OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov | Doba Polobohov
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia | 2. dynastia
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia | 4. dynastia | 5. dynastia | 6. dynastia
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia | 8. dynastia | 9. dynastia | 10. dynastia | 11. dynastia
STREDNÁ RÍŠA (1994-1797 pr.Kr.)
12. dynastia
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1797-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia | 14. dynastia | 15. dynastia | 16. dynastia | 17. dynastia
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia | 19. dynastia | 20. dynastia
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1078-715 pr.Kr.)
21. dynastia | 22. dynastia | 23. dynastia | 24. dynastia | 25. dynastia
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia | 27. dynastia (1. perzská nadvláda) | 28. dynastia | 29. dynastia | 30. dynastia | 31. dynastia (2. perzská nadvláda)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia (Macedónska) | 33. dynastia (Ptolemaiovská) | 34. dynastia (Rímska)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

PRED FARAÓNMI: Dôkaz vyspelej civilizácie v mysterióznej prehistórii Egypta I.


Na Zemi azda niet podobného miesta, akým je egyptská plošina v Gíze. Každý, kto sa čo i len trochu zaujíma o históriu a civilizáciu, si je tejto skutočnosti vedomý. Na plošine sa totiž nachádzajú Veľké pyramídy a ich strážca v podobe sochy, Veľká Sfinga.


Napriek tomu, že existuje mnoho teórií, nikto presne nevie, kto a kedy pyramídy v Gíze postavil a kto stvoril Sfingu. Tvrdenia o tom, kto a kedy ich postavil, sú iba domnienkami. Vzhľadom na množstvo rozličných teórií týkajúcich sa týchto záhadných stavieb si nemyslím, že teoretickú podstatu staviteľov pyramíd možno dostatočne zdôrazniť.

 

To, čo v Gíze vyniká spomedzi všetkého najviac, je nielen rozsah pyramíd, ale najmä vnútro Veľkej pyramídy; v nej sa nachádzajú tri komory, z ktorých jedna je pod zemou, a chodby, ktoré tieto komory spájajú. Spojovacia chodba vedúca do takzvanej Kráľovej komory sa dvíha do výšky takmer jedenástich metrov! Ostatné spojovacie chodby však nie sú dostatočne vysoké na to, aby sa do nich mohol zmestiť priemerný muž či žena.

Jedinečné je aj usporiadanie Kráľovej komory a Kráľovninej komory. V oboch sa nachádzajú dve šachty umiestnené oproti sebe. V Kráľovninej komore, vo východnej stene je zabudovaný takzvaný konzolový výklenok a strop v Kráľovej komore sa skladá z piatich žulových dosiek naukladaných jedna na druhú. To, prečo boli komory vybudované týmto spôsobom, nie je objasnené.

Oficiálna teória znie tak, že pyramídy boli hrobky, a kráľ Chufu sa nevedel rozhodnúť, kam sa má umiestniť jeho pohrebná komora; to je dôvod, prečo sú vo Veľkej pyramíde tri komory. V porovnaní s typickými egyptskými pohrebnými metódami (napr. pohrebná stavba mastaba a hrobky v Údolí kráľov) však pyramídy v Gíze a obzvlášť Veľká pyramída nezapadajú do egyptskej koncepcie hrobky.

 

Pohľad Starovekého Egypta na život po smrti

Egypťania verili na posmrtný život a hrobka bola dôležitou súčasťou ich viery. Ako dokazuje hrobka kráľa Tutanchamona, pohrebné komory zosnulých bývali umelecky vyzdobené a tiež sa do nich ukladalo všetko, čo človek počas života vlastnil. Tento rituál však nerobili preto, lebo boli poverčiví, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Podľa ich presvedčenia to malo praktický účel a malo to zabrániť tomu, aby sa energia zosnulého, teda jeho duch, znova vstrebala do duchovnej sily prírody.

Ba, v ponímaní starovekých Egypťanov, zosobňovalo žijúcu osobu, zatiaľ čo Ka predstavovalo energiu z nej prúdiacu. Hoci podobnosť nie je celkom presná, podľa tradičného západného myslenia malo Ka a Ba odkazovať na ducha a dušu. Ďalším dôležitým aspektom egyptskej viery bola nesmrteľnosť, teda ankh, symbolom ktorej bol chocholatý ibis.

Ka, ktoré sa v umení znázorňuje ako zdvihnuté ruky, sa považovalo za súčasť ľudského vedomia a energie, teda ducha človeka alebo jeho vnútorných vlastností, ktorá súvisela s ďalším životom. Je to časť nás spojená s fyzickým telom; s miestom, kde žilo, s jeho majetkom, a tiež s ľuďmi, s ktorými sa osoba poznala. Ka sa môže prirovnať k osobnosti človeka, ktorá sa po smrti oddelí od tela, a okamžite hľadá spôsob, ako sa opäť zhmotniť. Ba, zobrazované ako okrídlená ľudská hlava, prípadne ako vták s ľudskou hlavou, predstavovalo tú časť vedomia, ktorá je večná.

Keď niekto zomrel, cieľom, ako aj želaním rodiny, bolo, aby Ka zosnulého našlo cestu a zostalo v spojení s ich Ba. Aby mohlo toto večné spojenie nastať, rodina zhromaždila majetok zosnulého a umiestnila ho do hrobky spolu s mumifikovaným telom. Mumifikácia zabraňovala tomu, aby sa telo rozložilo a vrátilo sa do pôdy, a hrobka spolu s majetkom zosnulého slúžila ako „domov“ pre Ka. V dôsledku toho si v duchovnom svete Ka zachovalo svoju identitu a mohlo nájsť svoje Ba, a dosiahnuť tak ankh, čo viedlo k oživeným a oslavovaným formám zosnulých za limitmi pozemského kráľovstva.

-pokračovanie-


›› EDWARD MALKOWSKI, je autor kníh “Staroveký Egypt 39000 p.n.l.”, “Synovia Boha – Dcéry človeka”, “Pred faraónmi” a “Spirituálna technológia starovekého Egypta”. Je historickým výskumníkom v Lincolne v štáte Illinois.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Kathlyn

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Egypt – Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

Výber NEW DAWN Magazine
http://www.kemet.sk/rubrika/vyber-new-dawn-magazine

 


Sekcie: