OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

PÔVOD SLOVA “EGYPT”


Slovom Egypt sa označuje súčasný štát, ktorý sa nachádza v severnej Afrike a nie na Strednom východe, ako sa často mylne uvádza. Egyptológovia, ako aj laickí nadšenci väčšinou vedia, že názov Egypt pochádza z gréckeho slova Aegyptos. Len máloktorí však pátrajú po pôvode tohto slova...


Aegyptos je skrátenou formou gréckeho pojmu Hi-Gi-Ptos. Samotný Hi-Gi-Ptos bol gréckym prepisom starovekého slova Het-Ka-Ptah. Het (Hit, Hat) znamenalo „miesto“ a výraz ›› Ka sa pokúšali preložiť mnohí egyptológovia. My sme si zvolili autochtónnu definíciu „telesný obraz duše“ – nejde tu o samotné telo, pre ktoré existovalo slovo Khat či Khet, ale osobnosť, ktorá telo sprevádza. Slovo Ptah označovalo takzvaných „Bohov Stvoriteľov“ alebo Neterov. ›› R. A. Schwaller de Lubicz preložil význam slova ›› Neter ako „princíp alebo atribút božskosti, podoba boha“, nie ako pojem sám o sebe. Gréci odvodili slovo „natura“, teda v dnešnom význame „príroda“, od slova „Neter“, a prijali tak učenie starovekých Egypťanov o tom, že prírodné a božské nemožno od seba oddeliť.

 

Pojem Het-Ka-Ptah teda znamenal „Miesto zobrazenia princípu Ptah“ alebo „Miesto, kde sa prejavil obraz princípu Ptah“. Výraz sa nachádza ako nápis na stéle neďaleko súčasnej egyptskej dediny Mit Rahaina. Toto miesto je blízko ruín hlavného mesta starovekého Egypta zvaného Memphis alebo vo svojej antickej podobe Men-Nefer (Vytváranie harmónie).

Výraz Het-Ka-Ptah teda označoval iba určité miesto – prvé hlavné mesto dynastického Egypta – a nie celú krajinu alebo civilizáciu. Starovekí označovali svoju krajinu ako KMT, čo mohlo byť zapísané mnohými spôsobmi: Kemet, Kemit, Chemet, Chem, Al Chem alebo v podobe, ktorú uprednostňujeme, Kemit. Toto meno doslova znamenalo „Čierna krajina“ a súviselo s usadeninami úrodnej čiernej aluviálnej pôdy pozdĺž rieky Níl, čo umožnilo prekvitanie poľnohospodárstva vo vtedajšej civilizácii. Autochtónne tradície Egypta nasvedčujú, že touto civilizáciou bol Kemit, jej obyvatelia sa nazývali Kemiťania a jazyk kemitčina.

 

Odbor, ktorý študujem a vyučujem, sa teda nevolá egyptológia, ale kemitológia. Je to pôvodná paradigma pre prezentáciu úplne novej vedeckej disciplíny, založenej na učení domorodých strážcov múdrosti a nie grécko-rímskych historikov zastávajúcich akademickú egyptológiu.

 

Stephen S. Mehler, M.A.

Vedúci výskumného projektu ›› Osirisova zem

 


›› Christopher Dunn a ›› Stephen Mehler pred Veľkou pyramídou tesne po dokončení práce v jej interiéri. (Počas konferencie “EGYPT V NOVOM TISÍCROČÍ” v máji 1999)

 

Zdroj: http://www.gizapyramid.com/stephenmehler1.htm

Úvodné foto: Detail obelisku Ramzesa II. v Luxore, hieroglyf KMT (Kemet)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15506292

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Seriál: KEMITOLÓGIA – Alternatívny pohľad na staroveký Egypt
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-kemitologia-alternativny-pohlad-na-st...

Kemitská škola starovekého mysticizmu
http://www.kemet.sk/stitok/kemitska-skola-starovekeho-mysticizmu

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

 


Sekcie: