OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

PÔVOD SLOVA “EGYPT”


Slovom Egypt sa označuje súčasný štát, ktorý sa nachádza v severnej Afrike a nie na Strednom východe, ako sa často mylne uvádza. Egyptológovia, ako aj laickí nadšenci väčšinou vedia, že názov Egypt pochádza z gréckeho slova Aegyptos. Len máloktorí však pátrajú po pôvode tohto slova...


Aegyptos je skrátenou formou gréckeho pojmu Hi-Gi-Ptos. Samotný Hi-Gi-Ptos bol gréckym prepisom starovekého slova Het-Ka-Ptah. Het (Hit, Hat) znamenalo „miesto“ a výraz ›› Ka sa pokúšali preložiť mnohí egyptológovia. My sme si zvolili autochtónnu definíciu „telesný obraz duše“ – nejde tu o samotné telo, pre ktoré existovalo slovo Khat či Khet, ale osobnosť, ktorá telo sprevádza. Slovo Ptah označovalo takzvaných „Bohov Stvoriteľov“ alebo Neterov. ›› R. A. Schwaller de Lubicz preložil význam slova ›› Neter ako „princíp alebo atribút božskosti, podoba boha“, nie ako pojem sám o sebe. Gréci odvodili slovo „natura“, teda v dnešnom význame „príroda“, od slova „Neter“, a prijali tak učenie starovekých Egypťanov o tom, že prírodné a božské nemožno od seba oddeliť.

 

Pojem Het-Ka-Ptah teda znamenal „Miesto zobrazenia princípu Ptah“ alebo „Miesto, kde sa prejavil obraz princípu Ptah“. Výraz sa nachádza ako nápis na stéle neďaleko súčasnej egyptskej dediny Mit Rahaina. Toto miesto je blízko ruín hlavného mesta starovekého Egypta zvaného Memphis alebo vo svojej antickej podobe Men-Nefer (Vytváranie harmónie).

Výraz Het-Ka-Ptah teda označoval iba určité miesto – prvé hlavné mesto dynastického Egypta – a nie celú krajinu alebo civilizáciu. Starovekí označovali svoju krajinu ako KMT, čo mohlo byť zapísané mnohými spôsobmi: Kemet, Kemit, Chemet, Chem, Al Chem alebo v podobe, ktorú uprednostňujeme, Kemit. Toto meno doslova znamenalo „Čierna krajina“ a súviselo s usadeninami úrodnej čiernej aluviálnej pôdy pozdĺž rieky Níl, čo umožnilo prekvitanie poľnohospodárstva vo vtedajšej civilizácii. Autochtónne tradície Egypta nasvedčujú, že touto civilizáciou bol Kemit, jej obyvatelia sa nazývali Kemiťania a jazyk kemitčina.

 

Odbor, ktorý študujem a vyučujem, sa teda nevolá egyptológia, ale kemitológia. Je to pôvodná paradigma pre prezentáciu úplne novej vedeckej disciplíny, založenej na učení domorodých strážcov múdrosti a nie grécko-rímskych historikov zastávajúcich akademickú egyptológiu.

 

Stephen S. Mehler, M.A.

Vedúci výskumného projektu ›› Osirisova zem

 


›› Christopher Dunn a ›› Stephen Mehler pred Veľkou pyramídou tesne po dokončení práce v jej interiéri. (Počas konferencie “EGYPT V NOVOM TISÍCROČÍ” v máji 1999)

 

Zdroj: http://www.gizapyramid.com/stephenmehler1.htm

Úvodné foto: Detail obelisku Ramzesa II. v Luxore, hieroglyf KMT (Kemet)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15506292

Preklad: Chrysemis

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Seriál: KEMITOLÓGIA – Alternatívny pohľad na staroveký Egypt
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-kemitologia-alternativny-pohlad-na-st...

Kemitská škola starovekého mysticizmu
http://www.kemet.sk/stitok/kemitska-skola-starovekeho-mysticizmu

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

 


Sekcie: