OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

PÔVOD SLOVA “PYRAMÍDA”


Na americkej televíznej stanici PAX bol pred pár rokmi vysielaný program s Christopherom Dunnom, ktorý vyhlásil, že pôvod slova pyramída nie je známy. Akademickí egyptológovia by sa so mnou zhodli v tom, že to nie je pravda, ale naše názory na skutočný pôvod tohto slova by sa rozchádzali.


Slovo pyramída pochádza z gréckych slov PYRAMIS a PYRAMIDOS. Význam slova Pyramis nie je celkom jasný a pravdepodobne súvisí s pyramídovým tvarom. Slovo Pyramidos bolo preložené ako „Oheň v strede“. To je naozaj veľmi zaujímavý význam a ešte sa k nemu vrátim.

 

Známy americký egyptológ Mark Lehner vyhlásil, že starovekým chemitským pojmom pre pyramídu bolo čosi, čo on sám nazýva MR.Pyramid. Lehner to podkladá svojím prekladom MR ako „miesta vzostupu“. Bol totiž presvedčený, že pyramídy boli hrobkami pre kráľov, kam „vystupovali“ duše nebohých kráľov. MR, častejšie písaný v tvare Mer, sa však zvyčajne prekladá ako milovaný, ako napríklad v Meriamen („milovaný Amonom“, „skrytý“) alebo Meritaten („milovaný Atonom“, „múdrejší“). Aj naše domorodé zdroje tvrdia, že slovo Mer znamenalo „milovaný“ a nemalo nič spoločné s pyramídou.

Môj domorodý učiteľ, Strážca múdrosti ›› Abd’El Hakim Awyan neochvejne tvrdí, že starovekí Kemiťania používali pre pyramídu výraz PR.NTR, Per-Neter. Per znamená „dom“ a Neter sme rozoberali ›› v predchádzajúcom článku. Neter sa v egyptológii prekladá ako „Boh“ alebo „Bohyňa“, my však s týmto chybným prekladom nesúhlasíme. V súlade s domorodou tradíciou interpretujeme Per-Neter ako „Dom prírody, Dom energie“. Podľa tejto tradície bol chrám Per-Ba (Dom Duše) a hrobka Per-Ka (Dom fyzickej projekcie).

V tomto kontexte slova Per-Neter ako Domu prírody musím rozhodne povedať, že nikto nemal nikdy v úmysle byť pochovaný v pyramíde, ktorá by na to bola pôvodne určená. Dokonca aj Mark Lehner pripustil, že v žiadnej z veľkých kemitských pyramíd sa nikdy nenašli dôkazy pôvodného pohrebu. A nenašli sa ani žiadne nápisy alebo reliéfy, ktoré by naznačovali, že by mal byť nejaký kráľ pochovaný v pyramíde.

Jedným z hlavných účelov veľkých pyramíd Per-Neter bolo vytvárať, premieňať a prenášať energiu. Domorodí egyptskí Strážcovia múdrosti nám poskytli konkrétne paradigmy na podporu teórie “továrne na energiu” (›› “Power Plant theory”) Christophera Dunna. Hoci teórie egyptológov o “pyramídach ako hrobkách” sú založené na dielach gréckych historikov ako Herodotos, grécke slovo Pyramidos má bližšie k pôvodnému významu. Ak máme súhlasiť s Dunnovým názorom, že vo veľkých pyramídach sa uskutočňovali energetické reakcie v takzvaných komorách Kráľovnej a Kráľa, budeme musieť súhlasiť aj s tým, že šlo o Oheň v strede.

Stephen S. Mehler, M.A.

Vedúci výskumného projektu ›› Osirisova zem

 


Glyf “Per-Neter”, Dom prírody, Energia. Stephen S. Mehler, Abúsír, 1997

 

Zdroj: http://www.gizapyramid.com/mehler-originword.htm

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


 

Súvisiace:

►Skutočný účel tzv. pohrebných komôr v pyramídach
https://youtu.be/lcpkaxVaPEY?t=34m43s

►Pyramídy ako interdimenzionálne prechody a časové koridory
https://youtu.be/lcpkaxVaPEY?t=41m04s

PYRAMÍDY A ICH ÚLOHA PRI EVOLÚCII CIVILIZÁCIÍ
http://www.kemet.sk/clanok/pyramidy-a-ich-uloha-pri-evolucii-civilizacii...

LIEČIVÉ A SPIRITUÁLNE ENERGIE PYRAMÍD
http://www.kemet.sk/clanok/liecive-a-spiritualne-energie-pyramid-bratisl...

PÔVOD SLOVA “EGYPT”
http://www.kemet.sk/clanok/povod-slova-egypt

Seriál: KEMITOLÓGIA – Alternatívny pohľad na staroveký Egypt
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-kemitologia-alternativny-pohlad-na-st...

Kemitská škola starovekého mysticizmu
http://www.kemet.sk/stitok/kemitska-skola-starovekeho-mysticizmu

PYRAMÍDY
http://www.kemet.sk/stitok/pyramidy

 


Sekcie: