OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pierre de Lasenic: Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie IX.


Písmena jsou dvojího druhu: samohlásky (v jazycích orientálních tak zvané souhlásky slabé) a souhlásky; první značí neohraničenou sílu — živly — druhé jsou jejich hranicemi, usměrňovateli, modifikátory.
Slabé souhlásky; živly: analogicky čtyřem živlům přírodním (sfinx) mají hieroglyfy čtyři slabé souhlásky, odpovídající našim samohláskám: dva znaky etymologicky souvztažné hebrejskému písmenu Alef: obraz supa a obraz rákosového listu; jeden, etymologicky ajin: nastavená ruka a jeden slabé W nebo U; znak: mladá křepelka:
A: sup: agresivní, rychlý, pohyblivý a bystrý pták byl symbolem aktivní mužské síly projevující se i mužskou aktivní samohláskou; mohli bychom ji označiti +S.
A: nastavená, beroucí, žádající nebo přijímající ruka jest opak znaku předchozího: síla druhem stejná, ale opačné polarisace; ženská, pasivní, tedy —S.
Mezi oběma těmito extrémy stojí pak síla neprojevená, nepolarisovaná, budoucí nástroj toho nebo onoho směru:

symbolicky: rákosový květ, který se sklání podle závanu větru, ať už jest to z té nebo oné strany a jenž se může projeviti teprve jako nástroj určité polarisace; tedy + nebo —S.

Další samohláska U nebo W, symbolisovaná mladou křepelkou, značí sílu indiferentní na rozdíl od znaku předchozího již

polarisovanou, ale jež jest před nebo na počátku svého projevu a není možno ještě definovati její kladnou nebo zápornou tendenci; obrazně: u vylíhlé křepelky nelze dosud na první pohled zjistiti pohlaví, ale toto jest již určeno. Vývoj síly zřetelně se jeví též ve znaku druhém, rozvinující se hlemýžďovité spirále:

Esoterní náplň čtyř znaků osvětluje i jasně paralelu genetického mythu o Atumovi v theogonii ónské.*) Na počátku bylo Pravodstvo, tedy ±S, a z něho povstal bůh Atum. Bůh ale se projevuje, jak jest možno ze zmíněné legendy vyvoditi, působením aktivní síly ve své vlastní pasivní podstatě. Jest tedy silou +S a —S, rozlišenou ve své původní esenci ±S a uvedenou v činnost.
Toto dělení ±S na základní póly opakuje se i v symbolické legendě Geb—Nut—Šov.
Podle zákona o analogiích, citovaného v Hermově Smaragdové desce, byl pak Egypt a jeho dějiny posuzovány jako symbolický obraz stvoření. A z tohoto hlediska možno i vysvětlovati čin kněží Menoferských, kteří po ideovém sjednocení horního a dolního Egypta ztotožnili nebo zaměnili starobylého, neosobního Nuna, Pravodstvo s personifikovaným bohem Ptahem, silou, která není více amorfní, nehybnou hmotou (obrazně řečeno), nýbrž oboustranně polarisovaným živým projevem.

*) „Filosofie Egyptské kultury“ od téhož autora, kap. o Egyptské knize mrtvých.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Pierre de Lasenic

Celý TEXT i so slovníkom hieroglyfov nájdete na tejto adrese

 

Súvisiace:

Ako čítať hieroglyfy
http://www.kemet.sk/rubrika/ako-citat-hieroglyfy

Hieroglyfy
http://www.kemet.sk/hieroglyfy

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta