, rozrušující: RE slunce, nebo jeho bůh; RWD růsti, R rozrušení, W vývin, D obmezení.

P: hmota, čtyřživelnost, čtyřrozměrnost; př. PR: dům. P hmotný obvod, R trvání.

K: soustředění, oběť: KN silný; soustředění prášily. KRRT jeskyně, díra, otvor: K soustředění, R stálé působení; tedy: stálé soustředění stálé feminity (T).

K: pasivní, indukční soustředivost: KJ jiný; KA duch: pasivní soustředěná síla.

G: mužský princip; působení zdola nahoru; obrazový prvek: podložka, nebo stojan na nádoby.
GRT konjunkce: G mužské působení zdola, R trvalá činnost T ženský prvek. GS válečná moc: G podklad, S koncentrovaná, stažená, ukázněná síla.

CH: směr, usměrnění, rotování síly. CHPR býti: CH usměrněná síla. P ve čtyřrozměrnu, R trvale působící. CHPRW postava: trvale působící usměrněná síla ve čtyřrozměru se vyvinuje (W).
CHM nevěděti: CH usměrniti M do temna.

CH: oddělení, separace síly; příklad: CHART vdova; separace (CH), A mužská síla, R trvalost, T ženství. Tedy separace mužské síly od trvajícího ženství.

D: obmezení: DPT loď, to jest obmezení pasivní (T), hmoty (P). DM jmenovati: obmezení neurčitého, temného (M).

D: hranice, ohraničení; ostřejší výraz předchozího: DT věčnost, to jest ženská, pasivní, tedy žádná hranice. DW špatný: ohraničení vývoje (omezenost); DRW hranice: stálé trvalé ohraničování vývoje, rozvoje, nebo ohraničení trvalosti vývoje. DS samotný: ohraničená, určitá síla, atd.

V esoterním dělení nutno bráti v úvahu 22 písmennou abecedu včetně znaku L (22r) a Q, při čemž poslední písmeno odpovídá znaku 23e předchozího řazení.

Takto získaná abeceda dělí se pak na různé skupiny podle kvality sil jejích prvků; tak na příklad kabbala převzala z Egypta následující třídění: tři písmena základní (matky), sedm dvojitých a dvanáct jednoduchých. To ovšem jest pouhé schéma, do něhož vřadili esoterikové prvky zcela odlišné od egyptských.

Jinak znaky fonetické nebo alfabetické posuzované jako takové v legendách foneticky psaných, mohou též podle potřeby figurovati i symbolicky s ohledem na celou legendu a její esoterní význam.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Pierre de Lasenic

Celý TEXT i so slovníkom hieroglyfov nájdete na tejto adrese

 

Súvisiace:

Ako čítať hieroglyfy
http://www.kemet.sk/rubrika/ako-citat-hieroglyfy

Hieroglyfy
http://www.kemet.sk/hieroglyfy

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta